Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Baahloli 19

1

Mehleng yeo go be go se na kgoši kua Isiraele. Go be go na le monna yo mongwe wa Molefi yo a ilego a dula dikarolong tša kgole kudu tša dithaba tša Efuraime ka nakwana. A tšea mosadi wa serethe yo a tšwago Betlelehema ya kua Juda ya ba mosadi wa gagwe.

2

Mosadi yoo wa gagwe wa serethe a otswa. Mafelelong a mo tlogela a ya ntlong ya tatagwe kua Betlelehema ya Juda gomme a dula moo dikgwedi tše nne ka moka.

3

Monna wa gagwe a tsoga a mo šala morago a yo bolela le yena ka botho e le gore a mo gomiše; o be a na le mohlanka wa gagwe le dipokolo tše pedi tše ditona. Ge a fihla a mo amogela. Ge tatago mosadi yo a mmona, a mo thabela.

4

Ka gona ratswalagwe, tatago mosadi, a mo phegelela gore a dule, yena a dula matšatši a mararo; ba be ba eja e bile ba enwa gomme a robala moo.

5

Ka letšatši la bone ge ba tsoga e sa le ka masa go etša mehleng, monna yoo a tsoga gore a sepele, eupša tatago mosadi a re go mokgonyana yo wa gagwe: “Hwetša sa go ja gore o be le matla leetong la gago gomme ka morago le sepele.”

6

Ba dula gomme bobedi bja bona ba ja le go nwa; ka morago ga moo tatago mosadi a re go monna yoo: “Hle robala mo gomme pelo ya gago e thabe.”

7

Ge monna yoo a tsoga gore a sepele, ratswalagwe a dulela go mo phegelela, moo monna yoo a ilego a robala moo gape.

8

Ge a tsoga e sa le ka masa letšatšing la bohlano gore a sepele, tatago mosadi a re: “Hle, hwetša sa go ja gore o be le matla.” Ba diega go fihlela letšatši le dikela. Bobedi bja bona ba dulela go ja.

9

Monna yoo a tsoga gore a sepele, yena le mosadi wa gagwe wa serethe gotee le mohlanka wa gagwe; eupša ratswalagwe, tatago mosadi, a re go yena: “Bona letšatši le šetše le rapame e bile e ba mantšiboa. Hle, robalang. Letšatši le a dikela. Robala gomme pelo ya gago e thabe. Gosasa le tsoge e sa le ka masa le wele tsela le ye tenteng ya lena.”

10

Lega go le bjalo, monna yoo a se dumele go robala eupša a tsoga a wela tsela a fihla Jebusi, ke gore Jerusalema; o be a na le dipokolo tše pedi tše ditona tšeo di rwešitšwego disala le mosadi wa gagwe wa serethe gotee le mohlanka wa gagwe.

11

Ge ba le kgauswi le Jebusi, letšatši le šetše le yo dikela, mohlanka a re go mong wa gagwe: “Bjale etla re fapogele motseng wo wa Bajebusi re robale gona.”

12

Mong wa gagwe a re go yena: “A re se fapogele motseng wa bašele bao e sego karolo ya bana ba Isiraele; a re feteleng pele re yo fihla kua Gibea.”

13

A re go mohlanka wa gagwe: “A re yeng go le lengwe la mafelo a, re robale Gibea goba Rama.”

14

Ba fetela pele ka leeto la bona gomme letšatši la ba dikelela ba le kgauswi le Gibea ya Babenjamini.

15

Ba fapogela Gibea gore ba yo robala gona. Ba tsena moo ba dula borekišetšong bja motse, gwa se be le yo a ba amogelago ntlong ya gagwe gore ba tlo robala.

16

Mokgalabje yo mongwe a fihla moo thapama a etšwa go šoma mašemong, yena e be e le wa dithabeng tša Efuraime gomme a dutše Gibea ka nakwana; badudi ba moo e be e le Babenjamini.

17

Ge mokgalabje a lebelela a bona monna wa mosepedi borekišetšong bja motse, ke moka a mmotšiša a re: “O ya kae le gona o tšwa kae?”

18

Monna yoo a araba a re: “Re tšwa Betlelehema ya Juda re ya dikarolong tša kgole kudu tša dithabeng tša Efuraime. Ke moo ke dulago gona, eupša ke be ke ile Betlelehema ya Juda; ke ya ntlong ya ka ka ge go se yo a nkamogelago.

19

Re swaretše dipokolo tša rena tše ditona mahlaka le furu, ge e le nna le lekgoba la gago la mosadi le mohlanka yo a sepelago le nna mohlanka wa gago re na le senkgwa le beine. Ga go na selo seo re se hlokago.”

20

Lega go le bjalo, mokgalabje a re: “Khutšo a e be le wena! Ge o na le seo o se nyakago o ntsebiše. O se ke wa robala borekišetšong bja motse.”

21

A mo tsenya ka ntlong ya gagwe gomme a nea dipokolo tše ditona dijo. Ke moka ba hlapa dinao, ba ja le go nwa.

22

Ge dipelo tša bona di sa thabile, banna ba motse bao e sego ba selo ba dikanetša ntlo, ba kgorometšana mojakong; ba re go mokgalabje, yena mong wa ntlo: “Ntšha monna yo a tlilego ntlong ya gago gore re robale le yena.”

23

Ge ba re’alo, mong wa ntlo a tšwela ntle go bona a re: “Aowa, bana bešo, hle le se ke la dira selo se se fošagetšego, ka ge monna yo e le moeng ntlong ya ka. Le se ke la dira bošilo bjo, bjo bo hlabišago dihlong.

24

Morwedi wa ka wa kgarebe le mosadi wa serethe wa monna yo šeba. Hle e re ke ba ntšheng le ba kate, le ba dire seo le bonago se lokile mahlong a lena. Eupša monna yo le se ke la mo dira bošilo bjo, bjo bo hlabišago dihlong.”

25

Banna bao ga se ba rata go mo theetša. Ka go re’alo monna yo wa Molefi a tšea mosadi wa gagwe wa serethe a mo ntšhetša ka ntle go bona; ba mo kata, ba mo goboša bošego ka moka go ba go fihla mesong, ka morago ga moo ba mo tlogela ge go esa.

26

Ke moka mosadi yoo a tla e sa le mesong, a wela fase mojakong wa ntlo ya mokgalabje moo mong wa gagwe a bego a le gona, a ba moo go fihlela ge letšatši le hlaba.

27

Ge mong wa gagwe a tsoga mesong a bula mejako ya ntlo gore a tšwele ka ntle, a bona mosadi yola wa gagwe wa serethe a wetše mojakong wa ntlo diatla tša gagwe di obeletše mojakong!

28

A re go yena: “Tsoga re sepele.” Eupša a se arabe. Monna yoo a mo nametša pokolo a tloga a ya ga gagwe.

29

A tsena ntlong ya gagwe a tšea thipa ya go hlaba diphoofolo, a swara mosadi wa gagwe wa serethe a mo ripaganya ditho ya ba diripa tše lesomepedi, a di romela seleteng se sengwe le se sengwe sa Isiraele.

30

Yo mongwe le yo mongwe yo a bonego se a re: “Selo seo se swanago le se ga se sa ka sa dirwa goba sa bonwa go tloga letšatšing leo bana ba Isiraele ba ilego ba rotoga ba etšwa nageng ya Egipita ka lona, go ba go fihla le lehono. Elang hloko se, thušang ka keletšo gomme le ntšhe sa mafahleng.”

Sotho Bible
Public Domain: No Info