Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Baahloli 20

1

Bana ba Isiraele ba tšwa ka moka go tloga Dani go theoga go fihla Beresheba, gotee le ba nageng ya Gileada, ba kgobokana gotee pele ga Jehofa motseng wa Mitsipa.

2

Babuši ba batho ka moka le ba meloko ka moka ya Isiraele ba ema pele ga phuthego ya batho ba Modimo wa therešo. Batho bao ba sepelago ka maoto ba swere ditšhoša e be e le ba dikete tše makgolonne (400 000).

3

Bana ba Benjamini ba kwa gore bana ba Isiraele ba rotogetše Mitsipa. Ke moka bana ba Isiraele ba re: “Re botšeng gore selo se se sebe se diragetše bjang?”

4

Ge ba rea’lo, monna wa Molefi, yena monna wa mosadi yo a bolailwego, a araba a re: “Nna le mosadi wa ka wa serethe re be re le Gibea ya Babenjamini gomme ra robala moo.

5

Badudi ba Gibea ba ntlhasela, ba dikanetša ntlo yeo ke bego ke le ka go yona bošego. Ba be ba nyaka go mpolaya, eupša ba ile ba kata mosadi wa ka wa serethe, mafelelong a hwa.

6

Ka tšea mosadi wa ka wa serethe ka mo ripaganya ditho gomme ka romela ditho tšeo seleteng se sengwe le se sengwe sa naga ya Isiraele, ka gobane batho bao ba ile ba itshwara ka mokgwa o hlephilego gomme ba dira bošilo bjo bo hlabišago dihlong Isiraeleng.

7

Lena bana ba Isiraele ka moka, ntšhang sa mafahleng gomme le neeng keletšo tabeng ye.”

8

Batho ka moka ba ema ka lentšu letee ba re: “Ga go na yo a tlago go ya tenteng ya gagwe, e bile ga go yo a tlago go fapogela ntlong ya gagwe.

9

Seo re tlago go se dira Gibea se se. A re kgetheng batho ka go diriša matengwa gore ba e hlasele.

10

Re tšee batho ba lesome go ba lekgolo go tšwa melokong ka moka ya Isiraele, re tšee ba lekgolo go ba sekete (1 000) gomme re tšee ba sekete (1 000) go ba dikete tše lesome (10 000) gore ba swarele batho mefago, e le gore ba yo lwa le Gibea ya Babenjamini ka baka la bošilo ka moka bjo bo hlabišago dihlong bjo e bo dirilego kua Isiraele.”

11

Ka gona batho ka moka ba kgobokana motseng ba ipopa ngatana ba ema ka lentšu letee.

12

Meloko ya Isiraele ya romela batho go batho ka moka ba meloko ya Babenjamini, ya re: “Le diretše’ng selo se se sebe?

13

Bjale re gafeleng banna bao, bona banna bao ba sa rego selo ba Gibea e le gore re ba bolaye le gore re tloše bobe bjo bo lego Isiraele.” Bana ba Benjamini ba se theetše lentšu la bana babo bona, e lego bana ba Isiraele.

14

Bana ba Benjamini ba tšwa metseng ba yo kgobokana kua Gibea e le gore ba yo lwa le bana ba Isiraele.

15

Letšatšing leo go ile gwa kgobokanywa bana ba Benjamini go tšwa metseng, bao ba bego ba itlhamile ka ditšhoša e be e le ba dikete tše masomepedi-tshela (26 000), go sa balwe badudi ba Gibea bao go bona go hlaotšwego banna ba makgološupa.

16

Go batho ba ka moka go be go na le banna ba hlaotšwego ba makgološupa bao ba dirišago letsogo la nngele. Yo mongwe le yo mongwe wa bona e be e le yo a betšago maswika ka seragamabje a itia kgomo lenaka gomme a sa foše.

