Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Esaia 37

1

Ya re ge Kgoši Hesekia a ekwa tšeo, a gagola diaparo tša gagwe gateetee, a apara mokotla gomme a tsena ka ntlong ya Jehofa.

2

Ke moka a roma Eliakima yo a bego a okametše lapa la kgoši le Shebana mongwaledi gotee le banna ba bagolo ba baperisita bao ba bego ba apere mekotla go moporofeta Jesaya morwa wa Amotse.

3

Ba re go yena: “Se ke seo Hesekia a se boletšego: ‘Letšatši le ke letšatši la tlalelo, la lenyatšo le la kgobošo, la go etša ge ngwana a le kgauswi le go belegwa, eupša mmagwe a se na matla a go belega.

4

Mohlomongwe Jehofa Modimo wa lena o tla kwa mantšu a Rabashake, yoo mong wa gagwe kgoši ya Asiria, a mo romilego gore a tlo kwera Modimo yo a phelago gomme yena Modimo o tla mo sekišetša mantšu ao Jehofa Modimo wa lena a a kwelego. Wena o hlatlošetše thapelo godimo legatong la mašaledi ao a sa lego gona.’”

5

Ka gona bahlanka ba Kgoši Hesekia ba tla go Jesaya.

6

Jesaya a re go bona: “Se ke seo le swanetšego go se botša mong wa lena, le re: ‘Se ke seo Jehofa a se boletšego: “Le se ke la boifa ka baka la mantšu ao le a kwelego ao bahlanka ba kgoši ya Asiria ba nkgobošitšego ka ona.

7

Bjale ke mo tsenya moya gomme o tla kwa pego a boela nageng ya gabo; ke tla mo wiša ka tšhoša nageng ya gabo.”’”

8

Ka morago ga moo Rabashake a boa gomme a hwetša kgoši ya Asiria e elwa le Libina, gobane o be a kwele gore e tlogile Lakishi.

9

A kwa go bolelwa ka Tirihaka kgoši ya Ethiopia go thwe: “O tlile go lwa le wena.” Ge a ekwa seo, a roma baromiwa le semeetseng go Hesekia, a re:

10

“Se ke seo le tla se botšago Hesekia kgoši ya Juda: ‘O se ke wa lesa Modimo wa gago yo o mmotilego a go fora ka gore: “Jerusalema e ka se gafelwe diatleng tša kgoši ya Asiria.”

11

O ikwetše ka noši seo dikgoši tša Asiria di se dirilego dinageng ka moka ka go di senya, na wena o re o tla hlakodišwa?

12

Na medimo ya ditšhaba tšeo borakgolokhukhu ba ka ba ilego ba di fediša e ile ya di hlakodiša, e lego tša Gotsana, Harane, Retsefa gotee le barwa ba Edene bao ba bego ba le Thele-asara?

13

E kae kgoši ya Hamathi, kgoši ya Arapadi, kgoši ya motse wa Sefarafaima, ya motse wa Hena le ya motse wa Ifa?’”

14

Hesekia a tšea lengwalo seatleng sa baromiwa a le bala, ka morago ga moo Hesekia a rotogela ntlong ya Jehofa gomme a le phutholla pele ga Jehofa.

15

Ke moka Hesekia a rapela Jehofa, a re:

16

“Wena Jehofa wa madira, Modimo wa Isiraele, wena o dutšego godimo ga bakerubi, ke wena o nnoši o lego Modimo wa therešo mebušong ka moka ya lefase. Ke wena o dirilego magodimo le lefase.

17

Wena Jehofa, sekega tsebe gomme o kwe. Wena Jehofa, lebelela gomme o bone le go kwa mantšu ka moka ao Sanheribe a a rometšego go kwera wena Modimo yo a phelago.

18

Wena Jehofa, ke therešo gore dikgoši tša Asiria di šwalalantše dinaga ka moka gotee le naga ya tšona.

19

Medimo ya tšona e ile ya gafelwa mollong ka gobane e be e se medimo, eupša e le mediro ya diatla tša batho, e le dikota le maswika, gomme di e fedišitše.

20

Bjale wena Jehofa Modimo wa rena, re phološe seatleng sa gagwe, e le gore mebušo ka moka ya lefase e tsebe gore wena Jehofa o Modimo o nnoši.”

