Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Daniel 2

1

Ka ngwaga wa bobedi wa pušo ya Nebukadinetsara, Nebukadinetsara o ile a lora ditoro; moya wa gagwe wa ferekana gomme a felelwa ke boroko.

2

Ka gona, kgoši ya laela gore go bitšwe boramalea le dinoge le baloi le Bakaladea gore ba botše kgoši ditoro tša yona. Bona ba tla gomme ba ema pele ga kgoši.

3

Ke moka kgoši ya re go bona: “Ke lorile toro gomme moya wa ka o ferekane, o nyaka go tseba toro yeo.”

4

Ge a re’alo Bakaladea ba bolela le kgoši ka Searama ba re: “A kgoši e phele go iša mehleng ya neng le neng. Botša rena bahlanka ba gago toro yeo, rena re tla e hlatholla.”

5

Kgoši ya araba Bakaladea ya re: “Ke ntšhitše lentšu la gore ge e ba le sa mpotše toro yeo le tlhathollo ya yona, gona le tlo kgabetlwa gomme dintlo tša lena tša fetolwa mafelo a boithomelo a batho bohle.

6

Eupša ge e ba le ka mpotša toro le tlhathollo ya yona, ke tla le nea dimpho, meputso le seriti. Ka gona mpotšeng toro le tlhathollo ya yona.”

7

Ba buša ba araba ba re: “A kgoši e botše rena bahlanka ba yona toro yeo, rena re tla bolela tlhathollo ya yona.”

8

Kgoši ya re: “Ruri ke lemoga gore le leka go ikokeletša nako, ka gobane le kwele gore ke ntšhitše lentšu.

9

Ge e ba le sa mpotše toro yeo, le tla hwetša yona kahlolo yeo. Eupša le ile la dumelelana go mpotša maaka le bofora go fihlela le hwetša sebaka se sengwe gape. Ka gona, mpotšeng toro yeo gore ke tle ke tsebe gore le ka kgona go ntlhathollela yona.”

10

Bakaladea ba araba kgoši ba re: “Ga go na motho mo lefaseng yo a ka kgonago go botša kgoši taba ye, gobane ga se gwa ka gwa ba le kgoši e kgolo goba mmuši yo a kilego a kgopela selo sa mohuta wo go ramalea, go senoge goba go Mokaladea.

11

Eupša selo se kgoši e se kgopelago ke se sethata, le gona ga go na motho yo a phelago yo a ka se botšago kgoši, ge e se medimo yeo e sa phelego le batho ba nama.”

12

Kgoši ya befelwa le go galefa o šoro ka baka la se gomme ya re e tla bolaya bohle ba bohlale ba Babilona.

13

Go be go ntšhitšwe taelo gomme ba bohlale ba be ba le kgauswi le go bolawa; gwa nyakwa Daniele le bagwera ba gagwe gore ba bolawe.

14

Ka nako yeo Daniele o ile a bolela le Arioko tona ya baletakgoši a diriša temogo le tlhaologanyo. Arioko o be a tšwetše go yo bolaya ba bohlale ba Babilona.

15

Daniele a botšiša Arioko mohlankedi wa kgoši a re: “Ke ka baka la’ng kgoši e ntšha taelo e bogale gakaakaa?” Ke moka Arioko a botša Daniele taba yeo.

16

Daniele a tsena a kgopela kgoši gore e mo nee nako ya go e hlathollela toro yeo.

17

Ka morago ga moo Daniele a ya ntlong ya gagwe; a tsebiša bagwera ba gagwe, e lego Hanania, Mishaele le Asaria ka taba ye,

18

gore ba kgopele kgaugelo go Modimo wa legodimo mabapi le sephiri se, e le gore yena le bagwera ba gagwe ba se bolawe le ba bangwe ka moka ba bohlale ba Babilona.

19

Ke moka Daniele a utollelwa sephiri seo ponong ya bošego. Ka baka leo o ile a reta Modimo wa legodimo.

20

Daniele a re: “A go retwe leina la Modimo go tloga mehleng ya neng le neng gaešita le go iša mehleng ya neng le neng, gobane bohlale le matla ke tša gagwe.

21

O fetoša mehla le mabaka, a tloša dikgoši a bea tše dingwe, ba bohlale a ba nea bohlale gomme bao ba nago le temogo a ba nea tsebo.

22

O utolla diphiri le dilo tše di fihlilwego, o tseba seo se lego leswiswing; seetša se go yena.

23

Wena Modimo wa borakgolokhukhu ba ka, ke a go tumiša le go go reta, ka gobane o mphile bohlale le matla. O ntsebišitše seo re go kgopetšego sona, e bile o re tsebišitše taba ye ya kgoši.”

24

Ka baka la se Daniele a ya go Arioko yoo kgoši a bego a mmeile gore a bolaye ba bohlale ba Babilona. A ya go yena gomme a re: “O se ke wa bolaya ba bohlale ba Babilona. Nkiše pele ga kgoši, e le gore ke mo hlathollele toro yeo.”

25

Kapejana Arioko a iša Daniele pele ga kgoši, a re go yona: “Ke hweditše monnatia yo mongwe wa mathopša a Juda, yoo a ka hlathollelago kgoši toro yeo.”

26

Kgoši ya bolela le Daniele yoo leina la gagwe e bego e le Belteshatsara ya re: “A o re o ka kgona go ntsebiša toro yeo ke e lorilego le tlhathollo ya yona?”

27

Daniele a re go kgoši: “Ba bohlale, dinoge, boramalea le balepi ba dinaledi ga ba kgone go botša wena kgoši sephiri se o se botšišago.

