Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Exoda 9

1

Ke moka Jehofa a bolela le Moshe a re: “Tsena moo Farao a lego gona gomme o bolele le yena o re: ‘Se ke seo Jehofa Modimo wa Baheberu a se boletšego: “Lesa setšhaba sa ka se tloge gore se tle se ntlhankele.

2

Eupša ge e ba o gana go se lesa gore se tloge gomme o sa dutše o se swareletše,

3

gona o tsebe gore seatla sa Jehofa se tlo tlela diruiwa tša gago tšeo di lego nageng. Dipere, dipokolo, dikamela, mehlape ya dikgomo le ya dihuswane di tlo welwa ke leuba la bolwetši bjo bošoro kudu.

4

Jehofa o tla hlaola diruiwa tša Baisiraele go tša Baegipita gomme ga go le setee sa tšohle tšeo e lego tša bana ba Isiraele seo se tlago go hwa.”’”

5

Godimo ga moo, Jehofa a bea nako ya gona, a re: “Gosasa nna Jehofa ke tla dira se mo nageng.”

6

Ka gona Jehofa a dira se letšatšing le le latelago gomme mehuta ka moka ya diruiwa tša Egipita ya hwa; eupša ga go le setee sa diruiwa tša bana ba Isiraele seo se ilego sa hwa.

7

Ke moka Farao a romela bahlanka ba gagwe gore ba yo bona gomme ba hwetša gore ga go le setee sa diruiwa tša Isiraele seo se hwilego. Lega go le bjalo, pelo ya Farao ya dula e thatafetše, a se lese setšhaba gore se tloge.

8

Ka morago ga moo Jehofa a bolela le Moshe le Arone a re: “Tšeang mošidi o tšwago sebešong ka diatla tša lena tše pedi tše di tletšego gomme Moshe a o gašetše godimo Farao a lebeletše.

9

O tla fetoga lerole mo nageng ka moka ya Egipita gomme wa ntšha batho le diphoofolo dišo tše šoro mo nageng ka moka ya Egipita.”

10

Ka gona ba tšea mošidi o tšwago sebešong ba ema pele ga Farao, gomme Moshe a o gašetša godimo wa fetoga dišo tše šoro, tša tšwa batho le diphoofolo.

11

Boramalea ba se kgone go ema pele ga Moshe ka baka la dišo tšeo, ka gobane di be di tšwile boramalea le Baegipita ka moka.

12

Eupša Jehofa a lesa pelo ya Farao ya thatafala gomme a se ba theetše, feela bjalo ka ge Jehofa a boditše Moshe.

13

Ke moka Jehofa a bolela le Moshe a re: “Tsoga e sa le mesong o ye o eme pele ga Farao gomme o mmotše o re: ‘Se ke seo Jehofa Modimo wa Baheberu a se boletšego: “Lesa setšhaba sa ka se tloge gore se tle se ntlhankele.

14

Gobane mo nakong ye ke romela dikotlo tša ka ka moka go wena, go bahlanka ba gago le go setšhaba sa gago, e le gore o tsebe gore ga go na yo a swanago le nna lefaseng ka moka.

15

Gobane ga bjale nkabe ke šetše ke otlolotše seatla sa ka gore ke otle wena le setšhaba sa gago ka leuba la bolwetši gore le fedišwe mo lefaseng.

16

Eupša ge e le gabotse ke go tlogeletše lona lebaka le, gore ke go bontšhe matla a ka e le gore leina la ka le bolelwe lefaseng lohle.

17

Na o sa ikgogomošetša setšhaba sa ka ka gore o se ke wa se lesa sa tloga?

18

Bjale gosasa mo e ka bago ka yona nako ye ke tla neša sefako se segolo kudu, e lego sefako seo go se nago seo se kilego sa swana le sona Egipita go tloga letšatšing leo e theilwego ka lona go fihla bjale.

19

Bjale romela bahlanka ba gago ba tliše diruiwa tša gago ka moka le tšohle tšeo e lego tša gago tše di lego nageng gore di tle di šireletšege. Ge e le motho le ge e le ofe le diphoofolo tšeo di tlago go hwetšwa nageng di se tša šireletšwa, di tla rothothwa ke sefako gomme tša hwa.”’”

20

Mang le mang yo a bego a boifa lentšu la Jehofa go bahlanka ba Farao o ile a dira gore bahlanka ba gagwe le diruiwa tša gagwe ba tšhabele mo go šireletšegilego,

21

eupša mang le mang yoo pelo ya gagwe e bego e sa hlomphe lentšu la Jehofa o ile a tlogela bahlanka ba gagwe le diruiwa tša gagwe nageng.

22

Bjale Jehofa a bolela le Moshe a re: “Otlollela seatla sa gago godimo gore sefako se ne nageng ka moka ya Egipita, se rothothe batho, diphoofolo le dimela mo nageng ya Egipita.”

23

Ka gona Moshe a emišetša lepara la gagwe godimo; Jehofa a tliša medumo ya magadima le sefako, mollo wa theogela fase gomme Jehofa a neša sefako nageng ya Egipita.

24

Ka gona gwa na sefako seo se tswakanego le mollo. E be e le se segolo kudu moo e lego gore ga se gwa ka gwa na seo se swanago le sona nageng ka moka ya Egipita go tloga mohlang e thomilego go ba setšhaba.

25

Sefako seo sa rothotha naga ka moka ya Egipita. Sefako seo sa rothotha selo se sengwe le se sengwe seo se bego se le nageng, go tloga ka motho go fihla ka phoofolo, sa rothotha le mehuta ka moka ya dimela tša nageng; sa thokga mehuta ka moka ya dihlare tša nageng.

26

Ke feela nageng ya Goshene moo go bego go le bana ba Isiraele mo go sa kago gwa na sefako.

27

Mafelelong Farao a romela lentšu la gore go bitšwe Moshe le Arone gomme a bolela le bona a re: “Bjale gona ke dirile sebe. Jehofa o lokile gomme nna le setšhaba sa ka re fošitše.

28

Lopang Jehofa gore go se hlwe go etla medumo ya Modimo ya magadima le sefako. Ke tla le lesa la tloga gomme le ka se hlwe le sa dula.”

29

Ka gona Moshe a bolela le yena a re: “Gateetee ge ke etšwa mo motseng ke tla emišetša diatla tša ka go Jehofa. Medumo ya magadima e tla kgaotša gomme sefako se ka se sa na, e le gore o tle o tsebe gore lefase ke la Jehofa.

30

Ge e le wena le bahlanka ba gago, ke šetše ke tseba gore le ka morago ga moo le ka se boife Jehofa Modimo.”

31

Folakese le garase di be di rothothilwe ke sefako, ka gobane garase e be e sa le diakong gomme folakese e thuntše matšoba.

32

Eupša korong le leotša ga se tša rothothwa gobane e be e se lebaka la tšona.

33

Bjale Moshe a tšwa moo motseng go Farao a emišetša diatla tša gagwe go Jehofa, ke moka medumo ya magadima le sefako tša kgaotša gomme pula ya se sa tšhologa lefaseng.

34

Ge Farao a bona gore pula, sefako le medumo ya magadima di kgaoditše, a buša a dira sebe gape gomme a thatafatša pelo ya gagwe, yena gotee le bahlanka ba gagwe.

35

Pelo ya Farao ya dula e thatafetše, gomme a se lese bana ba Isiraele gore ba tloge, feela bjalo ka ge Jehofa a boletše a diriša Moshe.

Sotho Bible
Public Domain: No Info