Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Esaia 58

1

“Goeletša ka go hlaboša lentšu; o se ke wa šia. Hlatloša lentšu bjalo ka lenaka o botše batho ba ka tša bofetogedi bja bona gomme ba ntlo ya Jakobo o ba botše dibe tša bona.

2

Le gona ke nna ba bego ba ntsoma letšatši le letšatši, ba be ba thaba ka ge ba tseba ditsela tša ka, ba etša setšhaba seo se dirago toko le seo se sa tlogelago toka ya Modimo wa sona, moo ba bego ba nkgopela go ahlola ka go loka gomme ba batamela Modimo yo ba bego ba mo thabela,

3

“‘Re be re ikonela’ng dijo fela o sa bone, ra ba ra hlakiša moya wa rena fela wa se šetše?’ “Ruri le be le thaba letšatšing leo le bego le ikona dijo ka lona, ge bohle bao ba bego ba itapišetša lena ba be ba le gona, bao le bego le ba gapeletša mošomo.

4

Ruri le be le ikona dijo gore le ngangišane le go lwa le gore le otlane o šoro. Na le be le sa dulele go ikona dijo gomme le nagana gore ke nakong yeo lentšu la lena le tla kwewago kua godimo?

5

Na go ikona dijo mo ke go kgethago go swanetše go ba ka tsela ye, go etša letšatšing la ge motho a hlakiša moya wa gagwe? Na e swanetše go ba ga gore motho a inamiše hlogo bjalo ka lehlakanoka le gore a ale mokotla le molora e le bolao bja gagwe? Na ke sona seo o se bitšago go ikona dijo gotee le letšatši leo le amogelwago ke Jehofa?

6

“Na ga se gona go ikona dijo mo ke go kgethago? Gore le tlemolle ditlemo tša kgatelelo, le tlemolle ditlemo tša joko, le go lokolla bao ba setlegilego le gore le robe joko e nngwe le e nngwe diripa tše pedi?

7

Na ga se gore le ngwathele yo a swerwego ke tlala senkgwa sa lena, le gore le tliše batho bao ba hlakišwago, bao ba hlokago legae ntlong ya lena? Na ga se gore ge le ka bona motho yo a hlobotšego le mo apeše le gore le se ke la ikutela magagabo lena?

8

“Ka go dira bjalo seetša sa lena se tla hlaba go etša masa; le tla fola ka pela. Go loka ga lena go tla le eta pele; letago la Jehofa le tla le šireletša ka morago.

9

Ka go dira bjalo le tla bitša gomme Jehofa o tla araba; le tla llela thušo gomme o tla re: ‘Ke nna yo!’ “Ge le ka tloša tlemo ya joko gare ga lena, la lesa go šupašupa ka monwana le go bolela seo se gobatšago;

10

ge le ka nea yo a swerwego ke tlala seo lena le se kganyogago, la kgotsofatša moya wa yo a hlakišwago, gona seetša sa lena le sona se tla bonega leswiswing gomme leswiswi la lena le tla swana le mosegare wa sekgalela.

11

Jehofa o tla le hlahla ka mehla, a kgotsofatša moya wa lena nageng e omilego gomme o tla matlafatša marapo a lena; le tla etša serapa se se nošetšwago gabotse, la etša mothopo wa meetse woo meetse a wona a sa pšhego.

12

Ka baka la lena batho ba tla tsošološa mafelo a šwalalantšwego kgale; le tla tsoša le metheo yeo e bego e le gona melokong ka go latelelana. Le tla bitšwa bao ba thibago mašoba le batsošološi ba ditsela tšeo go dulwago go tšona.

13

“Ge ka baka la sabatha le ka gomiša maoto a lena dilong tšeo di thabišago lena letšatšing la ka le lekgethwa, la tšea sabatha e le e thabišago kudu, lona letšatši le lekgethwa la Jehofa leo le tagafatšwago, la ba la e tagafatša go e na le go ya ka ditsela tša lena, go e na le go ikhweletša seo se le thabišago gotee le go ratharatha;

14

ka go dira bjalo le tla thabela Jehofa kudu gomme ke tla le nametša mafelong a phagamego a lefase; ke tla le ješa bohwa bja rakgolokhukhu wa lena Jakobo, ka gobane seo se boletšwe ke molomo wa Jehofa.”

Sotho Bible
Public Domain: No Info