28

Eupša go na le Modimo magodimong yo e lego Moutolodi wa diphiri, yena o tsebišitše Kgoši Nebukadinetsara seo se tlago go direga mehleng ya bofelo. Toro yeo o e lorilego le dipono tše o di bonego ge o be o le malaong šidi:

29

“Wena kgoši ge o be o le malaong o ile wa nagana seo se tlago go direga ka morago ga se gomme Yena yo e lego Moutolodi wa diphiri o go tsebišitše seo se tlago go direga.

30

Ge e le nna ga se ka bohlale bjo ke nago le bjona bjo bo fetago bja ba bangwe ka moka bao ba phelago ge ke utolletšwe sephiri se, eupša morero wa se ke feela gore tlhathollo ya toro yeo e tsebišwe wena kgoši le gore o tsebe menagano ya pelo ya gago.

31

“Wena kgoši o ile wa lebelela gomme wa bona seswantšho se sengwe se segolo kudu. Seswantšho seo e bego e le se segolo e bile se phadima kudu, se be se eme ka pele ga gago. Le gona se be se tšhoša.

32

Sona seswantšho seo, se be se na le hlogo ya gauta e botse, sehuba le matsogo a sona e be e le tša silifera, mpa le dirope tša sona e le tša koporo,

33

maoto a sona e le a tšhipi, karolo ya dinao tša sona e le tšhipi gomme e nngwe e le letsopa.

34

O ile wa fela o lebeletše go fihlela go kgerega leswika, le sa kgerešwe ka diatla tša motho, ke moka la wela seswantšho dinaong tša tšhipi le letsopa la di pšhatlaganya.

35

Ka nako yeo tšhipi, letsopa, koporo, silifera le gauta, ka moka ga tšona tša pšhatlaganywa tša ba bjalo ka mooko o tšwago seboeng sa selemo, tša tšewa ke phefo gomme gwa se sa bonala le mohlalanyana wa tšona. Ge e le leswika le le wetšego seswantšho la fetoga thaba e kgolo, la tlala lefase ka moka.

36

“Ye ke yona toro yeo o e lorilego gomme bjale re tla botša kgoši tlhathollo ya yona.

37

Wena kgoši, o kgoši ya dikgoši. Modimo wa legodimo o go neile mmušo, bogolo, matla le seriti.

38

Kae le kae moo bana ba batho ba dulago gona, yena o gafetše diphoofolo tša naga le dinonyana tša magodimo diatleng tša gago, a go dira mmuši wa tšona ka moka. Ke wena o lego hlogo ya gauta.

39

“Ka morago ga gago go tla tsoga mmušo o mongwe wa maemo a tlase ge o bapišwa le wa gago; ke moka gwa tsoga mmušo o mongwe gape wa boraro wa koporo, wo o tlago go buša lefase ka moka.

40

“Mmušo wa bone wona e tla ba o tiilego bjalo ka tšhipi. Go etša ge tšhipi e pšhatlaganya le go šilakanya se sengwe le se sengwe, le wona o tla pšhatlaganya wa ba wa ritaganya mebušo ye ka moka go etša tšhipi yeo e ritaganyago.

41

“Ka ge o bone karolo e nngwe ya dinao le ya menwana ya maoto e dirilwe ka letsopa la mmopi gomme e nngwe e dirilwe ka tšhipi, le mmušo woo o tla arogana, eupša o tla ba le go tia mo go itšego ga tšhipi, go etša ge o bone tšhipi yeo e tswakilwego le letsopa.

42

Ka ge karolo e nngwe ya menwana ya maoto e dirilwe ka tšhipi mola e nngwe e dirilwe ka letsopa, le karolo e nngwe ya mmušo woo e tla ba e tiilego gomme e nngwe ya ba e fokolago.

43

Ka ge o bone tšhipi e tswakane le letsopa, le dikarolo tša mmušo woo di tla tswakana le bana ba batho; eupša go ka se be le go kgomarelana, karolo e nngwe e ka se kgomarele e nngwe, go etša ge tšhipi e sa tswakane le letsopa.

44

“Mehleng ya dikgoši tšeo Modimo wa legodimo o tla hloma mmušo wo o ka se kego wa fedišwa. Mmušo woo o ka se ke wa fetišetšwa go batho ba bangwe. O tla pšhatlaganya mebušo ye ka moka wa e fediša gomme wona o tla ema go iša mehleng ya neng le neng;

45

go etša ge o bone gore leswika ga se la kgerešwa ka diatla thabeng, le gore le pšhatlagantše tšhipi, koporo, letsopa, silifera le gauta. Modimo yo Mogolo o tsebišitše kgoši seo se tlago go direga ka morago ga se. Toro ye ke ya therešo gomme tlhathollo ya yona e tiile.”

46

Ka yona nako yeo Kgoši Nebukadinetsara o ile a wa ka sefahlego, a hlompha Daniele gomme a re a fiwe neo le go thuntšhetšwa diorelo.

47

Kgoši ya bolela le Daniele ya re: “Ruri Modimo wa lena ke Modimo gare ga medimo, Morena wa dikgoši le Moutolodi wa diphiri, ka gobane le kgonne go utolla sephiri se.”

48

Ka gona kgoši e ile ya bea Daniele maemong a godimo, ya mo nea dimpho tše dintši tše kgolo, ya mo dira mmuši wa dilete ka moka tša Babilona le mokgoma yo mogolo wa bohle ba bohlale ba Babilona.

49

Daniele yena o ile a kgopela kgoši gore a bee Shaderaka, Meshaka le Abedinego go ba babuši ba dilete tša Babilona, eupša yena a ba ka lapeng la kgoši.

Sotho Bible
Public Domain: No Info