Old Testament
New Testament
Sotho Bible
← १

Isaiah 34

३ →

Bjale mehleng yeo gwa tšwa taelo go Kesara Augustose ya gore mmušong ka moka go ngwadišwe

(go ngwadišwa mo ga pele go dirilwe nakong ya ge Kirenio e be e le mmuši wa Siria),

batho ka moka ba sepela gore ba ye go ngwadišwa, yo mongwe le yo mongwe a ya motseng wa gabo.

Josefa le yena a rotoga a etšwa Galilea, motseng wa Natsaretha, a ya Judea motseng wa Dafida o bitšwago Betlelehema ka ge e be e le setho sa ntlo ya Dafida le lapa la gagwe.

O ile a ya gore a ngwadišwe le Maria, yo a bego a mo nyetše go etša ge a be a mo holofeditše, yo mo nakong ye a bego a le kgauswi le go belega.

Ge ba le moo, nako ya gore a belege ya fihla.

A belega morwa wa gagwe wa leitšibulo, a mo phuthela ka mašela a mo latša legopong, gobane ba be ba se na phapoši lefelong la baeti.

Tikologong yona yeo go be go bile go na le badiši bao ba bego ba dula merakeng ba dišitše mehlape ya bona bošego.

Gateetee morongwa wa Jehofa a ema kgauswi le bona, letago la Jehofa la ba phadimela gomme ba boifa kudu.

१०

Eupša morongwa a re go bona: “Se boifeng, gobane ke le tsebiša ditaba tše dibotse tša lethabo le legolo leo batho ka moka ba tlago go ba le lona,

११

gobane lehono le belegetšwe Mophološi, yo e lego Kriste Morena, motseng wa Dafida.

१२

Se le tlago go bona ka sona se se: Le tla hwetša lesea le phuthetšwe ka mašela le letše legopong.”

१३

Gateetee lešaba la madira a legodimo la tla la ba le morongwa yoo, la tumiša Modimo la re:

१४

“Letago a le ye go Modimo magodimodimong, lefaseng go be le khutšo bathong bao a ba amogelago.”

१५

Ke moka ge barongwa bao ba tlogile moo go bona ba ile legodimong, badiši ba boledišana ba re: “A re yeng gona Betlelehema re yo bona se se diregilego seo Jehofa a re tsebišitšego sona.”

१६

Ba ya ka go akgofa gomme ba hwetša Maria le Josefa le lesea le letše legopong.

१७

Ge ba le bona, ba tsebatša mantšu ao ba a boditšwego mabapi le ngwana yoo.

१८

Bohle ba ba kwelego ba ile ba kgotsa dilo tšeo ba di boditšwego ke badiši,

१९

eupša Maria a boloka dipolelo tše ka moka, a akanya ka tšona pelong ya gagwe.

२०

Ke moka badiši ba boela morago, ba tumiša le go reta Modimo ka dilo ka moka tšeo ba di kwelego le go di bona ka wona mokgwa wo ba di boditšwego ka wona.

२१

Ka morago ga matšatši a seswai, ge e be e le nako ya gore a bolotšwe, o ile a rewa leina la Jesu, e lego leina leo le boletšwego ke morongwa pele A ingwa.

२२

Le gona ge nako ya go ba hlwekiša go ya ka Molao wa Moshe e fihlile, ba mo rotošetša Jerusalema gore ba mo tšweletše pele ga Jehofa,

२३

bjalo ka ge go ngwadilwe Molaong wa Jehofa gore: “Se sengwe le se sengwe se setona se go itšibulwago ka sona se swanetše go bitšwa se sekgethwa go Jehofa.”

२४

Ba dira sehlabelo go ya ka seo se boletšwego Molaong wa Jehofa o rego: “Maebakgorwana a mabedi goba maebana a mabedi.”

२५

Go be go na le monna yo mongwe Jerusalema yo a bitšwago Simeone. Monna yoo o be a lokile e bile a boifa Modimo, a letetše nako ya go homotšwa ga Isiraele, gomme moya o mokgethwa o be o le go yena.

२६

Go feta moo, o be a ile a utollelwa ke Modimo ka moya o mokgethwa gore o be a ka se hwe pele ga gore a bone Kriste wa Jehofa.

