Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Numere 35

1

Jehofa a iša pele a bolela le Moshe leganateng la Moaba kgauswi le Noka ya Jorodane kua Jeriko, a re:

2

“Laela bana ba Isiraele gore mo go bohwa bja bona ba nee Balefi metse yeo ba tlago go dula go yona, ba nee Balefi mafulo a metse yeo ka moka go e dikologa.

3

Ba tla dula metseng yeo, mola mafulo a bona e tla ba a diruiwa tša bona, maruo a bona le diphoofolo tša bona ka moka.

4

Mafulo a metse yeo, ao le tlago go a nea Balefi, a tla tloga ka leboto la motse le go tšwela ka ntle monabo wa dikubiti tše sekete (1 000) go dikologa moo.

5

Ka ntle ga motse lehlakoreng la ka bohlabela le ele dikubiti tše dikete tše pedi (2 000), lehlakoreng la ka borwa le ele dikubiti tše dikete tše pedi (2 000), lehlakoreng la ka bodikela le ele dikubiti tše dikete tše pedi (2 000) le lehlakoreng la ka leboa le ele dikubiti tše dikete tše pedi (2 000), motse o be mo magareng. Karolo yeo e tla ba ya bona ya mafulo a metseng.

6

“Metse yeo le tlago go e nea Balefi še: metse e tshelelago ya botšhabelo yeo le tlago go ba nea yona gore yo a bolayago motho a tšhabele gona, gomme ka ntle le yona le tla buša la ba nea metse e mengwe e masomenne-pedi.

7

Metse ka moka yeo le tlago go e nea Balefi e tla ba e masomenne-seswai, yona gotee le mafulo a lego go yona.

8

Metse yeo le tlago go ba nea yona e tla ba e tšwago bohweng bja bana ba Isiraele. Go bao ba nago le e mentši le tšee e mentši gomme go bao ba nago le e sego kae le tšee e sego kae. Yo mongwe le yo mongwe a nee Balefi e mengwe ya metse ya gagwe go ya le ka bohwa bjoo a tlago go bo tšea.”

9

Jehofa a iša pele a bolela le Moshe a re:

10

“Bolela le bana ba Isiraele o ba botše o re: ‘Le tshela Noka ya Jorodane go ya nageng ya Kanana.

11

Le kgethe metse yeo le tla kgonago go fihla go yona. E tla ba metse ya lena ya botšhabelo, gomme motho yo a itiago yo mongwe a mmolaya a sa ikemišetša, a tšhabele moo.

12

Go lena metse yeo e be botšhabelo bja go tšhabela molefeletši wa madi, gore yo a bolailego motho a se bolawe go fihlela a ema pele ga setšhaba gore a ahlolwe.

13

Metse yeo le tlago go ba nea yona, e lego metse e tshelelago ya botšhabelo, e dirišwe ke lena.

14

Metse ye le tlago go e neela ka bohlabela bja Noka ya Jorodane e be e meraro le yeo le tlago go e neela nageng ya Kanana e be e meraro. E be metse ya botšhabelo.

15

Metse ye e tshelelago e tla ba ya botšhabelo go bana ba Isiraele, modiiledi le mofaladi yo a lego gare ga bona; ke ya gore le ge e le mang yo a itiago motho a mmolaya a sa ikemišetša, a tšhabele gona.

16

“‘Ge e ba a mo iteile ka selo sa tšhipi gomme a hwa, gona ke mmolai. Ruri mmolai yoo a bolawe.

17

Ge e ba a mmeditše ka leswikana gomme a hwa, gona ke mmolai. Ruri mmolai yoo a bolawe.

18

Ge e ba a mo iteile ka selo se senyenyane sa kota seo se bego se ka mmolaya, gomme a hwa, gona ke mmolai. Ruri mmolai yoo a bolawe.

19

“‘Molefeletši wa madi ke yena a tlago go bolaya mmolai yoo. Ge molefeletši yoo a ka gahlana le yena, a mmolaye.

20

Ge e ba a mo kgoromeditše ka lehloyo goba a mo laletše gomme a mo foša ka selo gore a hwe,

21

goba ka bonaba a mo iteile ka seatla sa gagwe gore a hwe, gona ruri yo a mo iteilego a bolawe. Ke mmolai. Molefeletši wa madi a bolaye mmolai yoo ge a gahlana le yena.

22

“‘Eupša ge e ba a mo kgoromeditše e se ka boomo e bile e se ka bonaba goba a mo fošitše ka selo le ge e le sefe ka ntle le go mo lalela,

23

goba ya re a sa mmone a foša leswika le ge e le lefe leo le bego le ka mmolaya goba a le wišetša godimo ga gagwe gomme a hwa, mola e be e se lenaba la gagwe e bile a be a sa nyake go mo gobatša,

24

gona setšhaba se ahlole magareng ga yo a mo iteilego le molefeletši wa madi go ya ka melao ye.

25

Setšhaba se hlakodiše mmolai yoo seatleng sa molefeletši wa madi, se mmušetše motseng wa gabo wa botšhabelo mo a bego a tšhabetše gona ke moka a dule gona go fihla moperisita yo a phagamego yo a bego a tloditšwe ka makhura a makgethwa a ehwa.

26

“‘Eupša ge e ba mmolai a ka tšwela ka ntle ga mollwane wa motse wa gabo wa botšhabelo woo a tšhabetšego go wona,

27

ke moka molefeletši wa madi a mo hwetša ka ntle ga mollwane wa motse wa gabo wa botšhabelo, gomme molefeletši yoo wa madi a bolaya mmolai yoo, gona ga a na molato wa madi.

28

Gobane o swanetše go dula motseng wa gabo wa botšhabelo go fihla moperisita yo a phagamego a ehwa, gomme ka morago ga lehu la moperisita yo a phagamego, mmolai yoo a ka boela nageng ya gabo.

29

Wo e be molao wa lena wa kahlolo melokong ya lena ka moka gohle mo le dulago gona.

30

“‘Mang le mang yo a itiago motho a mmolaya a bolawe ka molomo wa dihlatse, a se bolawe ge go na le hlatse e tee.

31

Le se ke la tšea topollo ya mmolai yo a swanelwago ke go hwa, ka gobane ruri o swanetše go bolawa.

32

Le se ke la tšea topollo ya motho yo a tšhabilego motseng wa gabo wa botšhabelo, gomme a yo dula nageng ya gabo pele moperisita yo a phagamego a ehwa.

33

“‘Le se ke la šilafatša naga yeo le lego go yona; ka gobane madi ke ona a šilafatšago naga, gomme naga e ka se direlwe poelano bakeng sa madi ao a tšholotšwego go yona ge e se feela ka madi a yoo a a tšholotšego.

34

Le se ke la šilafatša naga yeo le dulago go yona, e lego naga yeo ke dulago gare ga yona; gobane nna Jehofa ke dula gare ga bana ba Isiraele.’”

Sotho Bible
Public Domain: No Info