Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Ezekiele 24

1

Ka ngwaga wa senyane, ka kgwedi ya lesome, ka letšatši la lesome la kgwedi, lentšu la Jehofa la tšwela pele la ntlela, la re:

2

“Morwa wa motho, ingwalele leina la letšatši le, lona letšatši le. Kgoši ya Babilona e itahletše Jerusalema go lwa le yona ka lona letšatši le.

3

Hlama seema ka ba ntlo ya marabele, o bolele ka bona o re: “‘Se ke seo Mmuši Morena Jehofa a se boletšego: “Bea pitša ya go apea e ahlamego mollong; e bee mollong gomme o tšhele meetse ka go yona.

4

O kgabelele diripana tša nama ka go yona, seripana se sengwe le se sengwe se sebotse, sa serope le sa letsogo; o e tlatše le ka marapo a mabotsebotse.

5

O tšee nku e di phalago tšohle o e bešeletše ka dikgong. O fufutše diripana tša yona o be o e apee le marapo a yona ka pitšeng.”’”

6

“Ka gona se ke seo Mmuši Morena Jehofa a se boletšego: ‘Go madimabe motse woo wa ditiro tša tšhollo ya madi, e lego pitša ya go apea e ahlamego, yeo e nago le ruse le yeo e sa tlogago ruse! O ntšhe seripana sa nama ka setee ka setee; go se be le seo se direlwago matengwa.

7

Gobane madi a wona a mo gare ga wona. Motse woo o a beile leswikeng le le phadimago leo le se nago selo ka godimo. Ga se wa a tšhollela fase e le gore o a tšheletše ka mmu.

8

Ke beile madi a wona leswikeng le le phadimago leo le se nago selo ka godimo gore a se tšheletšwe, e le gore ke tšweletše pefelo ya go tlo itefeletša.’

9

“Ka gona se ke seo Mmuši Morena Jehofa a se boletšego: ‘Go madimabe motse woo wa ditiro tša tšhollo ya madi! Ruri nna ke tla dira gore mokgobo wa dikgong e be o mogolo.

10

Kgobela dikgong tše dintši. Gotša mollo. Buduša nama pherephere. Kgothola moro gomme o fiše marapo.

11

E bee godimo ga magala a yona e se na selo gore e fiše; koporo ya yona e swe, le ditšhila tša yona di tologele gare ga yona. Ruse ya yona e jewe ke mollo.

12

Ke kgwara! E a lapiša, e bile ruse ya yona e ntši e a ganela. A e lahlelwe mollong le ruse ya yona!’

13

“‘Go be go na le boitshwaro bjo bo hlephilego go se hlwekeng ga gago. Ka baka leo ka swanelwa ke go go hlwekiša, eupša wa se hlweke ditšhileng tša gago. O ka se sa hlweka go fihlela ke phohlišetša pefelo ya ka go wena.

14

Nna Jehofa ke boletše. Phedišo e tla tla gomme ke tla gata mogato. Nka se lese, e bile nka se be le kwelobohloko goba ka itshola. Ba tla go ahlola go ya ka ditsela tša gago le ditiro tša gago,’ o re’alo Mmuši Morena Jehofa.”

15

Lentšu la Jehofa la tšwela pele la ntlela, la re:

16

“Morwa wa motho, bjale ke go amoga se se kgahlišago mahlong a gago ka kotlo; o se ke wa itshetla sehuba le gona o se ke wa lla goba wa ediša megokgo.

17

Fegelelwa ka teng. O se llele ba ba hwilego. Rwala sa go rwalwa hlogong gomme o rwale le diramphašane tša gago dinaong. O se ke wa khupetša ditedu e bile o se ke wa ja senkgwa seo se tšwago go batho.”

18

Nna ka ya go bolela le batho mesong gomme mosadi wa ka a hwa mantšiboa. Ka gona mesong e latelago ka dira go etša ge ke laetšwe.

19

Batho ba mpotšiša ba re: “Na ga o re botše gore dilo tše tše o di dirago di re kgoma bjang?”

20

Ke moka ka re go bona: “Lentšu la Jehofa le ntletše la re:

21

‘Botša ba ntlo ya Isiraele o re: “Se ke seo Mmuši Morena Jehofa a se boletšego: ‘Bjale ke goboša sekgethwa sa ka, e lego boikgantšho bja matla a lena, selo seo se kgahlišago mahlong a lena e bile se šokelwa ke meoya ya lena. Ge e le barwa le barwedi ba lena ba le ba tlogetšego, bona ba tlo wa ka tšhoša.

22

Le dire kamoo Hesekiele a dirilego ka gona. Le se khupetše ditedu, e bile le se ke la ja senkgwa seo se tšwago go batho.

23

Le rwale sa go rwalwa hlogong le be le rwale diramphašane tša lena dinaong. Le se itshetle dihuba e bile le se lle; le tla bodišwa ke melato ya lena gomme la llelana.

24

Hesekiele o fetogile seka go lena. Le dire tšohle go etša kamoo a dirilego ka gona. Ge phedišo e etla, ke moo le tlago go tseba gore ke nna Mmuši Morena Jehofa.’”’”

25

“Ge e le wena morwa wa motho, letšatšing la ge ke ba amoga sebo sa bona, e lego selo se sebotse seo se ba dirago gore ba hlalale, selo se se kgahlišago mahlong a bona le seo se hlologelwago ke meoya ya bona, barwa ba bona le barwedi ba bona,

26

na letšatšing leo go ka se tle mophonyokgi go wena a tlo go begela pego?

27

Letšatšing leo molomo wa gago o tla bulegela mophonyokgi, wena o tla bolela wa se sa hlwa o eba semumu; o tla ba seka go bona, ke moo ba tlago go tseba gore ke nna Jehofa.”

Sotho Bible
Public Domain: No Info