Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Levitike 15

1

Jehofa a iša pele a bolela le Moshe le Arone a re:

2

“Bolela le bana ba Isiraele o re: ‘Ge monna le ge e le ofe a ka ba le bolwetši bja go ediša sethong sa gagwe sa bong, gona go ediša moo ga gagwe ga se gwa hlweka.

3

Go se hlweke moo ga gagwe mo go bakwago ke bolwetši bjoo bja go ediša go tla bolela se se latelago: Go sa šetšwe gore setho sa gagwe sa bong se edišitše goba se thibane ka baka la bolwetši bja go ediša, ke gona go se hlweke ga gagwe.

4

“‘Malao le ge e le afe ao motho yo a nago le bolwetši bja go ediša a ka robalago go ona e tla ba a sa hlwekago, le selo le ge e le sefe seo a ka dulago go sona e tla ba seo se sa hlwekago.

5

Motho yo a ka kgwathago malao a monna yoo a hlatswe diaparo tša gagwe gomme a hlape ka meetse, e be yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.

6

Mang le mang yo a dulago godimo ga selo seo motho yo a nago le bolwetši bja go ediša a bego a dutše go sona a hlatswe diaparo tša gagwe gomme a hlape ka meetse, e be yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.

7

Mang le mang yo a kgwathago mmele wa motho yo a nago le bolwetši bja go ediša a hlatswe diaparo tša gagwe gomme a hlape ka meetse, e be yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.

8

Ge motho yo a nago le bolwetši bja go ediša a ka tshwela motho yo a hlwekilego ka mare, gona yo a tshwetšwego ka mare a hlatswe diaparo tša gagwe gomme a hlape ka meetse, e be yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.

9

Sala le ge e le efe yeo motho yo a nago le bolwetši bja go ediša a bego a dutše go yona, e tla ba yeo e sa hlwekago.

10

Motho le ge e le ofe yo a kgwathago selo le ge e le sefe seo motho yoo a bego a dutše godimo ga sona, e tla ba yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa; yo a rwalago le ge e le sefe sa tšona a hlatswe diaparo tša gagwe gomme a hlape ka meetse, e be yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.

11

Ge motho yo a nago le bolwetši bja go ediša a ka re a se a hlapa diatla ka meetse a kgwatha motho le ge e le ofe, gona motho yoo a kgwathilwego a hlatswe diaparo tša gagwe gomme a hlape ka meetse, e be yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.

12

Sebjana sa letsopa seo motho yo a nago le bolwetši bja go ediša a ka se kgwathago, se pšhatlaganywe; sebjana le ge e le sefe sa kota sona se tšokotšwe ka meetse.

13

“‘Bjale ge e ba motho yo a nago le bolwetši bja go ediša a ka fola, gona a ipalele matšatši a šupago gore a sekege, a hlatswe diaparo tša gagwe a be a hlape mmele wa gagwe ka meetseng a tšw

14

Ka letšatši la seswai a itšeele maebakgorwana a mabedi goba maebana a mabedi, a tle pele ga Jehofa mojakong wa tente ya kopano gomme a a nee moperisita.

15

Moperisita a a neele, le lengwe e be la sebego sa sebe gomme le lengwe e be la sebego sa go fišwa; moperisita a mo direle poelano pele ga Jehofa mabapi le bolwetši bja gagwe bja go ediša.

16

“‘Bjale ge e ba monna a ka tšwa matšhedi, gona a hlape mmele wa gagwe ka moka ka meetse, e be yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.

17

Seaparo le ge e le sefe le selo le ge e le sefe seo se dirilwego ka letlalo seo matšhedi a ka bago go sona se hlatswiwe ka meetse, e be seo se sa hlwekago go fihla mantšiboa.

18

“‘Ge mosadi a ka re a robetše le monna, monna yoo a tšwa matšhedi, bobedi bja bona ba hlape ka meetse gomme e be ba sa hlwekago go fihla mantšiboa.

