Old Testament
New Testament
Sotho Bible
← 19

Liproverbia 20

21 →
1

Beine e dira motho mokweri, bjala bo baka mašata gomme bohle bao bo ba arošago ga ba hlalefa.

2

Go tšhoša ga kgoši go etša go rora ga tawana ya mariri. Mang le mang yo a ikgalefelago o senyetša moya wa gagwe.

3

Motho o hlompšha ka baka la go efoga dingangišano, eupša bohle ba mašilo ba itsenya go tšona.

4

Sebodu se ka se leme ka baka la marega; se tla be se kgopela nakong ya puno, eupša se ka se hwetše selo.

5

Morero pelong ya monna o etša bodiba, eupša o tla utollwa ke monna wa temogo.

6

Batho ba bantši ba tla ipolela e le ba botho, eupša motho yo a botegago a ka hwetšwa ke mang?

7

Moloki o sepela ka potego. Go thaba barwa ba gagwe bao ba tlago ka morago ga gagwe.

8

Kgoši e dutše sedulong sa bogoši sa kahlolo gomme e hlokola tše mpe ka moka ka go di gaša mahlo.

9

Ke mang yo a ka rego: “Ke hlwekišitše pelo ya ka; ke sekile sebeng sa ka”?

10

Dikala tša mehuta e mebedi le dikelo tša seroto tša mehuta e mebedi—bobedi bja tšona di šišimiša Jehofa.

11

Mošemane o ipontšha ka ditiro tša gagwe ge e ba modiro wa gagwe o sekile e bile o lokile.

12

Tsebe e kwago le leihlo leo le bonago—bobedi bja tšona di dirilwe ke Jehofa.

13

O se ke wa rata boroko, e le gore o se ke wa tla wa diila. Bula mahlo a gago gomme o tle o khore dijo.

14

Moreki o re: “Selo se se bitša kudu!” Ke moka a ikela. Ka morago o a ikgantšha.

15

Go na le gauta e bohlokwa le maswika a mantši a bohlokwa a ka lewatleng; eupša melomo e ntšhago tsebo ke dibjana tše bohlokwa kudu.

16

Tšeela motho kobo, ge e ba a itlamile ka molato wa o šele; mo tšeele le seo o ka mo swarelelago ka sona ge e le tabeng ya mosadi yo a gobogilego.

17

Senkgwa seo se hwetšwago ka bofora se tsefela motho, eupša ka morago molomo wa gagwe o tla tlala lekgwara.

18

Maano a tiišwa ka dikeletšo, ka gona o lwe ntwa ya gago ka tlhahlo e bohlale.

19

Yo a tšamago a thomeletša ba bangwe o utolla diphiri; o se ke wa gwerana le motho yo a dulago a ahlamišitše molomo wa gagwe.

20

Mang le mang yo a rogago tatagwe goba mmagwe, lebone la gagwe le tla tima ge leswiswi le swara.

21

Bohwa mathomong bo hwetšwa ka megabaru, eupša mafelelong bo ka se šegofatšwe.

22

O se ke wa re: “Ke tla lefetša ka bobe!” Holofela Jehofa gomme yena o tla go phološa.

23

Dikala tša mehuta e mebedi di šišimiša Jehofa gomme dikala tša bofora ga di a loka.

24

Dikgato tša motho di laolwa ke Jehofa. Motho yena a ka hlatha bjang tsela ya gagwe?

25

Motho o ipea molabeng ge a akgofela go goeletša ka gore: “Ke e kgethwa,” gomme ka morago ga go dira dikeno a di naganišiša.

26

Kgoši e bohlale e hlokola ba kgopo gomme e gogobiša selei godimo ga bona.

27

Mohemo wa motho ke lebone la Jehofa gomme le fetleka dikarolo ka moka tša ka garegare tša ka mpeng.

28

Botho le therešo di diša kgoši; e thekga sedulo sa yona sa bogoši ka botho.

29

Boikgantšho bja masogana ke matla a ona, gomme letago la bakgalabje ke bohlogoputswa bja bona.

30

Megogoma e hlatswa bobe; dikgati ke tša go hlatswa dikarolo tša ka garegare tša ka mpeng.

Sotho Bible
Public Domain: No Info