Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Luka 9

1

Ke moka a bitša barutiwa ba gagwe ba lesomepedi a ba nea matla a go leleka le go laola batemona ka moka le go fodiša malwetši.

2

A ba roma gore ba ye go bolela ka Mmušo wa Modimo le go fodiša,

3

gomme a re go bona: “Le se tšee selo bakeng sa leeto, le ge e ka ba lehlotlo goba mokotlana wa dijo goba senkgwa goba tšhelete ya silifera; le gona le se ke la ba le seaparo se sengwe gape.

4

Eupša kae le kae moo le tsenago gona legaeng, le dule moo le be le tloge le le moo.

5

Kae le kae moo batho ba sa le amogelego, ge le etšwa motseng woo le hlohlore lerole dinaong tša lena e le bohlatse go bona.”

6

Ke moka ge ba thoma ba phatša selete seo go tloga motsaneng go ya motsaneng, ba bolela ditaba tše dibotse le go fodiša kae le kae.

7

Bjale Heroda mmuši wa selete o ile a kwa ka dilo ka moka tše di diregago, a gakanega kudu ka ge ba bangwe ba be ba bolela gore Johane o tsošitšwe bahung,

8

eupša ba bangwe ba re Eliya o tšweletše, ba bangwe gape ba re yo mongwe wa baporofeta ba bogologolo o tsogile.

9

Heroda a re: “Johane ke mo kgaotše hlogo. Bjale ke mang yo ke kwago dilo tše bjalo mabapi le yena?” Ka gona, o be a rata go mmona.

10

Ya re ge baapostola ba gagwe ba boa ba mo anegela tšohle tšeo ba di dirilego. Ke moka a tloga le bona a ya lefelong la ka thokwana motseng o bitšwago Betsaida.

11

Eupša eitše ge mašaba a tsebile seo, a mo latela. A ba amogela ka botho, a bolela le bona ka Mmušo wa Modimo gomme a fodiša bao ba nyakago go fodišwa.

12

Letšatši la thoma go rapama. Bjale baapostola bale ba lesomepedi ba tla ba re go yena: “Phatlalatša lešaba gore le ye metsaneng le magaeng a dikologilego gore le yo hwetša bodulo le dijo, gobane mo re lefelong le le lego lekatana.”

13

Eupša a re go bona: “Lena le neeng sa go ja.” Ba re: “Ga re na selo ge e se dinkgwa tše hlano le dihlapi tše pedi, ka ntle ga ge rena re ka ya go rekela batho ba ka moka dijo.”

14

Ge e le gabotse, e be e le banna ba ba ka bago dikete tše hlano (5 000). Eupša a re go barutiwa ba gagwe: “Ba dudišeng ka dihlopha tša ba masomehlano.”

15

Ke moka ba dira bjalo gomme ba ba dudiša ka moka.

16

Ya re ge a tšere dinkgwa tše hlano le dihlapi tše pedi a lebelela legodimong, a di šegofatša a di ngwathaganya a di nea barutiwa gore ba di nee lešaba.

17

Ke moka bohle ba ja ba khora gomme ba topelela mašaledi, ya ba diroto tše lesomepedi tša marathana.

18

Ka morago ge a be a rapela a nnoši, barutiwa ba tla go yena a ba botšiša a re: “Mašaba a re ke nna mang?”

19

Ge ba fetola ba re: “Ba re o Johane Mokolobetši, eupša ba bangwe ba re o Eliya gomme ba bangwe bona ba re yo mongwe wa baporofeta ba bogologolo o tsogile.”

20

Ke moka a re go bona: “Eupša lena le re ke nna mang?” Petro ge a fetola a re: “O Kriste wa Modimo.”

21

Ka gona a ba botša tsebe-go-kwa gore ba se ke ba botša motho taba ye,

22

eupša a re: “Morwa wa motho o swanetše go welwa ke ditlaišego tše dintši, a ganwe ke banna ba bagolo, baperisita ba bagolo le bamangwalo, a bolawe, ke moka letšatšing la boraro a tsošwe.”

23

Ke moka a tšwela pele a re go bona ka moka: “Ge e ba motho le ge e le ofe a nyaka go ntšhala morago, a a itatole gomme a rwale kota ya gagwe ya tlhokofatšo letšatši le letšatši a ntatele ka go se kgaotše.

24

Gobane mang le mang yo a nyakago go phološa moya wa gagwe o tla o loba, eupša mang le mang yo a lobago moya wa gagwe ka baka la ka, ke yena yo a tlago go o phološa.

25

Ruri, go tla hola motho ka’ng ge e ba a ka rua lefase ka moka, eupša a ikgobatša goba a loba bophelo bja gagwe?

26

Gobane mang le mang yo a hlabjago ke dihlong ka nna le ka mantšu a ka, Morwa wa motho o tla hlabja ke dihlong ka yena ge a fihla ka letago la gagwe le ka la Tatagwe le la barongwa ba bakgethwa.

27

Eupša ke le botša ka go rereša gore: Go na le ba bangwe ba bao ba emego mo ba ba ka se kego ba hwa le gatee go ba go fihla pele ba bona Mmušo wa Modimo.”

28

Ge e le gabotse, mo e ka bago matšatši a seswai ka morago ga ge a boletše mantšu ao, o ile a tšea Petro, Johane le Jakobo a namela thaba le bona a yo rapela.

29

Ge a sa dutše a rapela, ponagalo ya sefahlego sa gagwe ya fetoga gomme diaparo tša gagwe tša šweufala wa go phadima.

30

Le gona, gwa bonagala banna ba babedi ba boledišana le yena; e be e le Moshe le Eliya.