17

Go ile gwa rapiwa banna ba Isiraele go sa akaretšwe Babenjamini, e lego banna ba dikete tše makgolonne (400 000) ba go swara ditšhoša. Yo mongwe le yo mongwe wa bona e be e le mohlabani.

18

Ba tloga ba rotogela Bethele gore ba yo botšiša Modimo. Bana ba Isiraele ba re: “Ke mang go rena yo a tlago go re eta pele ge re yo lwa le bana ba Benjamini?” Ge ba re’alo, Jehofa a re: “Juda a a le ete pele.”

19

Ka morago ga moo bana ba Isiraele ba tsoga mesong ba yo hloma mešaša gore ba lwe le Gibea.

20

Banna ba Isiraele ba tšwa ba yo hlabana le Babenjamini; ba ipopa ngatana ba yo hlabana le bona kua Gibea.

21

Bana ba Benjamini ba tla ba etšwa Gibea gomme letšatšing leo ba bolaya batho ba dikete tše masomepedi-pedi (22 000) kua Isiraele, ba ba tlogela ba rapaletše mo fase.

22

Lega go le bjalo, batho ba Isiraele ba ba le sebete gomme ba buša ba itlhamela ntwa gore ba yo lwa lefelong leo ba ilego ba kopana go lona ka letšatši la pele.

23

Bana ba Isiraele ba rotogela Bethele, ba lla pele ga Jehofa go fihla mantšiboa gomme ba botšiša Jehofa ba re: “Na re swanetše go yo lwa le bana ba Benjamini ngwanabo rena?” Ge ba re’alo, Jehofa a re: “Sepelang le yo lwa le bona.”

24

Ka letšatši la bobedi bana ba Isiraele ba batamela bana ba Benjamini.

25

Ka morago Babenjamini ba tla ba etšwa Gibea gore ba tlo gahlana le bona ka letšatši la bobedi gomme ba bolaya batho ba bangwe gape ba dikete tše lesomeseswai (18 000) ba bana ba Isiraele ba ba tlogela ba rapaletše mo fase, ka moka ga bona e le bao ba swerego ditšhoša.

26

Bana ka moka ba Isiraele e le setšhaba ka moka ba rotogela Bethele, ba lla gomme ba dula moo pele ga Jehofa, ba ikona dijo letšatšing leo go fihla mantšiboa ke moka ba direla Jehofa sebego sa go fišwa le sebego sa mohlakanelwa.

27

Ke moka bana ba Isiraele ba botšiša Jehofa, ka ge areka ya kgwerano ya Modimo wa therešo e be e le moo mehleng yeo.

28

Finease morwa wa Eleasara morwa wa Arone o be a eme pele ga yona mehleng yeo, a re: “Na nka buša ka tšwa ka yo lwa le bana ba Benjamini ngwanešo goba na ke kgaotše?” Ge a re’alo, Jehofa a re: “Rotoga ka gobane gosasa ke tla mo gafela seatleng sa gago.”

29

Isiraele ya bea banna gore ba lalele Gibea mahlakoreng ohle.

30

Ka letšatši la boraro bana ba Isiraele ba ile ba lwa le bana ba Benjamini gomme ka morago ba ipopa ngatana ba hlasela Gibea, go etša ge ba ile ba dira bjalo nakong e fetilego.

31

Ge bana ba Benjamini ba etšwa go yo lwa le bana ba Isiraele, ba ile ba katološwa motseng. Ba otla mo e ka bago banna ba masometharo ba Isiraele le go ba gobatša o šoro go etša nakong e fetilego, ba ba bolaela molaleng le ditseleng tše dikgolo, yeo e nngwe ya tšona e rotogelago Bethele gomme e nngwe e rotogelago Gibea.

32

Bana ba Benjamini ba re: “Re ba fentše go etša mathomong.” Ge e le bana ba Isiraele bona ba re: “A re tšhabeng, gomme re tla ba katološa motseng ra ba iša ditseleng tše dikgolo.”

