A A A A A
Sotho Bible

Ezekiele 8

1

  Ka ngwaga wa botshelela, ka kgwedi ya botshelela, ka letšatši la bohlano la kgwedi, ge ke be ke dutše ka ntlong ya ka gomme banna ba bagolo ba Juda ba dutše ka pele ga ka, seatla sa Mmuši Morena Jehofa se ile sa wela godimo ga ka ge ke le moo.

2

  Ya re ge ke lebelela ka bona motho wa ponagalo e swanago le ya mollo; ponagalo ya matheka a gagwe go ya tlase e be e le mollo, go tloga mathekeng a gagwe go ya godimo e be e le selo se e kego se a phadima, se swana le go phadima ga motswako wa silifera le gauta.

3

  Ke moka a ntšha se e kego ke seatla a ntshwara ka moriri, moya wa napa wa nkiša magareng ga lefase le magodimo gomme wa ntliša Jerusalema ke le diponong tša Modimo, wa ntliša mojakong wa kgoro ya ka gare yeo e lebeletšego thoko ya ka leboa, moo go lego bodulo bja seswantšho se se hufegišago seo se hlohleletšago kgalefo.

4

  Ka bona letago la Modimo wa Isiraele le le moo, le le bjalo ka ponagalo yeo nkilego ka e bona kua molaleng.

5

  A re go nna: “Morwa wa motho, hle emišetša mahlo a gago ka thoko ya leboa.” Ke moka ka emišetša mahlo a ka ka thoko ya leboa, moo mojako ka leboa la kgoro ya aletare ka bona go na le seswantšho se sengwe se se hufegišago.

6

  A napa a tšwela pele a re go nna: “Morwa wa motho, na o bona dilo tše di šiišago tše di šišimišago tšeo ba di dirago, ke ra tšona dilo tšeo ba ntlo ya Isiraele ba di dirago mo tšeo di dirago gore ke be kgole le sekgethwa sa ka? E bile o sa tlo bona dilo tše di šiišago tše di šišimišago go feta tše.”

7

  Ke moka a ntliša mojakong wa lapa, ka lebelela gomme ka bona lešoba lebotong.

8

  Bjale a re go nna: “Morwa wa motho, hle phula lešoba lebotong leo.” Ka phula lešoba lebotong leo ke iketlile, gomme ka bona mojako o mongwe.

9

  A iša pele a re go nna: “Tsena o bone dilo tše mpe tše di šišimišago tšeo ba di dirago ka mo.”

10

  Ke moka ka tsena, ka bona go gwarilwe mehuta ka moka ya digagabi le dibata tše di hlaswegago gotee le medingwana ka moka e šišimišago ya ntlo ya Isiraele, gohle mo lebotong go tletše diswantšho tše di betlilwego.

11

  Bagolo ba masomešupa ba ntlo ya Isiraele bao ba bego ba na le Jaasania morwa wa Shafane, ba be ba eme pele ga tšona, yo mongwe le yo mongwe wa bona a swere moruswi ka seatla, gomme muši wa senkgišabose sa diorelo o be o hlatlogela godimo.

12

  A buša a re go nna: “Morwa wa motho, na o bone tšeo bagolo ba ntlo ya Isiraele ba di dirago leswiswing, tšeo yo mongwe le yo mongwe wa bona a di dirago diphapošing tša ka gare tša diswantšho tša bona tše di betlilwego? Gobane ba re: ‘Jehofa ga a re bone. Jehofa o tlogetše naga ye.’”

13

  A tšwela pele a re go nna: “O sa tlo bona gape dilo tše di šiišago tše di šišimišago tšeo ba di dirago.”

14

  Ke moka a ntliša mojakong wa kgoro ya ntlo ya Jehofa yeo e lego ka thoko ya leboa gomme ka bona go dutše basadi ba llela modimo Thamutsi.

15

  A iša pele a re go nna: “Morwa wa motho, na o di bone? O sa tlo bona gape dilo tše di šiišago tše di šišimišago tšeo di fetago tše.”

16

  A ntliša ka lapeng la ka gare la ntlo ya Jehofa, gomme mo mojakong wa tempele ya Jehofa magareng ga mathudi le aletare, ka bona go na le banna ba ka bago ba masomepedi-hlano ba furaletše tempele ya Jehofa, difahlego tša bona di lebeletše bohlabela, e bile ba khuname ba lebeletše bohlabela, ba khunamela letšatši.

17

  A tšwela pele a re go nna: “Morwa wa motho, na o di bone? A ke selo se senyenyane gore ba ntlo ya Juda ba dire dilo tše di šišimišago tšeo ba di dirilego mo, ge ba tlatša naga ye ka bošoro gomme ba buša ba nkgopiša, e bile e le ba ba iša lekala nkong ya ka?

18

  Le nna ke tla gata mogato ke befetšwe. Leihlo la ka le ka se be le kwelobohloko, le gona nka se be le lešoko. Ba tla goeletša ka lentšu le le hlabošago ke hlwaile tsebe, eupša nka se ba kwe.”

Sotho Bible
Public Domain: No Info