Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Exoda 21

1

“Ye ke melao yeo o tlago go ba beela yona:

2

“Ge o ka reka lekgoba la Moheberu, e be lekgoba la gago ka nywaga e tshelelago, eupša ka ngwaga wa bošupa le tla lokollwa ntle le tefo.

3

Ge e ba le tlile le nnoši, le sepele le nnoši. Ge e ba le na le mosadi, gona mosadi wa lona a sepele le lona.

4

Ge e ba mong wa lona a ka le nea mosadi gomme mosadi yoo a le belegela barwa le barwedi, mosadi yoo le bana ba gagwe e tla ba ba mong wa gagwe gomme lona le tla sepela le nnoši.

5

Eupša ge e ba lekgoba le ka phegelela la re: ‘Ke tloga ke rata mong wa ka, mosadi wa ka le bana ba ka; ga ke nyake go lokollwa,’

6

gona mong wa lona a le batametše go Modimo wa therešo gomme a le bapetše le lebati goba foreime ya lona; mong wa lona a le phule tsebe ka nalete, ke moka e be lekgoba la gagwe go iša mehleng ya neng le neng.

7

“Ge motho a ka rekiša morwedi wa gagwe gore e be lekgoba, morwedi yoo a ka se lokollwe ka mokgwa woo makgoba a banna a lokollwago ka wona.

8

Ge e ba lekgoba leo le sa kgahle mong wa lona moo e bilego a sa le dire mosadi wa serethe eupša a dira gore le lopollwe, gona mong wa lona ga a na tshwanelo ya go le rekišetša batho bašele ka ge a le radiile.

9

Ge e ba a ka le nea morwa wa gagwe, a le dumelele gore le hwetše ditshwanelo tšeo di hwetšwago ke barwedi.

10

Ge e ba morwa yoo a ka itšeela mosadi yo mongwe, gona lekgoba leo la mosadi ga se la swanela go tingwa dijo tša lona, diaparo tša lona le tshwanelo ya lona ya lenyalo.

11

Ge e ba morwa yoo a ka se le nee dilo tše tše tharo, gona le sepele le sa lefa selo, le sa ntšha tšhelete.

12

“Yo a itiago motho yo mongwe gomme a hwa, a a bolawe.

13

Eupša ge e ba motho a ka bolaya a sa ikemišetša gomme Modimo wa therešo a dumelela gore seo se dirwe ke seatla sa motho yoo, gona ke tla mo direla lefelo leo a ka tšhabelago go lona.

14

Ge motho a ka befelela wa gabo a ba a mmolaya ka bomenetša, le mmolayeng le ge a ka tšhabela aletareng ya ka.

15

Motho yo a itiago tatagwe le mmagwe, a a bolawe.

16

“Motho yo a utswago yo mongwe gomme a mo rekiša goba a hwetšwa ka seatleng sa gagwe, a a bolawe.

17

“Motho yo a rogakago tatagwe le mmagwe, a a bolawe.

18

“Ge batho ba elwa gomme yo mongwe a itia wa gabo ka leswika goba ka mogoma gomme a se hwe, eupša a robala malaong ka ge a gobetše,

19

ge e ba motho yoo a ka tsoga a sepelasepela ka ntle a ikokotletše ka se sengwe, gona yo a mo iteilego a se ke a otlwa; o tla lefelela feela nako yeo e senyegilego ge motho yoo a be a sa šome go fihlela ge a fodile.

20

“Ge motho a ka itia lekgoba la gagwe la monna goba la mosadi ka lepara gomme la hwela seatleng sa gagwe, gona lekgoba leo le lefeletšwe.

21

Lega go le bjalo, ge e ba le ka phela letšatši letee goba a mabedi, le se ke la lefeletšwa, ka gobane lona ke tšhelete ya mong wa lona.

22

“Ge batho ba elwa ke moka ba gobatša mosadi wa moimana gomme ngwana wa gagwe a belegwa eupša kotsi yeo ya se bolaye motho, gona yo a mo gobaditšego a lefišwe go ya le kamoo mong wa mosadi yoo a ka lefišago ka gona; a lefe go ya le ka phetho ya baahlodi.

23

Ge e ba go ka direga kotsi e šoro, gona bophelo bo lefše ka bophelo,

24

leihlo ka leihlo, leino ka leino, seatla ka seatla, lenao ka lenao,

25

go fišwa ka go fišwa, ntho ka ntho le go itiwa ka go itiwa.

26

“Ge motho a ka itia leihlo la lekgoba la gagwe la monna goba leihlo la lekgoba la gagwe la mosadi gomme a le senya, gona a lokolle lekgoba leo ntle le go le lefiša e le ge a le lefa ka baka la leihlo leo.

27

Ge e ba a ka kgola lekgoba la gagwe la monna leino goba a kgola lekgoba la gagwe la mosadi leino, gona a le lokolle e le ge a le lefa ka baka la leino leo.

28

“Ge poo e ka hlaba monna goba mosadi gomme a hwa, gona poo yeo e kgatlwe ka maswika, eupša nama ya yona e se jewe; mong wa poo yeo a se ke a otlwa.

29

Eupša ge e ba poo yeo e be e tlwaetše go hlaba gomme mong wa yona a ile a lemošwa ka seo eupša a se e hlapetše ke moka ya bolaya monna goba mosadi, gona poo yeo e kgatlwe ka maswika gomme mong wa yona a bolawe.

30

Ge e ba a ka laelwa gore a lefe topollo, gona a lefele moya wa gagwe topollo go ya kamoo a tla laelwago ka gona.

31

Go sa šetšwe gore e hlabile morwa goba morwedi, mong wa yona a dirwe go ya ka molao wo.

32

Ge e ba e hlabile lekgoba la monna goba la mosadi, gona o tla lefa mong wa lona dishekele tše masometharo gomme poo yeo e kgatlwe ka maswika.

33

“Ge motho a ka tlogela molete o bulegile goba a epa molete gomme a se o khurumetše, gomme poo goba pokolo ya wela ka go wona,

34

gona mong wa molete woo a lefišwe. Yena a lefe mong wa phoofolo yeo gomme setoto seo e be sa gagwe.

35

Ge poo ya motho yo mongwe e ka gobatša poo ya motho yo mongwe gomme ya hwa, gona ba rekiše poo e phelago ke moka ba arolelane tefelo ya yona; le gona ba arolelane le yeo e hwilego.

36

Goba ge e ba go be go tsebja gore poo yeo e be e tlwaetše go hlaba eupša mong wa yona a sa ka a e hlapetša, gona a lefe poo ka poo gomme yeo e hwilego e be ya gagwe.

Sotho Bible
Public Domain: No Info