33

Ke moka banna ka moka ba Isiraele ba tšwa moo ba bego ba le gona ba ipopa ngatana kua Baali-thamara, mola Baisiraele bao ba bego ba laletše ba ilego ba rutlologa mo ba bego ba laletše gona tikologong ya Gibea.

34

Banna ba dikete tše lesome (10 000) bao ba hlaotšwego go Isiraele ka moka ba tla Gibea, ntwa ya ba e kgolo kudu; Babenjamini ba be ba sa tsebe gore kotsi e kgauswi le go ba wela godimo.

35

Jehofa a gafela Babenjamini go Baisiraele, gomme bana ba Isiraele letšatšing leo ba bolaya batho ba dikete tše masomepedi-hlano le lekgolo (25 100) ba Benjamini, ka moka ga bona e le bao ba swerego ditšhoša.

36

Lega go le bjalo, bana ba Benjamini ba ile ba nagana gore banna ba Isiraele ba fentšwe ka ge ba ile ba gomela morago gomme ba tšhaba Babenjamini. Baisiraele ba dirile bjalo ka gobane ba be ba botile bao ba bego ba ba beile gore ba lalele kua Gibea.

37

Bao ba laletšego ba tšea kgato ka go akgofa ba wela Gibea godimo. Ba phalalela motseng gomme ba bolaya bao ba lego go wona ka moka ka bogale bja tšhoša.

38

Banna ba Isiraele ba kwana le bao ba bego ba laletše gore ba dire sešupo sa muši o rotogago go tšwa motseng.

39

Ge bana ba Isiraele ba tšhaba ntweng, Babenjamini ba otla banna ba masometharo bao ba tšwago gare ga bana ba Isiraele gomme ba ba gobatša o šoro, ba re: “Re ba fentše go etša ntweng ya pele.”

40

Sešupo sa rotoga motseng e le muši o kuelelago godimo. Ge Babenjamini ba retologa ba lebelela morago, ba bona motse ka moka o lauma kgabo ya mollo.

41

Banna ba Isiraele ba retologa gomme banna ba Benjamini ba tšhoga ka ge ba bona gore kotsi e ba wetše godimo.

42

Ba tšhaba banna ba Isiraele ba leba lešokeng, bao ba lwago le bona ba ba šala morago gomme banna bao ba tšwago motseng ba bolaya bao ba kopanago le bona.

43

Ba dikanetša Babenjamini. Ba ba rakediša moo ba ilego ba se ba dumelele go khutša. Ba tšama ba ba bolaya go fihla pele ga motse wa Gibea ka thoko ya bohlabatšatši.

44

Ba bolaya banna ba Benjamini ba dikete tše lesomeseswai (18 000), banna ba ka moka e be e le bagale.

45

Banna ba Benjamini ba retologa ba tšhabela lešokeng, legageng la Rimone. Baisiraele ba bolaya banna ba dikete tše hlano (5 000) bao ba bego ba šaletše ditseleng tše dikgolo, ba ba rakediša go ba go fihla Gidomo gomme ba bolaya banna ba bangwe gape ba dikete tše pedi (2 000).

46

Babenjamini ka moka bao ba ilego ba bolawa letšatšing leo e bile ba dikete tše masomepedi-hlano (25 000) e le bao ba swerego ditšhoša, ka moka ga bona e le bagale.

47

Banna ba makgolotshela ba bona ba tšhabela lešokeng, legageng la Rimone, ba dula moo legageng la Rimone dikgwedi tše nne.

48

Banna ba Isiraele ba boa ba hlasela bana ba Benjamini ba bolaya bao ba bego ba le motseng ka bogale bja tšhoša, go tloga ka batho go fihla ka diruiwa tšeo di bego di le gona. Le metse yeo e bego e šetše ba ile ba e fiša ka mollo.

Sotho Bible
Public Domain: No Info