Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Lillo Tsa Jeremia 3

1

Nna ke monnatia yo a hlakišitšwego ka baka la lehlotlo la kgalefo ya gagwe.

2

Yena o ntlhahlile gomme a ntshepediša leswiswing e sego seetšeng.

3

O nkemišeditše seatla sa gagwe gore a lwe le nna letšatši ka moka.

4

O hlagaditše nama ya ka le letlalo la ka, a roba le marapo a ka.

5

O nkageletše ka morako a ntikanetša ka dimela tša mpholo le ditlaišego.

6

O ntudišitše mafelong a leswiswi go etša batho ba ba hwilego kgale.

7

O nthibetše bjalo ka ge eka ke ka morako wa maswika, e le gore ke se ke ka tšwa. A ntlema ka ditlemo tša koporo tše boima.

8

Le gona, ge ke kgopela go thušwa gomme ke llela go hlakodišwa, o thibela thapelo ya ka.

9

O thibetše ditsela tša ka ka leswika le le betlilwego, a kgopamiša ditsela tša ka.

10

O etša bere e ntaletšego, o etša le tau e lego mafelong a go ikuta.

11

O šarakantše ditsela tša ka, a ntira gore ke etše molala gomme a ntira lešope.

12

O ngangile bora bja gagwe gomme a ntebantšha ka mosebe.

13

O ntlhabile ka mesebe ya kgotlopo ya gagwe dipshiong.

14

Ke segwa ke batho ka moka bao ba lwago le nna, ke hlwa ke le kopelo ya bona letšatši ka moka.

15

O nkhorišitše tše di galakago, a nnweša lengana.

16

O nkgetlotše meno ka lekgwara, a nkgatakela moloreng.

17

O ntahlile moo moya wa ka o bilego o se na khutšo. Ke lebetše gore botse ke eng.

18

Ke duletše gore: “Letago la ka le tšeo ke di letetšego go Jehofa di senyegile.”

19

Gopola go hlakišwa ga ka le go hloka ga ka legae, o gopole gore ke ja lengana le dimela tša mpholo.

20

Moya wa gago o tla nkgopola gomme wena wa inamela go nna.

21

Se ke tla se gopola pelong ya ka. Ke ka baka leo ke tlago go leta.

22

Ke ka baka la ditiro tša botho bja Jehofa ge re sa fedišwa, ka gobane dikgaugelo tša gagwe di ka se fele.

23

O di bontšha mesong e mengwe le e mengwe. Go botega ga gago ke mo gogolo kudu.

24

Moya wa ka o itše: “Jehofa ke kabelo ya ka, ke ka baka leo ke tla mo letago.”

25

Jehofa o lokile go yo a mo holofetšego le go yo a mo tsomago.

26

Go botse gore motho a letele phološo ya Jehofa a ikhomoletše.

27

Go botse gore monna a rwale joko bofseng bja gagwe.

28

A a dule a nnoši gomme a ikhomolele, ka gobane o ithwešitše morwalo.

29

A a inamele fase mmung ka sefahlego. Mohlomongwe kholofelo e ka ba gona.

30

A a sekegele lerama la gagwe go yo a mo otlago. A a rwale kgobogo ya gagwe ka botlalo.

31

Jehofa a ka se lahle motho go iša mehleng ya neng le neng.

32

Gaešita le ge a bakile manyami, o bile o tla gaugela go ya ka botho bja gagwe bjo bogolo.

33

Pelong ya gagwe ga a kgahlwe ke go hlakiša goba go kweša bana ba batho bohloko.

34

Go gatakela bagolegwa ka moka ba lefase,

35

Go hlokomologa kahlolo ya monnatia pele ga sefahlego sa Yo Godimodimo,

36

Go hlalefetša motho tshekong, Jehofa ga se a go amogela.

37

Ke mang yo a boletšego gore taba e direge mola Jehofa yena a se a laela?

38

Molomong wa Yo Godimodimo ga go tšwe tše mpe gwa ba gwa tšwa tše botse.

39

Go re’ng motho a belaela, monnatia a belaela ka baka la sebe sa gagwe?

40

Anke re nyakeng ditsela tša rena gomme re di latišišeng, le gona anke re boeleng go Jehofa.

41

A re išeng dipelo tša rena go Modimo magodimong gomme re emišetšeng diatla tša rena go yena, re re:

42

“Rena re sentše gomme re rabetše. Wena ga se wa re lebalela.

43

O itšhireditše ka bogale, wa re hlomara. O re bolaile; ga wa ba le lešoko.

44

O ikapešitše ka leru, gore thapelo e se ke ya fihla go wena.

45

O re dira ditšhila le maudi gare ga merafo.”

46

Manaba a rena ka moka a re ahlamišeditše melomo.

47

Letšhogo le molete, tšhwalalanyo le go senywa di re lebane.

48

Mahlo a ka a ela melapo ya meetse ka baka la go senywa ga morwedi wa batho ba gešo.

49

Leihlo la ka le tšhologa megokgo gomme ga le kgaotše, mo le bilego le sa khutše,

50

Go fihlela ge Jehofa a lebelela fase gomme a bona a le legodimong.

51

Moya wa ka o kwele bohloko o šoro ka baka la seo ke se bonego, ka baka la barwedi ka moka ba motse wa gešo.

52

Manaba a ka a ntsomile ka ntle le lebaka bjalo ka ge eka a tsoma nonyana.

53

A fedišeditše bophelo bja ka moleteng gomme a mphoša ka maswika.

54

Meetse a eleletše hlogong ya ka, ka re: “Ke tla fedišwa!”

55

Wena Jehofa, ke biditše leina la gago ke le tlasetlase moleteng.

56

O kwe lentšu la ka. O se ke wa uta tsebe ya gago ge ke kgopela kimollo, wa e uta ge ke llela thušo.

57

O ile wa batamela letšatšing la ge ke go bitša, wa re: “O se ke wa boifa.”

58

Wena Jehofa, o emetše melato ya ka, wa rekolla bophelo bja ka.

59

Wena Jehofa, o bone bobe bjo ke bo dirilwego. Hle nkahlolele.

60

O bone ge ba itefetša go nna, wa bona le dikgopolo ka moka tša bona tše ba ntherilego ka tšona.

61

Wena Jehofa, o kwele kgobošo ya bona le dikgopolo ka moka tša bona tše ba ntherilego ka tšona,

62

O kwele mantšu a bao ba ntsogelago matla, wa kwa le ge ba sebaseba ka nna letšatši ka moka.

63

Šetša go dula ga bona fase le go ema ga bona. Nna ke kopelo ya bona.

64

Wena Jehofa, o tla ba lefetša go ya ka mediro ya diatla tša bona.

65

O tla retetša dipelo tša bona, wa ba rogaka.

66

O tla ba hlomara o galefile gomme wa ba fediša ka tlase ga magodimo a Jehofa.

Sotho Bible
Public Domain: No Info