Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Ezekiele 7

1

Lentšu la Jehofa la tšwela pele la ntlela, la re:

2

“Ge e le wena morwa wa motho, se ke seo Mmuši Morena Jehofa a se boditšego naga ya Isiraele: ‘Bofelo, bofelo bo fihlile dikhutlong tše nne tša naga.

3

Bjale bofelo bo go fihletše gomme ke tla romela bogale bja ka go wena, ka go ahlola go ya ka ditsela tša gago ka ba ka go tlišetša dilo tša gago ka moka tše di šišimišago.

4

Leihlo la ka le ka se go kwele bohloko, le gona nka se be le lešoko, gobane ke tla go bušetša go ya ka ditsela tša gago, le dilo tša gago tše di šišimišago di tla ba go wena; le tla tseba gore ke nna Jehofa.’

5

“Se ke seo Mmuši Morena Jehofa a se boletšego: ‘Masetlapelo, masetlapelo a moswananoši a etla.

6

Bofelo bo etla. Bofelo bo etla; bo tla go tlela ka tšhoganyetšo. Tseba gore bo etla.

7

Wena modudi wa naga ye, kgare ya masetlapelo e tla go tlela, nako yeo e tla tla, letšatši leo le kgauswi. Go na le kgakanego, e sego go hlalala ga dithabeng.

8

“‘Bjale kgauswinyane ke tla tšhollela pefelo ya ka go wena, ka ntšhetša bogale bja ka go wena, ka go ahlola go ya ka ditsela tša gago gomme ka go tlišetša dilo tša gago ka moka tše di šišimišago.

9

Leihlo la ka le ka se be le kwelobohloko, le gona nka se be le lešoko. Ke tla go tlišetša tše di swanelago ditsela tša gago, dilo tša gago tše di šišimišago di tla ba go wena; le tla tseba gore ke nna Jehofa yo a le otlago.

10

“‘Bonang! Letšatši šeleo! Bonang le etla. Kgare ya masetlapelo e tlogile. Kgati e khukhušitše. Boikgantšho bo hlogile.

11

Bošoro bo fetogile kgati ya bokgopo. Go phologa ga bona ga go tšwe go bona goba lehumong la bona goba go yo mongwe le yo mongwe wa bona; le gona ga go na yo a ba llelago.

12

Nako ya tšeo e tla tla, letšatši la tšona le tla fihla. Ge e le moreki, anke a se thabe; ge e le morekiši, anke a se ke a lla, gobane bogale bo tukela lešaba la bona ka moka.

13

Gobane morekiši a ka se boele go tše di rekišitšwego, ge ba sa dutše ba le gare ga ba phelago; ka gobane pono ye ke ya lešaba la bona ka moka. Ga go yo a tlago go boela morago, gomme yo mongwe le yo mongwe ka go oba ga gagwe molato a ka se ithuele bophelo.

14

“‘Ba leditše phalafala gomme yo mongwe le yo mongwe o itokišitše, eupša ga go motho yo a yago ntweng, gobane bogale bja ka bo tukela lešaba la bona ka moka.

15

Tšhoša e ka ntle, ge e le leuba la bolwetši le tlala di ka gare. Mang le mang yo a lego nageng o tla hwa ka tšhoša gomme le ge e le bafe bao ba lego motseng ba tla fetšwa ke tlala le leuba la bolwetši.

16

Ba ba phonyokgilego ba bona ba tla tšhaba ba ba dithabeng bjalo ka maeba a meeding, ka moka ga bona ba a lla, yo mongwe le yo mongwe o llišwa ke molato wa gagwe.

17

Ge e le diatla ka moka ba a di lekeletša; ge e le matolo ka moka ona a rotha meetse.

18

Ba apere mekotla, ba aparetšwe ke letšhogo; difahlego tša bona ka moka di tletše dihlong gomme dihlogo tša bona ka moka ke mafatla.

19

“‘Silifera ya bona ba tla e lahlela mekgotheng, gauta ya bona e tla fetoga selo se se hlaswegago. Silifera ya bona goba gauta ya bona e ka se kgone go ba hlakodiša letšatšing la kgalefo ya Jehofa. Ba ka se kgotsofatše meoya ya bona gomme mala a bona ba ka se a tlatše, ka gobane lehumo leo le fetogile tšhitišo yeo e ba obišago molato.

20

Motho o dirile botse bja mokgabišo wa gagwe lebaka la boikgantšho; ka lehumo leo ba dirile diswantšho tša bona tša medingwana e šišimišago, yeo e lego makgapha. Ke ka baka leo ke tlago go le dira gore ba le bone e le selo se se hlaswegago.

21

Ke tla gafela lehumo leo diatleng tša batho bašele gore ba le hule le go ba kgopo ba lefase gore e be dithebola; ba tla le senya.

22

“‘Ke tla dira gore sefahlego sa ka se ba furalele, ba tla goboša lefelo la ka le bohlokwa gomme bahlakodi ba tla tsena go lona ba le goboša.

23

“‘Dira ketane, ka gobane naga e tletše dikahlolo tše di kgopamišitšwego tša gore batho ba bolawe gomme motse wona o tletše bošoro.

24

Ke tla tliša ba babe kudu ba ditšhaba, ba tla tšea dintlo tša bona, ka fediša boikgantšho bja ba matla gomme mafelo a bona a makgethwa a tla gobošwa.

25

Go tla ba le tlalelo, ba tla nyaka khutšo eupša e ka se be gona.

26

Bošula bo tla tla bo latelana, dipego tša tla di latelana, batho ba tla tsoma pono ya moporofeta, gomme molao o tšwago go moperisita le keletšo e tšwago go bagolo di ka se ba hole ka selo.

27

Kgoši e tla lla; kgošana yona e tla aparelwa ke letšhogo, diatla tša batho ba naga ye di tla thothomedišwa ke letšhogo. Ke tla ba dira go ya ka ditsela tša bona gomme ka ba ahlola ka dikahlolo tša bona; ke moo ba tlago go tseba gore ke nna Jehofa.’”

Sotho Bible
Public Domain: No Info