Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

1 Timothea 6

1

Anke bahlanka bao ba rwelego joko ba dule ba tšea beng ba bona e le bao ba swanelwago ke kgodišo e tletšego, gore leina la Modimo le thuto ya gagwe le ka mohla di se ke tša bolelwa ka go gobošwa.

2

Godimo ga moo, anke bao ba nago le beng ba bona ba ba dumelago ba se ke ba ba nyatša, gobane e le bana babo bona. Ka mo go fapanego, a e be bahlanka ka go ithatela mo gogolo, gobane bao ba hwetšago mohola wa tirelo ya bona e botse ke badumedi e bile ke baratiwa. Tšwela pele o ruta dilo tše gomme o nea dikgothatšo tše.

3

Ge e ba motho a ruta thutatumelo e nngwe gomme a sa dumele mantšu a phelago ao a tšwago go Morena wa rena Jesu Kriste le ge e le go dumela thuto e dumelelanago le boineelo go Modimo,

4

o ikgogomoša ka boikgantšho e bile ga a kwešiše selo. O rata go phegišana le go ngangišana ka mantšu. Dilong tše go tšwelela mona, tshele, dipolelo tše di gobošago, dikgonono tše kgopo,

5

go phegišana ka mehla ka ditaba tša lefeela ga batho ba ba senyegilego monaganong le bao ba hlaelelwago ke therešo, ba nagana gore boineelo go Modimo ke mokgwa wa go hwetša leruo.

6

Ka kgonthe, boineelo go Modimo bo tliša leruo le legolo ge e ba re kgotsofaletše seo re nago le sona.

7

Gobane ga se ra tliša selo lefaseng, le gona re ka se ke ra tloga le selo.

8

Ka gona ge re na le dijo le diaparo re tla kgotsofala ka tšona.

9

Lega go le bjalo, bao ba ikemišeditšego go huma ba wela molekong le molabeng le dikganyogong tše dintši tša go hloka tlhaologanyo le tše gobatšago tšeo di wetšago batho tahlegong le tshenyegong.

10

Gobane lerato la tšhelete ke modu wa mehuta ka moka ya dilo tše di gobatšago gomme ka go phegelela lerato le, ba bangwe ba ile ba arošwa tumelong gomme ba itlhabile gohle ka mahloko a mantši.

11

Lega go le bjalo, wena motho wa Modimo tšhaba dilo tše. Eupša o phegelele toko, boineelo go Modimo, tumelo, lerato, kgotlelelo le boleta.

12

Elwa ntwa e botse ya tumelo, o sware o tiiše bophelo bjo bo sa felego bjo o bo bileditšwego gomme wa dira boipolelo bjo bobotse bja phatlalatša pele ga dihlatse tše dintši.

13

Mahlong a Modimo yo a phedišago dilo tšohle, le a Kriste Jesu, yoo bjalo ka hlatse a dirilego boipolelo bjo bobotse bja phatlalatša pele ga Pontio Pilato, ke go nea ditaelo

14

gore o boloke taelo ka tsela e se nago sepatso le e hlokago bosodi go fihlela ponagalong ya Morena wa rena Jesu Kriste.

15

Morena yo yo Matla yo a thabilego le yo e lego yena a nnoši o tla iponagatša dinakong tša gona tše di beilwego, yena Kgoši ya bao ba bušago e le dikgoši le Morena wa bao ba bušago e le marena,

16

yena a nnoši yo a sa hwego, yo a dulago seetšeng se se sa batamelegego, yo go se nago motho yo a kilego a mmona goba yo a ka mmonago. Go yena e be kgodišo le matla a sa felego. Amene.

17

Laela bao ba humilego tshepedišong ya gona bjale ya dilo gore ba se ke ba ikgantšha le gore ba se holofele mahumo a sa kgonthišegego, eupša ba holofele Modimo yo a re neago ka mo go humilego dilo tšohle tšeo re di thabelago.

18

Ba botše gore ba dire botse, ba hume medirong e mebotse, ba be le seatla se se bulegilego, ba ikemišetše go abelana,

19

ka go re’alo ba ipolokele motheo o mobotse wa bokamoso e le lehumo la bona, e le gore ba swarelele ka go tia bophelong bja kgonthe.

20

Wena Timotheo, hlokomela seo o se gafetšwego, o furalele dipolelo tša lefeela tšeo di senyago se sekgethwa le dikganetšano tšeo ka maaka di bitšwago gore ke tsebo.

21

Ka baka la go kgantšha tsebo e bjalo ba bangwe ba fapogile tumelong. Eka botho bjo bogolo bja Modimo bo ka ba le lena.

Sotho Bible
Public Domain: No Info