Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Jobo 16

1

Jobo a fetola a re:

2

“Ke kwele dilo tše dintši tše di swanago le tše. Ka moka ga lena le bahomotši ba go tshwenya!

3

Na mantšu a lefeela a tla ka a fela? Goba le galefišwa ke eng ge e bile le araba?

4

Le nna ke be nka kgona go bolela bjalo ka lena. Ge feela meoya ya lena e be e ka ba moo moya wa ka o lego gona, Na ke be ke tla le botša mantšu a mahlajana? Le gona na ke be ke tla le šišinyetša hlogo?

5

Ke be ke tla le matlafatša ka mantšu a molomo wa ka, Le gona dikhomotšo tša melomo ya ka di be di tla okobatša mahloko a lena.

6

Ge e ba ke bolela, bohloko bja ka ga bo okobale, Le ge nka kgaotša go dira bjalo, ke bohloko bjo bokaaka’ng bjo bo tlogago go nna?

7

Bjale gona ke lapišitšwe ke yena; O šwalalantše bohle bao ba bokanego le nna.

8

Le gona wena o a ntshwara. Seo ke bohlatse, Moo e lego gore go ota ga ka go ntsogetše matla. Go hlatsela ka pele ga sefahlego sa ka.

9

Ke rathagantšwe ke bogale bja gagwe, gomme o ntira tša bonaba. O ntomagantšhetša meno. Lenaba la ka le ntlhabile ka mahlo.

10

Ba nkahlamišeditše melomo, Ba nkgobošitše ka go mphasola marama, Ba nkgobokanela ka bontši gore ba lwe le nna.

11

Modimo o nkgafela bašemanyana, O ntahlela ka matla diatleng tša ba kgopo.

12

Ke be ke iketlile, eupša yena a ntšhišinya; A ntshwara ka bokamorago bja molala a mpšhatlaganya, Le gona o mphetotše mohlaselwa wa gagwe.

13

Babetši ba gagwe ba mesebe ba a ntikanetša; O pharola dipshio tša ka ka bogare gomme a se be le lešoko; O tšhollela sabohloko sa ka fase.

14

O mphula mašoba; O kitimela go nna go etša mogale.

15

Ke rokile mekotla gore ke khupetše letlalo la ka, Seriti sa ka ke se lahletše leroleng.

16

Sefahlego sa ka se hubaditšwe ke go lla, Moriti wa lehu o mahlong a ka,

17

Le ge diatla tša ka di se na bošoro, E bile thapelo ya ka e sekile.

18

Wena lefase, o se ke wa khupetša madi a ka! Le gona a dillo tša ka di se khutišwe!

19

Le gona tseba gore magodimong go na le yo a ntlhatselago, Hlatse ya ka e kua godimo.

20

Bagwera ba ka ke baboleledi bao ba bolelago gampe ka nna; Mahlo a ka a lebeletše Modimo ke se na boroko.

21

Go tla dirwa phetho magareng ga monnatia le Modimo, Ya go etša ya magareng ga motho le wa gabo.

22

Gobane go tlo tla nywaga e sego kae feela, Ke tla sepela ka tsela yeo nka se boego ka yona.

Sotho Bible
Public Domain: No Info