Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

1 Johanne 3

1

Bonang mohuta wa lerato le Tate a re bontšhitšego lona, e le gore re bitšwe bana ba Modimo; gomme re bona. Ke ka baka leo lefase le sa re tsebego, gobane ga le mo tsebe.

2

Baratiwa, bjale re bana ba Modimo, eupša ga se gwa tšwa go bonagatšwa seo re tlago go ba sona. Re tseba gore mohla a bonagatšwago re tla swana le yena, gobane re tla mmona ka wona mokgwa wo a lego ka wona.

3

Yo mongwe le yo mongwe yo a nago le kholofelo ye ka go yena o itshekiša go etša ge yoo a sekile.

4

Yo mongwe le yo mongwe yo a tlwaetšego go dira sebe e bile o tlwaetše go dira ka go hloka molao, ka gona sebe ke go hloka molao.

5

Le tseba le gore yena yoo o ile a bonagatšwa gore a tloše dibe tša rena gomme ga go na sebe go yena.

6

Yo mongwe le yo mongwe yo a dulago a le boteeng le yena ga a tlwaele go dira sebe; yo a tlwaetšego go dira sebe ga se a mmona goba a mo tseba.

7

Bana ba ba rategago, le se ke la timetšwa ke motho; yo a tlwaetšego go dira go loka, o lokile go etša ge Jesu a lokile.

8

Yo a tlwaetšego go dira sebe o tšwa go Diabolo, gobane Diabolo o be a dutše a dira sebe go tloga mathomong. Lebaka leo Morwa wa Modimo a bonagaditšwego ka lona še le: Ke go fediša mediro ya Diabolo.

9

Yo mongwe le yo mongwe yo a tswetšwego ke Modimo ga a tlwaele go dira sebe, gobane peu ya Gagwe e dula go yo bjalo gomme a ka se ke a tlwaela go dira sebe, gobane o tswetšwe ke Modimo.

10

Bana ba Modimo le bana ba Diabolo ba bonagala ka taba ye: Yo mongwe le yo mongwe yo a sa tlwaelego go dira go loka ga a tšwe go Modimo gomme go bjalo le ka yo a sa ratego ngwanabo.

11

Gobane wo ke molaetša wo le o kwelego go tloga mathomong, gore re swanetše go ratana;

12

e sego go swana le Kaine yo a tšwilego go yo kgopo gomme a bolaya ngwanabo. O mmolaetše’ng? Gobane mediro ya gagwe e be e le e kgopo, eupša ya ngwanabo e lokile.

13

Bana bešo, le se ke la makala ge lefase le le hloya.

14

Re tseba gore re fetile lehung gomme re tsene bophelong, gobane re rata bana babo rena. Yo a se nago lerato o dutše lehung.

15

Yo mongwe le yo mongwe yo a hloilego ngwanabo ke mmolai gomme le tseba gore ga go mmolai wa batho yo bophelo bjo bo sa felego bo dutšego go yena.

16

a meoya ya rena bakeng sa bana babo rena.

17

Eupša mang le mang yo a nago le dilo tša lefase le gomme a bona ngwanabo a hloka, fela a se mo šokele, ke ka tsela efe lerato la Modimo le dulago le le go yena?

18

Bana ba ba rategago, ga se ra swanela go ratana feela ka lentšu goba ka leleme, eupša a re rataneng ka tiro le ka therešo.

19

Ka tsela ye re tla tseba gore re theilwe therešong gomme re tla ba le kgodišego ka dipelong tša rena pele ga gagwe

20

mabapi le eng le eng yeo dipelo tša rena di ka re ahlolago go yona, gobane Modimo ke yo mogolo go feta dipelo tša rena gomme o tseba dilo tšohle.

21

Baratiwa, ge e ba dipelo tša rena di sa re ahlole, gona re bolela re lokologile go Modimo;

22

gomme se sengwe le se sengwe se re se kgopelago re se hwetša go yena, gobane re boloka ditaelo tša gagwe e bile re dira dilo tše di kgahlišago mahlong a gagwe.

23

Ruri, ye ke taelo ya gagwe gore re be le tumelo leineng la Morwa wa gagwe Jesu Kriste gomme re ratane, go etša ge a re laetše.

24

Godimo ga moo, yo a bolokago ditaelo tša gagwe o dula a le boteeng le yena gomme yena a le boteeng le motho yo bjalo. Re tseba gore o dula a le boteeng le rena ka baka la moya wo a re neilego wona.

Sotho Bible
Public Domain: No Info