Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Nahume 3

1

Go madimabe motse wo o tletšego tšhollo ya madi. O tletše bofora le bohlakodi. Ga o tlogele go hlakola batho!

2

Go kwala sefepi le go tswirinya ga maotwana a koloi gomme go na le pere e katago le koloi e tshelago.

3

Go na le monamedi wa pere, kgabo ya tšhoša, go phadima ga lerumo, bontši bja bao ba bolailwego ka sehlogo gotee le mekgobo e megolo ya ditopo; ditopo di tletše gohle. Ba dulela go kgopša ke ditopo.

4

Tšeo di direga ka baka la boati bja ditiro tša bona tša go gweba ka mmele ga mogweba-ka-mmele yo a gogelago ka botse, yena mmago baloi, yo a tanyago ditšhaba ka ditiro tša gagwe tša go gweba ka mmele le yo a tanyago malapa ka boloi bja gagwe.

5

“Tsebang gore ke lwa le lena,” o re’alo Jehofa wa madira. “Ke tla le phaya diaparo tšeo le di aperego ka le khupetša difahlego ka tšona, ka dira gore ditšhaba di bone bofeela bja lena gomme mebušo e bone dihlong tša lena.

6

Ke tla lahlela dilo tša makgapha godimo ga gago, ka go dira yo a nyatšegago; le gona ke tla go dira sebogwa.

7

Yo mongwe le yo mongwe yo a go bonago o tla go tšhabela, a re: ‘Ninife e hutšwe! E ka kwelwa ke mang bohloko?’ Nka go hweletša kae bahomotši?

8

Na o re o phala Noo-amoni yeo e bego e bapile le mekero ya Nile? E be e dikologilwe ke meetse ka gohle, lehumo la yona e le lewatle gomme morako wa yona o thoma lewatleng.

9

Ethiopia le Egipita di be di e nea matla kudu gomme di sa e lekanyetše. Bapute le Balibia ba be ba e thuša.

10

Le yona e be e tla išwa nageng e šele; ya išwa bothopša. Bana ba yona le bona ba ile ba pšhatlaganywa magahlanong ohle a mekgotha; banna ba yona bao ba tumilego ba ile ba direlwa matengwa, bahlomphegi ba yona ka moka ba tlengwa ka ditlemo.

11

“Le wena o tla tagwa; o tla timelela. O tla ba wa tsoma tšhireletšo go lenaba la gago.

12

Mafelo a gago ka moka a šireleditšwego a bjalo ka mego yeo e nago le mago a dithakangwaga, yeo e tla rego ge e šikinywa, mago a yona a wela ka molomong wa moji.

13

“Bona batho ba gago, ba swana le basadi gare ga lena. Ruri dikgoro tša naga ya gago di tla bulegela manaba a gago. Mollo o tla ja mapheko a gago a go tswalela.

14

Ikgele meetse a ge o tla be o rakeletšwe. Tiiša mafelo a gago a šireleditšwego. Tsena lerageng o le dube; swara foromo ya ditena.

15

Le gona moo mollo o tlo go ja. Tšhoša e tlo go bolaya. E tlo go bolaya bjalo ka bojane. Ikatiše go etša bojane; ikatiše bjalo ka tšie.

16

O atišitše bagwebi ba gago ba feta dinaledi tša magodimo. “Ge e le bojane, bo hlobola letlalo; ke moka bja fofa.

17

Bahlapetši ba gago ba bjalo ka tšie, bakalatši ba gago ba madira ba etša leru la ditšie. Di dula merakong ya maswika mohlang go tonya. Ge letšatši le hlaba, di a fofa; mo di yago gona ga go tsebje.

18

“Wena kgoši ya Asiria, badiši ba gago ba a otsela; bagale ba gago ba iketlile madulong a bona. Batho ba gago ba gašane le dithaba gomme ga go na yo a ba kgoboketšago.

19

Bohloko bjo o bo kwago ga bo na kalafo. Ntho ya gago ga e fole. Bohle bao ba kwago ka ditaba tša gago ba tla go opela magoswi; ka gobane ke mang yo a sa kago a tlelwa ke bobe bja gago ka mehla?”

Sotho Bible
Public Domain: No Info