Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

John 19

1

Ka gona ka nako yeo Pilato a tšea Jesu a mo otla.

2

Bahlabani ba loga mphapahlogo wa meetlwa ba mo rweša wona hlogong gomme ba mo apeša seaparo sa ka ntle se se phepolo;

3

ke moka ba tla go yena ba re: “Dumela, wena Kgoši ya Bajuda!” Ba mo phasola sefahlegong.

4

Pilato a buša a tšwela ka ntle a re go bona: “Bonang! Ke mo tliša go lena mo ntle, e le gore le tsebe gore ga ke mmone molato.”

5

Ka gona Jesu a tšwela ka ntle a rwele mphapahlogo wa meetlwa, a apere seaparo sa ka ntle se se phepolo. Ke moka a re go bona: “Bonang motho yo!”

6

Lega go le bjalo, ge baperisita ba bagolo le bahlankedi ba mmona, ba goeletša ba re: “Mo kokotele koteng! Mo kokotele koteng!” Pilato a re go bona: “Lena mo tšeeng le mo kokotele koteng gobane ga ke mmone molato le ge e le ofe.”

7

Bajuda ba mo araba ba re: “Re na le molao gomme go ya ka molao, o swanetše go hwa, gobane o itirile morwa wa Modimo.”

8

Ge Pilato a kwele seo ba bego ba se bolela, a thoma go boifa kudu;

9

a buša a tsena ka ntlong ya mmuši a re go Jesu: “O tšwa kae?” Eupša Jesu a se mo arabe.

10

Ka gona Pilato a re go yena: “Na ga o mpolediše? Na ga o tsebe gore ke na le matla a go go lokolla le a go go kokotela koteng?”

11

Jesu a mo araba a re: “O ka be o se na matla go nna le gatee ge nkabe o se wa a newa a etšwa godimo. Ke ka baka leo motho yo a nkgafetšego go wena a nago le sebe se segolo.”

12

Ka baka le, Pilato a tšwela pele a nyaka kamoo a ka mo lokollago ka gona. Eupša Bajuda ba goeletša ba re: “Ge e ba o ka lokolla motho yo, gona ga o mogwera wa Kesara. Motho yo mongwe le yo mongwe yo a itirago kgoši o ganetšana le Kesara.”

13

Eitše ge Pilato a kwele mantšu a, a ntšhetša Jesu ka ntle gomme a dula sedulong sa kahlolo felo mo go bitšwago Boalo bja Maswika, eupša ka Seheberu e le Gabatha.

14

Bjale go be go lokišetšwa paseka; e be e le mo e ka bago ka iri ya botshelela. Ke moka a re go Bajuda: “Bonang kgoši ya lena!”

15

Eupša ba goeletša ba re: “Mo tloše! Mo tloše! Mo kokotele koteng!” Pilato a re go bona: “Na ke kokotele kgoši ya lena koteng?” Baperisita ba bagolo ba araba ba re: “Ga re na kgoši, ge e se Kesara.”

16

Ka gona, ka nako yeo a mo gafela bona gore a kokotelwe koteng. Ke moka ba tšea Jesu.

17

Eitše ge a ithwaletše kota ya tlhokofatšo, a tšwa a ya mo go bitšwago Lefelo la Magata leo ka Seheberu le bitšwago Gologotha;

18

gona moo ba mo kokotela koteng le batho ba bangwe ba babedi, yo mongwe ka lehlakoreng le, yo mongwe ka go lela, eupša Jesu a le gare.

19

Pilato a ngwala le mongwalo wa go hlalosa gomme a o bea koteng ya tlhokofatšo. Go be go ngwadilwe gore: “Jesu wa Monatsaretha, Kgoši ya Bajuda.”

20

Ka gona Bajuda ba bantši ba bala mongwalo wo wa go hlalosa gobane lefelo le Jesu a bego a kokotetšwe go lona le be le le kgauswi le Jerusalema; gomme go be go ngwadilwe ka Seheberu, Selatine le Segerika.

21

Lega go le bjalo, baperisita ba bagolo ba Bajuda ba re go Pilato: “O se ke wa ngwala gore: ‘Kgoši ya Bajuda,’ eupša gore o itše: ‘Ke nna Kgoši ya Bajuda.’”

22

Pilato a araba a re: “Seo ke se ngwadilego, ke se ngwadile.”

