Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

1 Samuele 3

1

Mošemanyana Samuele o be a dutše a hlankela Jehofa a le pele ga Eli, gomme mehleng yeo lentšu la Jehofa le be le kwewa ka sewelo; go be go sa tlwaelega gore motho a bone dipono.

2

Letšatšing le lengwe Eli o be a robetše phapošing ya gagwe, mahlo a gagwe a šetše a thomile go swifala; o be a sa kgone go bona.

3

Lebone la Modimo le be le sešo la tingwa gomme Samuele o be a robetše ka tempeleng ya Jehofa moo areka ya Modimo e bego e le gona.

4

Jehofa a bitša Samuele. Ge a ekwa a bitšwa a re: “Ke nna yo.”

5

A kitimela go Eli a re: “Ke nna yo, ka ge o mpiditše.” Eli a re: “Ga se ka go bitša. Boela o yo robala.” Samuele a tloga a yo robala.

6

Jehofa a mmitša gape a re: “Samuele!” Samuele ge a ekwa a bitšwa a tsoga a ya go Eli a re: “Ke nna yo, ka ge o mpiditše.” Eli a re: “Ga se ka go bitša morwa wa ka. Boela o yo robala.”

7

(Ge e le Samuele o be a sešo a tseba Jehofa gomme o be a sešo a utollelwa lentšu la Jehofa.)

8

Jehofa a mmitša gape la boraro a re: “Samuele!” Samuele ge a ekwa a bitšwa a tsoga a ya go Eli a re: “Ke nna yo, ka ge o mpiditše.” Eli a lemoga gore ke Jehofa yo a bego a bitša mošemanyana.

9

Eli a re go Samuele: “Sepela o yo robala, e tla re ge a ka go bitša, wena o re: ‘Jehofa, bolela, mohlanka wa gago o theeditše.’” Samuele a tloga a yo robala ka phapošing ya gagwe.

10

Jehofa a mmitša go etša ge a ile a mmitša ka makga a mangwe a mararo a re: “Samuele, Samuele!” Ge Samuele a ekwa a bitšwa a re: “Bolela, mohlanka wa gago o theeditše.”

11

Jehofa a re go Samuele: “Tseba gore ke tla dira selo se sengwe Isiraeleng seo mang le mang ge a ekwa ka sona, ditsebe tša gagwe di tlago go hlohlona.

12

Letšatšing leo ke tla phethagatša dilo ka moka tšeo ke di boletšego mabapi le Eli ka ba ntlo ya gagwe, go tloga ka tša mathomo go fihla ka tša mafelelo.

13

O botše Eli gore ke ahlola ba ntlo ya gagwe go iša mehleng ya neng le neng ka baka la molato woo a o tsebago, ka ge bana ba gagwe ba rogaka Modimo gomme yena a sa ba kgaleme.

14

Ke ka baka leo ke enetšego ba ntlo ya Eli gore go neelwa ga sehlabelo goba sebego go ka se dire gore molato wa ba ntlo ya Eli o tshedišwe mahlo go iša mehleng ya neng le neng.”

15

Samuele a robala go fihla mesong. Ke moka a bula mejako ya ntlo ya Jehofa. O be a boifa go botša Eli seo a se bonego.

16

Eli a bitša Samuele a re: “Samuele morwa wa ka!” Ge a ekwa a bitšwa a re: “Ke nna yo.”

17

Eli a re: “Ke’ng seo a go boditšego sona? Hle, o se ke wa nkutela selo. Anke Modimo a go dire ka mo a ratago a be a oketše go seo ge e ba o ka nkutela lentšu letee mantšung ka moka ao a go boditšego ona.”

18

Samuele a mmotša mantšu ka moka gomme a se mo utele selo. Eli ge a ekwa seo a re: “Yeo ke thato ya Jehofa. Anke a dire seo se lokilego mahlong a gagwe.”

19

Samuele a gola, Jehofa a dula a na le yena gomme a dira gore mantšu ka moka ao a a boletšego a phethagale.

20

Isiraele ka moka go tloga ka Dani go fihla ka Beresheba ya lemoga gore Samuele ke yena a neilwego modiro wa go ba moporofeta wa Jehofa.

21

Jehofa a iponagatša gape kua Shilo, ka ge e le gona moo Shilo mo Jehofa a ikutollotšego go Samuele ka lentšu la Jehofa.

Sotho Bible
Public Domain: No Info