Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Mark 3

1

A buša a tsena ka sinagogeng, gomme gona moo go be go na le monna wa seatla se se omeletšego.

2

Ka gona, ba be ba mo šeditše go bona ge e ba a be a tla fodiša monna yoo ka Sabatha, e le gore ba mmee molato.

3

Ke moka a re go monna yoo wa seatla se se omeletšego: “Tsoga o tle mo gare.”

4

Ka morago ga moo a re go bona: “Na go dumeletšwe ke molao go dira tiro e botse goba go dira tiro e mpe, go phološa goba go bolaya moya ka Sabatha?” Eupša ba homola.

5

Ka morago ga go ba lebelela ka pefelo, a kwešitšwe bohloko o šoro ke go retela ga dipelo tša bona, a re go monna yoo: “Otlolla seatla sa gago.” A otlolla seatla sa gagwe gomme sa boela sa ba gabotse.

6

Ge ba bona seo, Bafarisei ba tšwa gomme gateetee ba thoma go swara lekgotla le lekoko la balatedi ba Heroda ka yena, e le gore ba tle ba mmolaye.

7

Eupša Jesu le barutiwa ba gagwe ba ya lewatleng, lešaba le legolo go tšwa Galilea le Judea la mo latela.

8

Gaešita le go tšwa Jerusalema le Idumea le ka mošola wa Noka ya Jorodane le go dikologa Tiro le Sidone, lešaba le legolo ge le ekwa ka dilo tše dintši tšeo a bego a di dira, la tla go yena.

9

A botša barutiwa ba gagwe gore ba dule ba na le seketswana se a tlago go se diriša e le gore lešaba le se ke la mo pitlaganya.

10

Gobane o fodišitše ba bantši, mo go feleleditšego ka gore bohle bao ba bego ba na le malwetši a kwešago bohloko ba be ba mo kgobokanela gore ba mo kgwathe.

11

Gaešita le meoya e sa hlwekago, neng le neng ge e be e mmona e be e khunama pele ga gagwe gomme e goeletša, e re: “O Morwa wa Modimo.”

12

Eupša gantši o ile a e botša tsebe-go-kwa gore e se ke ya botša batho ka yena.

13

A rotogela thabeng a bitša bao a bego a ba nyaka, ke moka ba ya go yena.

14

A bopa sehlopha sa ba lesomepedi, bao gape a ilego a ba bitša baapostola, e lego bao ba bego ba tla sepela le yena le bao a bego a tla ba roma go yo bolela

15

le go ba le matla a go leleka batemona.

16

Sehlopha sa ba lesomepedi seo a ilego a se bopa e be e le Simone, yoo gape a ilego a mo rea Petro,

17

le Jakobo morwa wa Tsebedeo le Johane ngwanabo Jakobo (ba o ile a ba a ba rea la Boaneregese, yeo e bolelago gore barwa ba modumo),

18

le Andrea, Filipi, Baratholomeo, Mateo, Thomase, Jakobo morwa wa Alifeose, Thadeo, Simone wa Mokananaya,

19

le Judase Isikariote yo a ilego a tla a mo eka. Ke moka a tsena ka ntlong.

20

Lešaba la buša la kgobokana, moo ba bego ba bile ba sa kgone go ja dijo.

21

Eupša ge ba gabo ba ekwa ka se, ba tšwa gore ba yo mo swara, gobane ba be ba re: “O hlakane hlogo.”

22

Gape bamangwalo bao ba bego ba theogile go tšwa Jerusalema ba be ba re: “O na le Beletsebubu gomme o leleka batemona ka matla a mmuši wa batemona.”

23

Ka gona, eitše ge a ba bileditše go yena, a bolela le bona ka diswantšho a re: “Sathane a ka leleka Sathane bjang?

24

Ge e ba mmušo o arogana ka bowona, gona mmušo woo o ka se eme,

25

ge e ba ntlo e arogana ka boyona, gona ntlo yeo e ka se kgone go ema.

26

Le gona, ge e ba Sathane a itsogetše matla ka boyena gomme a arogana, a ka se eme, eupša o ya bofelong.

27

Ge e le gabotse, ga go motho yo a tsenego ka ntlong ya monna yo matla yo a ka kgonago go utswa thoto ya gagwe ka ntle le ge pele a ka tlema monna yoo yo matla. Ya ba gona a hulago ntlo ya gagwe.

28

Ruri ke re go lena, batho ba tla lebalelwa dilo ka moka, go sa šetšwe dibe tšeo ba di dirilego le dithogako tšeo ba di boletšego.

29

Lega go le bjalo, mang le mang yo a rogakago moya o mokgethwa a ka se ke a lebalelwa neng le neng, eupša o na le molato wa sebe sa ka mo go sa felego.”

30

O boletše se ka baka la gore ba be ba re: “O na le moya o sa hlwekago.”

31

Bjale mmagwe le bana babo ba tla, gomme ya re ge ba eme ka ntle, ba romela lentšu gore a bitšwe.

32

Gona moo lešaba le be le dutše go mo dikologa, ka gona ba re go yena: “Bona! Mmago le bana beno ba a go nyaka ka ntle.”

33

Eupša ge a fetola a re go bona: “Mma le bana bešo ke bomang?”

34

A lebelela bao ba bego ba dutše go mo dikologa, a re: “Mma le bana bešo šeba!

35

Mang le mang yo a dirago thato ya Modimo, yena yo ke ngwanešo le kgaetšedi ya ka le mma.”

Sotho Bible
Public Domain: No Info