31

Bona bao ba bonagala ka letago gomme ba bolela ka tša go tloga ga gagwe mo a bego a reretšwe go go phethagatša Jerusalema.

32

Bjale Petro le bao ba bego ba na le yena ba be ba imetšwe ke boroko, eupša ge ba phafogela ruri ba bona letago la gagwe le banna ba babedi bao ba emego le yena.

33

Ge bao ba be ba aroganywa le yena, Petro a re go Jesu: “Morutiši, ke mo gobotse ge re le mo, ka gona a re hlomeng ditente tše tharo, e nngwe e be ya gago, e nngwe e be ya Moshe gomme e nngwe e be ya Eliya.” Fela o be a sa tsebe seo a se bolelago.

34

Eupša ge a sa dutše a bolela dilo tše, leru la bopega gomme la ba aparetša. Ge ba tsena lerung, ba boifa.

35

Ke moka lentšu la tšwa lerung, le re: “Yo ke Morwa wa ka, yena yo a kgethilwego. Le mo theetšeng.”

36

Ge lentšu le kwala, Jesu a hwetšwa a nnoši. Eupša ba homola ba se botše motho mehleng yeo ka selo le ge e le sefe sa dilo tše ba di bonego.

37

Ka letšatši le le hlatlamago ge ba fologa thabeng, lešaba le legolo la mo gahlanetša.

38

Monna yo mongwe a goeletša a le lešabeng, a re: “Morutiši, ke kgopela gore o lebelele morwa wa ka ka gobane ke yena a nnoši,

39

gomme o tšewa ke moya o sa hlwekago ke moka gateetee a goeletša gomme wa mo utlautla a tšwa mahulo ka molomong. Ke moka o a mo keketa le gona ga o ke o mo tlogela.

40

Ke kgopetše barutiwa ba gago gore ba o leleke, eupša ba palelwa.”

41

Jesu ge a araba a re: “Aowii moloko o se nago tumelo le wo o kgopamego, ke tla tšwela pele ke na le lena go fihla neng gomme ke le kgotleletše? Tliša morwa wa gago mo.”

42

Eupša gaešita le ge a be a batamela, motemona o ile a mo lahlela fase gomme a mo utlautla o šoro. Lega go le bjalo, Jesu o ile a kgalemela moya woo o sa hlwekago, a fodiša mošemane yoo gomme a mo nea tatagwe.

43

Ee, ka moka ba kgotsa matla a magolo a Modimo. Bjale ge ka moka ba be ba kgotsa dilo ka moka tše a bego a di dira, a re go barutiwa ba gagwe:

44

“Theetšang ka kelohloko le be le gopole mantšu a, gobane Morwa wa motho o tla gafelwa diatleng tša batho.”

45

Eupša ba ile ba tšwela pele ba sa kwešiše mantšu ao. Ge e le gabotse, a be a ba utegetše gore ba se ke ba a kwešiša, eupša ba be ba tšhaba go mmotšiša seo se bego se bolelwa ke mantšu ao.

46

Bjale ba ngangišana mabapi le yo e lego yo mogolo go bona.

47

Jesu ka go tseba keleletšo ya dipelo tša bona, a tšea ngwana yo monyenyane a mmea hleng ga gagwe,

48

a re go bona: “Mang le mang yo a amogelago ngwana yo bjalo ka baka la leina la ka, le nna o a nkamogela gomme mang le mang yo a nkamogelago, o amogela le Yo a nthomilego. Gobane yo a itshwarago bjalo ka yo monyenyane gare ga lena, ke yena yo mogolo.”

49

Johane ge a araba a re: “Morutiši, re bone motho yo mongwe a leleka batemona a diriša leina la gago gomme ra leka go mo thibela, gobane ga a go latele gotee le rena.”

50

Eupša Jesu a re go yena: “Le se ke la leka go mo thibela, gobane yo a sa lwego le lena o eme le lena.”

51

Eitše ge go batametše matšatši a gore a rotošetšwe legodimong, a ikemišetša go ya Jerusalema.

52

Ke moka a roma barutiwa ba gagwe ba mo eta pele. Ba sepela ba tsena motsaneng wa Basamaria go yo mo lokišetša,

53

eupša ba se ke ba mo amogela, gobane o be a ikemišeditše go ya Jerusalema.

54

Ge morutiwa Jakobo le morutiwa Johane ba bona se, ba re: “Morena, na o nyaka gore re botše mollo gore o fologe go tšwa legodimong o ba fediše?”

55

Eupša a retologa gomme a ba kgalemela.

56

Ke moka ba ya motsaneng o mongwe.

57

Bjale ya re ge ba sepela ba le tseleng, motho yo mongwe a re go yena: “Ke tla go latela kae le kae mo o ka yago gona.”

58

Ke moka Jesu a re go yena: “Diphukubje di na le melete le dinonyana tša legodimo di na le dihlaga, eupša Morwa wa motho ga a na mo a ka latšago hlogo ya gagwe gona.”

59

Ke moka a re go yo mongwe: “Eba molatedi wa ka.” Monna yoo a re: “Ntumelele pele ke tloge ke yo boloka tate.”

60

Eupša a re go yena: “Lesa bahu ba boloke bahu ba bona, eupša wena sepela o bolele ka Mmušo wa Modimo gohle.”

61

Yo mongwe gape a re: “Morena, ke tla go latela, eupša ntumelele pele gore ke ye go šadiša ba ntlo ya ka gabotse.”

62

Jesu a re go yena: “Ga go motho yo a beilego seatla sa gagwe mogomeng gomme a lebelela dilo tše di lego ka morago, yo a swanelegelago Mmušo wa Modimo gabotse.”

Sotho Bible
Public Domain: No Info