Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

1 Samuele 14

1

Ka letšatši le lengwe Jonathane morwa wa Saulo a re go mohlanka wa gagwe yo a bego a mo rwalela dibetša: “Etla re tshelele go madira a Bafilisita ao a lego ka mošola.” Eupša Jonathane a se botše tatagwe seo.

2

Saulo o be a dula ka ntle ga Gibea ka tlase ga sehlare sa mogarenate seo se lego Migirone; batho bao ba bego ba na le yena e be e le ba ka bago makgolotshela.

3

(Ahija morwa wa Ahitubo, ngwanabo Ikabodi, morwa wa Finease morwa wa Eli, yo e lego moperisita wa Jehofa kua Shilo, o be a swere efoda.) Setšhaba se be se sa tsebe gore Jonathane o sepetše.

4

Magareng ga ditsela tšeo Jonathane a bego a nyaka go tshelela ka tšona ka mošola go ya go lwa le madira a Bafilisita go be go na le legaga la ntlha ka mošono gomme legaga le lengwe la ntlha le le ka mošola, leina la legaga le lengwe e be e le Botsetse mola la le lengwe e le Sene.

5

Legaga le lengwe le be le etša kokwane le le ka leboa le lebane le Mikimashe gomme le lengwe le le ka borwa le lebane le Geba.

6

Jonathane a re go mohlanka wa gagwe, yena morwadi wa dibetša tša gagwe: “Etla re tshelele ka mošola madireng a banna ba ba sa bollago. Mohlomongwe Jehofa o tla ba le rena, ka gobane ga go seo se ka paledišago Jehofa gore a phološe batho ka batho ba bantši goba ka ba sego kae.”

7

Ge a re’alo, morwadi wa dibetša tša gagwe a re go yena: “Dira selo se sengwe le se sengwe seo se lego pelong ya gago. Eya mo o ratago go ya gona. Ke nna yo ke na le wena ka go dumelelana le pelo ya gago.”

8

Jonathane a re: “Šefa re tshelela ka mošola go banna bale, a re itšweletše gore ba re bone.”

9

Ge ba ka re go rena: ‘Emang go fihla re kopana le lena!’ gona re tla ema gona mo, ra se ke ra rotogela go bona.

10

Eupša ge ba ka re go rena: ‘Rotogang le tlo lwa le rena!’ gona re tla rotoga, ka gobane Jehofa o tla ba gafela diatleng tša rena, gomme seo e tla ba sešupo go rena.”

11

Bobedi bja bona ba itšweletša go madira a Bafilisita. Bafilisita ba re: “Baheberu šeba ba tšwa meleteng moo ba bego ba khutile gona.”

12

Madira a re go Jonathane le morwadi wa dibetša tša gagwe: “Rotogelang go rena, re tle re le rute molao!” Ke moka Jonathane a re go morwadi wa dibetša tša gagwe: “A re rotoge, ka gobane Jehofa o tla ba gafela seatleng sa Isiraele.”

13

Jonathane a namelela ka matsogo a gagwe le ka dinao, morwadi wa dibetša tša gagwe a mo šetše morago; Jonathane a lwa le Bafilisita. Morwadi wa dibetša tša gagwe a eta a bolaya bao Jonathane a bego a se a ba bolaya.

14

Batho ba pele bao ba bolailwego ke Jonathane le morwadi wa dibetša tša gagwe e be e le ba ka bago masomepedi, ka moka ga bona ba lekana sekgobeng sa seripa sa botelele bja akere ya tšhemo.

15

Batho bao ba bego ba le mešašeng kua nageng le madira ka moka ba tšhoga; bathopi le bona ba tšhoga gomme lefase la šišinyega, go tšhoga moo go be go bakilwe ke Modimo.

16

Mohlapetši wa Saulo kua Gibea ya Benjamini a bona seo gomme gwa tsoga khuduego mešašeng ka moka.

17

Saulo a re go banna bao ba bego ba na le yena: “Hle, balang banna re bone gore ke mang yo a sego gona.” Ge ba ba bala, ba lemoga gore Jonathane le morwadi wa dibetša tša gagwe ga ba gona.