21

Jesaya morwa wa Amotse a romela lentšu go Hesekia, a re: “Se ke seo Jehofa Modimo wa Isiraele a se boletšego: ‘Ka ge o nthapetše mabapi le Sanheribe kgoši ya Asiria,

22

le ke lentšu leo Jehofa a le boletšego malebana le yena, a re: “Kgarebe yeo e lego morwedi wa Tsione e go nyaditše, e go kwerile. Morwedi wa Jerusalema o šišintše hlogo a le ka morago ga gago.

23

Ke mang yo o mo kwerilego le go mo goboša ka mantšu? O hlabošeditše lentšu la gago go mang? Na o emišetša mahlo a gago godimo? A ke re ke go Mokgethwa wa Isiraele!

24

O kwerile Jehofa ka bahlanka ba gago wa re: ‘Ka dikoloi tše dintši tša ntwa, Ke tla hlatlogela godimo ga dithaba Dikarolong tša kgolekgole tša Libanoni; Ke tla rema dihlare tša yona tše ditelele tša metsedara le dihlare tša yona tše dibotse tša mejunipere. Ke tla fihla tlhoreng ya yona, sethokgweng sa yona sa serapa sa dienywa.

25

Ge e le nna ke tla epa le go nwa meetse, Ke tla gopiša mekero ka moka ya Nile ya Egipita ka bogato bja dinao tša ka.’

26

Na ga se wa kwa? Se ke seo ke bego ke dutše ke tla se dira go tloga mehleng ya kgale. Ke se rerile le go tloga mehleng e fetilego. Bjale ke tla se phetha. Wena o tla šwalalanya metse e šireleditšwego ya fetoga mekgobo ya mašope.

27

Badudi ba yona ba tla repha matsogo; Ba tla tšhoga le go hlabja ke dihlong. Ba tla etša dimela tša tšhemo le bjang bjo bonanana bjo botala, Bjang bja ditlhaka tša dintlo le bja mašemong a mebotong bjo bo tšhungwago ke phefo ya ka bohlabela.

28

Ke tseba gabotse go dula ga gago o kgosetše, go tšwa ga gago le go tsena ga gago, Le go nkgalefela ga gago,

29

Ka gobane go nkgalefela ga gago le go hlaba ga gago mokgoši go fihlile ditsebeng tša ka. Ke tla tsenya kgwega nkong ya gago le tomo molomong wa gago, Ka go gomišetša morago ka tsela yeo o tlilego ka yona.”

30

“‘Se e tla ba seka go wena: Lenyaga go tla jewa tše di metšego dipeung tše di wetšego fase, ngwageng wa bobedi gwa jewa mabele ao a imedišitšego; eupša ngwageng wa boraro le bjale peu, le bune gomme le bjale dirapa tša merara le je dienywa tša yona.

31

Bao ba phonyokgilego ba ntlo ya Juda, e lego bao ba šetšego, ba tla tsema medu fase gomme ka godimo ba enywe dienywa.

32

Ka gobane Jerusalema go tla tšwa mašaledi gomme bao ba phonyokgilego ba tla tšwa Thabeng ya Tsione. Seo se tla dirwa ke phišego ya Jehofa wa madira.

33

“‘Ka gona se ke seo Jehofa a se boletšego mabapi le kgoši ya Asiria a re: “Kgoši e ka se tsene motseng wo, e bile e ka se betše mosebe go wona, goba ya o batamela ka kotse le ge e le go aga legora la go o rakelela.”’

34

“‘E tla gomela morago ka tsela yeo e tlilego ka yona gomme e ka se tsene motseng wo,’ o re’alo Jehofa.

35

‘Ke tla lwela motse wo gore ke o phološe ka baka la ka le ka baka la Dafida mohlanka wa ka.’”

36

Morongwa wa Jehofa a ya a bolaya ba dikete tše lekgolo-masomeseswai-hlano (185 000) mešašeng ya Baasiria. Mesong ge batho ba tsoga, ke ge ba hwetša bao ka moka ba hwile e le ditopo.

37

Ka gona Sanheribe kgoši ya Asiria a tloga, a sepela, a gomela morago gomme a dula Ninife.

38

Ya re ge a khuname ntlong ya Nisiroko modimo wa gagwe, barwa ba gagwe e lego Adirameleke le Sharetsere ba mo hlaba ka tšhoša, ke moka bona ba tšhabela nageng ya Ararate. Morwa wa gagwe Esara-hadoni a buša legatong la gagwe.

Sotho Bible
Public Domain: No Info