Stari Zavjet
Novi Zavjet
Sotho Bible
← 12

Mark 1

14 →
1

Ka yona nako yeo go be go na le ba bangwe bao ba ilego ba mmegela ka Bagalilea bao Pilato a ilego a tswakanya madi a bona le dihlabelo tša bona.

2

Ka gona, ge a fetola a re go bona: “Na le nagana gore Bagalilea bao e be e le badiradibe ba babe kudu go feta Bagalilea ba bangwe ka moka gobane ba tlaišitšwe ke dilo tše?

3

Ruri ke le botša gore ga go bjalo, ka ntle le gore le itshole, le lena ka moka le tla fedišwa ka mo go swanago.

4

Goba ba lesomeseswai bao tora ya Siloama e ilego ya ba wela gomme ya ba bolaya, na le nagana gore e be e le ba nago le molato o mogolo go feta batho ka moka ba bangwe ba ba dulago Jerusalema?

5

Ga go bjalo, ruri ke a le botša ke re: Ka ntle le gore le itshole, le tla fedišwa ka moka ka tsela e swanago.”

6

Ke moka a ba botša seswantšho se: “Monna yo mongwe o be a na le mogo o bjetšwego serapeng sa gagwe sa morara, a tla a nyaka dienywa go ona, eupša a se hwetše selo.

7

Ke moka a re go molemi wa morara: ‘Ke nywaga e meraro ke etla go nyaka dienywa mogong wo eupša ke sa hwetše selo. O reme! Ke ka baka la’ng o swanetše go diba mmu?’

8

Ge a fetola a re go yena: ‘Morena, anke o o lese le wona ngwaga wo go fihlela ke epa go o dikologa ke tšhela morole,

9

ge e ba o enywa nakong e tlago, gona go lokile, eupša ge e ba o sa enywe, gona o tla o rema.’”

10

Bjale o be a ruta go e nngwe ya disinagoge ka Sabatha.

11

Go be go na le mosadi yo a nago le moya o mobe wo o mo fokodišitšego ka nywaga e lesomeseswai, a hunagane gomme a sa kgone go inamologa.

12

Jesu ge a mmona a bolela le yena a re: “Wena mosadi, o lokolotšwe bofokoding bja gago.”

13

A bea diatla tša gagwe godimo ga gagwe, mosadi a otlologa ka yona nako yeo, a tagafatša Modimo.

14

Eupša molaodi yo a okamelago wa sinagoge ge a araba a galefile ka baka la ge Jesu a fodišitše ka Sabatha, a re go lešaba: “Go na le matšatši a tshelelago ao modiro o swanetšego go dirwa ka ona; ka gona etlang go fodišwa ka ona, e sego ka letšatši la Sabatha.”

15

Lega go le bjalo, Morena a mo araba a re: “Lena baikaketši, na yo mongwe le yo mongwe wa lena ga a tlemolle poo ya gagwe goba pokolo ya gagwe setaleng ka Sabatha a e iša go yo nwa meetse?

16

Ka gona, na go be go sa swanela gore mosadi yo yo e lego morwedi wa Aborahama le yo Sathane a mo tlemilego nywaga e lesomeseswai, a lokollwe tlemong ye ka letšatši la Sabatha?”

17

Ka gona ge a bolela dilo tše, baganetši ba gagwe ka moka ba hlabja ke dihlong, eupša lešaba ka moka la thabišwa ke dilo tšohle tša letago tšeo a di dirilego.

18

Ka gona, a tšwela pele a re: “Mmušo wa Modimo o swana le eng, le gona nka o bapiša le eng?

19

O swana le thoro ya mosetata yeo motho a e tšerego a e bjala serapeng sa gagwe gomme ya gola ya ba sehlare, ke moka dinonyana tša legodimo tša aga dihlaga makaleng a sona.”

20

A buša a re: “Ke tla bapiša Mmušo wa Modimo le eng?

21

O swana le komelo yeo mosadi a e tšerego a e duba le bupi bja dintlatla tše tharo tše dikgolo go fihla ge hlama ka moka e betše.”

22

A sepela go tloga motseng o mongwe go ya go o mongwe le go tloga motsaneng o mongwe go ya go o mongwe a ruta gomme a tšwela pele leetong la gagwe la go ya Jerusalema.

23

Bjale monna yo mongwe a re go yena: “Morena, na bao ba phološwago ke ba sego kae?” A re go bona:

24

“Katanang ka matla gore le tsene ka mojako o pitlaganego, gobane ke a le botša, ba bantši ba tla nyaka go tsena eupša ba ka se kgone.

25

E tla re ge mong wa ntlo a tsogile a notlela mojako, lena la ema ka ntle la thoma go kokota mojakong la re: ‘Morena, re bulele.’ Eupša ge a le araba o tla re: ‘Ga ke tsebe moo le tšwago gona.’

26

Ka gona, le tla thoma gore: ‘Re jele le go nwa pele ga gago gomme wena o rutile ditseleng tše dikgolo tša gabo rena.’

27

Eupša o tla re go lena: ‘Ga ke tsebe moo le tšwago gona. Tlogang go nna, lena ka moka badiri ba tše di sa lokago!’

28

Moo ke mo go tlago go ba le dillo le ditsikitlano tša meno, ge le bona Aborahama, Isaka, Jakobo le baporofeta ka moka Mmušong wa Modimo, eupša lena le lahletšwe ka ntle.

29

Go feta moo, batho ba tla tla ba etšwa ka bohlabela, ka bodikela, ka leboa le ka borwa, gomme ba tla dula tafoleng Mmušong wa Modimo.

30

Go na le ba mafelelo bao e tlago go ba ba pele gomme go na le ba pele bao e tlago go ba ba mafelelo.”

31

Ka yona nako yeo Bafarisei ba bangwe ba tla, ba re go yena: “Etšwa mo o tloge gobane Heroda o nyaka go go bolaya.”

32

Ke moka a re go bona: “Sepelang le botše phukubje yeo ya moradia le re: ‘Bona! Ke leleka batemona le go fodiša lehono le gosasa, gomme ka letšatši la boraro ke tla be ke feditše.’

33

Lega go le bjalo, ke swanetše go sepela lehono, gosasa le letšatšing le le latelago, gobane ga se gwa dumelelwa gore moporofeta a bolaelwe ka ntle ga Jerusalema.

34

Hee Jerusalema, hee Jerusalema, wena mmolai wa baporofeta le yo a kgatlago ka maswika bao ba rometšwego go wena—ke gantši gakaakang ke nyaka go bokanya bana ba gago gotee ka mokgwa woo kgogo e bokanyago matswiana a yona ka tlase ga diphego tša yona, eupša lena ga se la ka la nyaka!

35

Bonang! Modimo o tla lahla ntlo ya lena. Ruri ke a le botša, le ka se hlwe le mpona go fihla ge le re: ‘Go šegofaditšwe yo a tlago ka leina la Jehofa!’”

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941