18

Saulo a re go Ahija: “Batametša areka ya Modimo wa therešo!” (Areka ya Modimo wa therešo e be e le go bana ba Isiraele mehleng yeo.)

19

Ya re ge Saulo a bolela le moperisita, khuduego yeo e bego e le mešašeng ya Bafilisita ya golela pele. Ke moka Saulo a re go moperisita: “Tlogela seo o se dirago.”

20

Saulo le banna ba gagwe ba kgobokana gomme ba tšwa ba yo lwa le Bafilisita. Ge ba fihla ntweng, ba hwetša gore Bafilisita ba bolayane; ba bangwe ba tšhabile ka baka la kgakanego e kgolo.

21

Baheberu bao ba bego ba ema le Bafilisita ba bile ba rotogetše le bona mešašeng, le bona ba ile ba ema le Isiraele yeo e bego e na le Saulo le Jonathane.

22

Banna ka moka ba Isiraele bao ba bego ba khutile dithabeng tša Efuraime ba ile ba kwa gore Bafilisita ba a tšhaba, ke moka le bona ba ba rakediša ba le ntweng.

23

Jehofa a phološa Isiraele letšatšing leo gomme ntwa ya ba ya fihla Bethe-abene.

24

Banna ba Isiraele ba be ba lapile letšatšing leo, eupša Saulo a eniša batho a re: “Go rogakwe motho yo a jago dijo pele ga ge e eba mantšiboa le pele ga ge ke itefeletša manabeng a ka!” Gwa se be le motho le o tee yo a ilego a ja dijo.

25

Ka moka bao ba bego ba dula nageng ba tla sethokgweng, nakong ya ge todi ya dinose e be e tletše nageng.

26

Ge batho ba fihla sethokgweng, ba bona todi yeo e elago ya dinose, eupša go be go se na yo a ka e jago, ka gobane batho ba be ba boifa ka baka la keno.

27

Jonathane yena o be a se a theetša ge tatagwe a be a eniša batho, gomme a obelela ka ntlhana ya molamo wo a bego a o swere a kgotla lemapo a le ja ke moka mahlo a gagwe a phadima.

28

Ka morago ga seo yo mongwe wa batho a re: “Tatago o enišitše batho a re: ‘Go rogakwe motho yo a jago dijo lehono!’” (Batho ba lapa.)

29

Lega go le bjalo, Jonathane a re: “Tate o tlišitše kgobošo nageng. Bonang kamoo mahlo a ka a phadimago ka gona ka baka la ge ke latswitše todinyana ye ya dinose.

30

Ge nkabe batho ba ile ba ja dithebola lehono nkabe re bile le phenyo e kgolo. Go fihla ga bjale batho bao ba bolailwego ba Bafilisita ga se ba bantši.”

31

Letšatšing leo ba bolaya Bafilisita go tloga Mikimashe go ya Ajaloni gomme batho ba lapa o šoro.

32

Batho ba wela dithebola godimo ba tšea dinku le dikgomo le dinamane ba di hlaba, ba di ja di sa na le madi.

33

Ba re go Saulo: “Tseba gore, batho ba senyetša Jehofa ka go ja le madi.” Ge ba re’alo a re: “Le dirile tša boradia. Sa pele kgokološetšang leswika le legolo go nna.”

34

Ka morago Saulo a re: “Phatlalalelang bathong, le re go bona: ‘Yo mongwe le yo mongwe wa lena a ntlišetše poo ya gagwe le nku ya gagwe, le hlabeng le be le je, le se ke la senyetša Jehofa ka go ja le madi.’” Yo mongwe le yo mongwe bathong ka moka a tliša poo ya gagwe yeo a bego a e swere bošegong bjoo gomme a e hlabela moo.

35

Saulo a agela Jehofa aletare. Ye e bile aletare ya pele yeo a e agetšego Jehofa.

