Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Jobo 38

1

Jehofa a araba Jobo a le ledimong a re:

2

“Ke mang yo yo a širago merero ya ka Ka mantšu a go hloka tsebo?

3

Hle itokiše go etša monnatia, Gomme anke ke go botšiše, wena o ntsebiše.

4

O be o le kae ge ke be ke thea lefase? Mpotše ge e ba o na le kwešišo.

5

Ge e ba o tseba, mpotše gore ke mang a beilego meelo ya lona, Goba ke mang yo a otlolletšego lenti la go ela godimo ga lona?

6

Metheo ya lona ya mekoti e tsemilwe go eng, Ke mang yo a beilego leswika la lona la sekhutlo,

7

Ge dinaledi tša meso di goelela gotee ka lethabo, Gomme barwa ba Modimo ka moka ba gobela ka go hlalala?

8

Le gona ke mang yo a diretšego lewatle mapheko ka mejako, Lona leo le ilego la tšwa go etša ge eka le be le phulega le etšwa popelong;

9

Ge ke be ke bea leru gore e be kobo ya lona Gomme leswiswi le leso gore e be lešela la lona la go le phuthela,

10

Ge ke be ke le beela molao wa ka E bile ke le beela lepheko le mejako,

11

Ka re: ‘O tla goma mo, o ka se fetele pele; Maphoto a gago a phagamago a goma mo’?

12

Na o thomile go laela meso go tloga mathomong a mehla ya gago go ya pele? Na ke wena o tsebišitšego mahube bodulo bja ona,

13

Gore a fihle pheletšong ya lefase, Gore ba kgopo ba hlohlorwe go lona?

14

Le iphetoša go etša letsopa leo le kibilwego ka sekibo, Dilo di ba maemong a tšona go etša ge eka di apere.

15

Ba kgopo ba tingwa seetša sa lona, Gomme letsogo le phagamego lona le a robega.

16

Na o kile wa fihla methopong ya lewatle, Goba na o kile wa sepelasepela o tsoma bodiba bja lona?

17

Na o utolletšwe dikgoro tša lehu, Goba na o ka bona dikgoro tša moriti wa lehu?

18

Na o kwešišitše mafelo a ikadilego a lefase? Bolela ge e ba o tseba tšeo ka moka.

19

Bjale e kae tsela ya go ya moo seetša se dulago gona? Le gona bo kae bodulo bja leswiswi,

20

E le gore o di iše mellwaneng ya tšona Le gore o kwešiše ditsela tše di yago ntlong ya tšona?

21

Na o tsebile ka gobane ka nako yeo o be o belegwa, Le ka gobane matšatši a gago e le a mantši ka palo?

22

Na o kile wa tsena ka dintlong tša go bolokela kapoko? Goba na o bona le dintlo tša go bolokela sefako,

23

Tšeo ke di boloketšego mohla wa tlalelo, Letšatšing la tlhabano le ntwa?

24

Bjale e kae tsela yeo seetša se ikabaganyago ka yona, Le yeo phefo ya bohlabela e gašaganago lefaseng?

25

Ke mang yo a buletšego meetsefula mokero A ba a thula tsela ya leru la pula la medumo ya magadima,

26

E le gore pula e ne nageng mo go sego motho, E ne lešokeng moo go sego motho wa lefaseng,

27

Gore e kolobiše mafelo a senyegilego le a mašope Le go hlogiša bjang?

28

Na pula e na le tate, Goba ke mang yo a belegego marothodi a phoka?

29

Lehlwa le tšwa ka mpeng ya mang, Ge e le šobane ya legodimong, ke mang a e belegago?

30

Meetse a ikuta bjalo ka ge eka a ka tlase ga leswika, Bokagodimo bja bodiba bo a kgahla.

31

Na o ka tlema sehlopha sa dinaledi seo se bitšwago Kima ka ditlemo wa se tiiša, Goba na o ka tlemolla dithapo tša sehlopha sa dinaledi seo se bitšwago Kesile?

32

Na o ka tšweletša sehlopha sa dinaledi seo se bitšwago Matsarothe nakong ya sona e beilwego? Ge e le sehlopha sa dinaledi seo se bitšwago Ashe gotee le barwa ba sona, na o ka di eta pele?

33

Na o tseba melao ya magodimo, Goba na o ka diriša melao yeo e a bušago mo lefaseng?

34

Na o ka hlatlošetša lentšu la gago marung, E le gore meetse a mafula ona a go khupetše?

35

Na o ka roma magadima a ya, Gomme a re go wena: ‘Ke rena ba!’?

36

Ke mang yo a beilego bohlale marung, Ke mang yo a neilego dimaka tša leratadimeng kwešišo?

37

Ke mang yoo ka bohlale a ka balago maru, Goba ke mang a ka thenolago dinkgo tša meetse tša legodimong,

38

Ge lerole le tšhologa bjalo ka ge eka ke selo se se tološitšwego, Gomme makwate a mmu ona a kgomarelana?

39

Na o ka tsomela tau dijo? Na o ka khoriša ditawana ge di swerwe ke tlala,

40

Ge di bobame mafelong a tšona a go utama, Goba di iphihlile moo di lalelago gona?

41

Ke mang a lokišetšago legokobu dijo tša lona Ge mafotwana a lona a llela gore Modimo a a thuše, Ge a ralala gobane go se na sa go ja?

Sotho Bible
Public Domain: No Info