19

“‘Ge mosadi a ediša gomme seela seo se tšwago mmeleng wa gagwe e le madi, gona a tšwele pele ka matšatši a šupago a le boemong bja go se sekege ka baka la go bona kgwedi ga gagwe gomme motho le ge e le ofe yo a mo kgwathago e tla ba yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.

20

Selo le ge e le sefe seo a ka robalago go sona lebakeng la ge a se a sekega ka baka la go bona kgwedi ga gagwe e tla ba seo se sa hlwekago, le selo se sengwe le se sengwe seo a ka dulago godimo ga sona e tla ba seo se sa hlwekago.

21

Mang le mang yo a kgwathago malao a mosadi yoo le diaparo tša gagwe a hlape ka meetse gomme e be yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.

22

Mang le mang yo a kgwathago selo le ge e le sefe seo mosadi yoo a bego a dutše godimo ga sona a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape ka meetse gomme e be yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.

23

Ge e ba mosadi yoo a be a dutše malaong goba godimo ga selo le ge e le sefe, gona motho yo a kgwathago dilo tšeo e tla ba yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.

24

Ge e ba monna a ka robala le mosadi gomme monna yoo a šilafatšwa ke madi a ge mosadi yoo a bona kgwedi, gona monna yoo e be yo a sa hlwekago ka matšatši a šupago, malao le ge e le afe ao a ka robalago go ona e tla ba a sa hlwekago.

25

“‘Ge e ba mosadi a ka ediša madi ka matšatši a mantši mola e se lebakeng la ge a se a sekega ka baka la go bona kgwedi ga gagwe, goba ge e ba a ka ediša lebaka le le teletšana go feta lebaka la go se sekege ga gagwe ka ge a bona kgwedi, gona matšatši ka moka a ge a se a hlweka ka ge a ediša a tla lekana le matšatši a ge a se a sekega ka ge a bona kgwedi. Ga se a hlweka.

26

Malao le ge e le afe ao mosadi yoo a ka robalago go ona letšatšing le ge e le lefe la go ediša ga gagwe, go yena e tla ba malao a go se sekege ga gagwe ka baka la go bona kgwedi, gomme selo le ge e le sefe seo a ka dulago godimo ga sona e tla ba seo se sa hlwekago go etša ge go direga lebakeng la go se hlweke ga gagwe nakong ya ge a bona kgwedi.

27

Mang le mang yo a kgwathago selo le ge e le sefe sa tšona e tla ba yo a sa hlwekago, a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape ka meetse gomme e be yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.

28

“‘Eupša ge e ba go ediša go kgaoditše, gona le yena a ipalele matšatši a šupago gomme ka morago ga moo e tla ba yo a hlwekilego.

29

Ka letšatši la seswai a itšeele maebakgorwana a mabedi goba maebana a mabedi gomme a a tliše go moperisita mojakong wa tente ya kopano.

30

Moperisita a dire le lengwe gore e be la sebego sa sebe gomme le lengwe e be la sebego sa go fišwa; moperisita a direle mosadi yoo poelano pele ga Jehofa mabapi le go ediša ga gagwe mo go sa hlwekago.

31

“‘Le dire gore bana ba Isiraele ba be kgole le go se hlweke, e le gore ba se hwele go se hlwekeng ga bona ka go šilafatša taberenakele ya ka yeo e lego mo gare ga bona.

32

“‘Woo ke molao wa mabapi le monna yo a edišago le monna yo a ka tšwago matšhedi gomme a se hlweke ka baka la seo;

33

le mabapi le mosadi yo a bonago kgwedi yo a sa hlwekago le motho le ge e le ofe yo a edišago, e ka ba e le yo motona goba yo motshadi, le mabapi le monna yo a robalago le mosadi wa go se hlweke.’”

Sotho Bible
Public Domain: No Info