36

Ka morago Saulo a re: “A re theogeng re rakediše Bafilisita bošego re yo ba hula go fihla go esa, re se ke ra šia le o tee wa bona.” Ge a re’alo ba re: “Dira se sengwe le se sengwe seo o bonago se lokile mahlong a gago.” Ke moka moperisita a re: “A re batameleng Modimo wa therešo.”

37

Saulo a botšiša Modimo a re: “Na ke theoge ke rakediše Bafilisita? Na o tla ba gafela seatleng sa Isiraele?” Letšatšing leo Modimo a se mo arabe.

38

Saulo a re: “Batamelang mo, lena babuši ka moka ba setšhaba, le kgonthiše gomme le bone kamoo sebe se se diregilego ka gona lehono.

39

Ke ikana ka Jehofa yo a phelago, yena Mophološi wa Isiraele gore, le ge sebe se ka hwetšwa go Jonathane morwa wa ka, o tlo hwa lehu.” Eupša go batho ka moka ga go yo a ilego a mo araba.

40

Saulo a buša a re go Isiraele ka moka: “Lena le tla ba ka lehlakoreng le lengwe gomme nna le morwa wa ka Jonathane ra ba ka go le lengwe.” Ke moka batho ba re go Saulo: “Dira seo o bonago se lokile mahlong a gago.”

41

Saulo a re go Jehofa: “Wena, Modimo wa Isiraele, araba ka go diriša Thumime!” Ke moka Thumime ya kgetha Jonathane le Saulo, batho ba tšwa ditabeng.

42

Saulo a re: “Dirang matengwa gore go bonwe yo a lego molato magareng ga ka le morwa wa ka Jonathane.” Ke moka matengwa a tšwa ka Jonathane.

43

Saulo a re go Jonathane: “Mpotše, O dirile’ng?” Jonathane a re go yena: “Ke ile ka latswa todinyana ya dinose yeo e bego e le ntlheng ya molamo wo ke o swerego ka seatleng. Ke nna yo! Mpolaye!”

44

Ge a re’alo Saulo a re: “Anke Modimo a ntire ka mo a ratago a be a oketše go seo, ge e ba o ka se hwe lehu wena Jonathane.”

45

Eupša batho ba re: “Na Jonathane yo a re phološitšego kua Isiraele o tlo hwa? Go ka se kgonege! Re ikana ka Jehofa yo a phelago gore ga go moriri wa hlogo ya gagwe wo o tlo go wela fase; ka gobane o sepetše le Modimo go ba go fihla letšatšing le.” Ka go re’alo batho ba ile ba lopolla Jonathane, gomme a se hwe.

46

Saulo a kgaotša go rakediša Bafilisita, ke moka Bafilisita ba ya mo ba dulago gona.

47

Saulo a tiiša bogoši bja gagwe kua Isiraele gomme a tšama a elwa le manaba a gagwe ka moka ao a mo dikologilego, e lego Moaba, bana ba Amoni, Edomo, dikgoši tša Tsoba gotee le Bafilisita; kae le kae mo a bego a eya gona o be a ba otla.

48

O ile a ba mogale a ba a bolaya Amaleke gomme a hlakodiša Isiraele seatleng sa bathopi ba bona.

49

Barwa ba Saulo e be e le Jonathane, Ishifi le Malaki-shua, ge e le maina a barwedi ba gagwe ba babedi, wa leitšibulo e be e le Merabe gomme yo monyenyane e be e le Mikala.

50

Leina la mosadi wa Saulo e be e le Ahinoama morwedi wa Ahimaatse gomme leina la tona ya madira a gagwe e be e le Abenere morwa wa Nere, rangwane wa Saulo.

51

Kishe e be e le tatago Saulo gomme Nere tatago Abenere e be e le morwa wa Abiele.

52

Ntwa ya ba e thata kudu go Bafilisita mehla ka moka ya ge Saulo a sa phela. Ge Saulo a bona monna le ge e le ofe yo matla goba mogale le ge e le ofe o be a mo tsenya madireng a gagwe.

Sotho Bible
Public Domain: No Info