23

Bjale ge bahlabani ba kokotetše Jesu koteng, ba tšea diaparo tša gagwe tša ka ntle ba di arola dikarolo tše nne, ke moka mohlabani yo mongwe le yo mongwe a tšea karolo, ba tšea le seaparo sa ka gare. Eupša seaparo sa ka gare se be se se na moroko, se logilwe go tloga godimo go theoša le botelele bja sona.

24

Ka gona ba botšana ba re: “A re se se gagoleng, eupša a re se direleng matengwa re bone gore e tla ba sa mang.” Se e be e le gore go phethege lengwalo le le rego: “Ba abelane diaparo tša ka tša ka ntle gomme seaparo sa ka ba se direla matengwa.” Bahlabani bao ba dirile dilo tše e le ka kgonthe.

25

Lega go le bjalo, hleng ga kota ya Jesu ya tlhokofatšo go be go eme mmagwe, ngwanabo mmagwe, Maria mosadi wa Klopa le Maria Magdalena.

26

Ka gona Jesu ge a bona mmagwe le morutiwa yo a bego a mo rata ba eme kgauswi, a re go mmagwe: “Wena mosadi, bona morwa wa gago!”

27

Ka morago ga moo a re go morutiwa: “Bona mmago!” Ke moka go tloga ka nako yeo go ya pele, morutiwa a mo tšea a mo iša legaeng la gagwe.

28

Ka morago ga se, ge Jesu a tsebile gore bjale tšohle di be di phethegile, e le gore go phethege lengwalo, o ile a re: “Ke nyorilwe.”

29

Go be go na le sebjana moo se tletše beine e galakago. Ka gona ba hloma sepontšhe se se hupilego beine e galakago lehlakeng la semela se se bitšwago hisopo, ba se tliša molomong wa gagwe.

30

Bjale ge a latswitše beine e galakago, Jesu a re: “Go phethegile!” A napa a inamiša hlogo ya gagwe, a neela moya.

31

Ka ge e be e le letšatši la Tokišetšo, e le gore ditopo di se ke tša dula godimo ga dikota tša tlhokofatšo ka Sabatha, (gobane letšatši la Sabatha yeo e be e le le legolo,) Bajuda ba ile ba kgopela Pilato gore maoto a bona a robje gomme ditopo tša bona di tlošwe.

32

Ka gona gwa tla bahlabani gomme ba roba maoto a monna wa pele le a monna yo mongwe yo a bego a kokotetšwe le yena.

33

Eupša eitše ge ba etla go Jesu, ka go bona gore o be a šetše a hwile, ba se robe maoto a gagwe.

34

Lega go le bjalo, yo mongwe wa bahlabani a hlaba lehlakore la gagwe ka lerumo, gwa napa gwa tšwa madi le meetse.

35

Ke moka yo a di bonego o hlatsetše, e bile bohlatse bja gagwe ke bja therešo, gomme motho yoo o tseba gore dilo tše a di bolelago ke therešo e le gore le lena le dumele.

36

Ge e le gabotse dilo tše di diregile e le gore go phethege lengwalo le le rego: “Ga go lerapo la gagwe leo le tlago go pšhatlwa.”

37

Le gona lengwalo le lengwe le re: “Ba tla lebelela Yo ba mo hlabilego.”

38

Bjale ka morago ga dilo tše, Josefa wa Arimathea, yo e bego e le morutiwa wa Jesu ka sephiring ka baka la go boifa ga gagwe Bajuda, a kgopela Pilato ge e ba a ka tloša setopo sa Jesu; Pilato a mo dumelela. Ka gona a tla a tloša setopo seo.

39

Nikodemo monna yo a ilego a tla go yena bošego ka lekga la pele, le yena o ile a tla a tliša sephuthelo sa setlolo sa mira le dikgopha, sa boima bja mo e ka bago dikhilograma tše masometharo.

40

Ka gona ba tšea setopo sa Jesu ba se tatetša ka mašela a nago le dinoko go ya ka tlwaelo ya Bajuda ya go lokišeletša poloko.

41

Bjale lefelong leo a bego a kokotetšwe go lona go be go na le serapa gomme ka serapeng go be go na le lebitla le lefsa leo go sa kago gwa latšwa motho go lona.

42

Ka ge e be e le letšatši la Tokišetšo la Bajuda e bile lebitla le be le le kgauswi, ba ile ba latša Jesu moo.

Sotho Bible
Public Domain: No Info