२७

Bjale o ile a tla tempeleng a išwa ke moya, ge batswadi ba tliša ngwana yo monyenyane Jesu gore ba tle ba mo direle go ya ka mokgwa o tlwaetšwego wa Molao,

२८

yena a mo kuka ka matsogo gomme a tumiša Modimo a re:

२९

“Bjale wena Mmuši Morena, o lokolla nna mohlanka wa gago gore ke sepele ka khutšo bjalo ka ge o boletše

३०

gobane mahlo a ka a bone mokgwa wa gago wa go phološa

३१

woo o o lokišitšego mahlong a batho ka moka;

३२

ke yena seetša sa go tloša lešira ditšhabeng e bile ke letago la batho ba gago ba Isiraele.”

३३

Tatagwe le mmagwe ba ile ba makalela dilo tšeo di bolelwago ka yena.

३४

Le gona, Simeone a ba šegofatša, a re go Maria mmagwe: “Bona! Yo o beetšwe go wa le go tsoga gape ga ba bantši Isiraeleng le go ba pontšho ya go ganetšwa

३५

(ee, tšhoša e telele e tla phuleletša moya wa gago), gore dikeleletšo tša dipelo tše dintši di bipollwe.”

३६

Bjale go be go na le Anna moporofeta wa mosadi, morwedi wa Fanuele, wa moloko wa Ashere. (Mosadi yo o be a šetše a tšofetše, gomme a phetše le monna wa gagwe nywaga e šupago ka morago ga ge ba nyalane,

३७

e le mohlologadi yo ga bjale a bego a na le nywaga e masomeseswai-nne.) O be a sa ke a hlokwa tempeleng, a dira tirelo e kgethwa bošego le mosegare, a ikona dijo le go lopa.

३८

Ka yona nako yeo a batamela gomme a leboga Modimo le go bolela ka ngwana yoo go bohle bao ba bego ba letetše tlhakodišo ya Jerusalema.

३९

Ka gona, eitše ge ba phethile dilo ka moka go ya ka Molao wa Jehofa, ba boela morago Galilea motseng wa gabo bona wa Natsaretha.

४०

Ngwana yoo a tšwela pele a gola e bile a matlafala, a tlala bohlale gomme a tšwela pele a amogelwa ke Modimo.

४१

Bjale batswadi ba gagwe ba be ba tlwaetše gore ngwaga o mongwe le o mongwe ba ye Jerusalema monyanyeng wa Paseka.

४२

Ge a na le nywaga e lesomepedi, ba rotogela gona go ya kamoo ba bego ba tlwaetše go dira ka gona nakong ya monyanya.

४३

Ge matšatši a monyanya a fela gomme ba boela morago, mošemane Jesu a šala Jerusalema batswadi ba gagwe ba se lemoge seo.

४४

Ka go tšea gore o sehlopheng sa bao ba sepelago le bona, ba sepela leeto la letšatši gomme ba mo nyaka gare ga metswalo le bao ba ba tlwaetšego.

४५

Eupša ge ba sa mo hwetše, ba boela Jerusalema ba mo nyaka ka kelohloko.

४६

Bjale, ka morago ga matšatši a mararo ba mo hwetša tempeleng a dutše gare ga barutiši, a ba theeditše e bile a ba botšiša dipotšišo.

४७

Eupša bohle bao ba bego ba mo theeditše ba be ba dutše ba makatšwa ke kwešišo ya gagwe le dikarabo tša gagwe.

४८

Bjale ge batswadi ba gagwe ba mmona, ba tlabega gomme mmagwe a re go yena: “Ngwanaka, ke ka baka la’ng o re dirile ka tsela ye? Nna le tatago re be re go nyaka re tshwenyegile kudu.”

४९

Eupša a re go bona: “Ke ka baka la’ng le be le nnyaka? Na le be le sa tsebe gore ke swanetše go ba ntlong ya Tate?”

५०

Lega go le bjalo, ba se kwešiše seo a bego a ba botša sona.

५१

A theoga le bona a boela Natsaretha gomme a tšwela pele a ikokobeleditše bona. Mmagwe yena a boloka mantšu a ka moka pelong ya gagwe ka kelohloko.

५२

Ke moka Jesu a tšwela pele a gatela pele bohlaleng le go goleng mmeleng le ka go kgahla Modimo le batho.

Sotho Bible
Public Domain: No Info