Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

1 Likronike 8

1

Ge e le Benjamini yena e be e le tatago Bela leitšibulo la gagwe, wa bobedi ya ba Ashebele, wa boraro ya ba Ahara,

2

wa bone ya ba Noha, gomme wa bohlano ya ba Rafa.

3

Bela a ba le barwa, e lego Adare, Gera, Abihudi

4

le Abishua, Naamane, Ahoa

5

le Gera, Shefufama le Hurama.

6

Ba e be e le barwa ba Ehudi. E be e le dihlogo tša malapa a borakgolokhukhu ba bona ao a bego a dula Geba, gomme ba ile ba ba iša bothopša kua Manahathe.

7

Naamane, Ahija le Gera ba išitše batho bao bothopša. Gera o be a eteletše pele ge ba be ba iša batho bao bothopša; yena a ba tatago Utsa le Ahihudi.

8

Shaharaima yena o ile a ba le bana kua nageng ya Moaba ka morago ga ge a išitše batho bao bothopša. Basadi ba gagwe e be e le Hushimi le Baara.

9

Le gona o bile le bana le Hodeshe mosadi wa gagwe, gomme bona ke Jobaba, Tsibia, Mesha, Malikamo

10

le Jeusi, Sakia le Mirima. Bao e be e le bona barwa ba gagwe, tšona dihlogo tša malapa a borakgolokhukhu ba bona.

11

A ba le bana le Hushimi, gomme bona ke Abitube le Elipaale.

12

Barwa ba Elipaale e be e le Ebere, Mishama le Shemede yoo a ilego a aga motse wa Ono, wa Lodi le metse ya yona yeo e e dikologilego.

13

Barwa ba bangwe ba gagwe e be e le Beria le Shema. Bao e be e le dihlogo tša malapa a borakgolokhukhu ba bona, e le badudi ba Ajaloni. Bao ke bona ba ilego ba raka badudi ba Gathe.

14

Le Ahio, Shashake, Jeremothe

15

le Sebadia, Aradi, Edere

16

le Mikaele, Ishipa le Joha, e lego barwa ba Beria,

17

le Sebadia, Meshulama, Hiski, Hebere

18

le Ishimerai, Isilia le Jobaba, e lego barwa ba Elipaale,

19

le Jakima, Sikiri, Sabadi

20

le Elienai, Silethai, Eliele

21

le Adaya, Beraya le Shimirathe, e lego barwa ba Shimei,

22

le Ishipana, Ebere, Eliele

23

le Abadone, Sikiri, Hanana

24

le Hanania, Elama, Anathothija

25

le Ifudia le Penuele, e lego barwa ba Shashake,

26

le Shamosherai, Sheharia, Athalia

27

le Jaareshia, Eliya le Sikiri, e lego barwa ba Jerohama.

28

Bao e be e le dihlogo tša malapa a borakgolokhukhu ba bona go ya ka mašika a bona, e lego bona baetapele. Bona bao ba be ba dula Jerusalema.

29

Jeiele tatago Gibeoni o be a dula Gibeoni gomme leina la mosadi wa gagwe e be e le Maaka.

30

Morwa wa gagwe wa leitšibulo e be e le Abadone, gwa latela Tsuri, Kishe, Baali, Nadaba

31

le Gedora, Ahio le Sekere.

32

Ge e le Mikilothe yena e be e le tatago Shimia. Ba ke bona bao ba bego ba dula go lebana le bana babo bona kua Jerusalema, ba dula gotee le bana babo bona.

33

Ge e le Nere yena e bile tatago Kishe; Kishe ya ba tatago Saulo; Saulo ya ba tatago Jonathane, Malaki-shua, Abinadaba le Eshibaali.

34

Morwa wa Jonathane e be e le Meriba-baali. Meriba-baali yena ya ba tatago Mika.

35

Barwa ba Mika e be e le Pithona, Meleke, Tarea le Ahasi.

36

Ahasi yena ya ba tatago Jehoada; Jehoada ya ba tatago Alemethe, Asimafete le Simiri. Simiri ya ba tatago Motsa;

37

Motsa ya ba tatago Binea, yena morwa wa gagwe ya ba Rafaha, yena morwa wa gagwe ya ba Eleasa gomme yena morwa wa gagwe ya ba Atsele.

38

Atsele o be a na le barwa ba tshelelago, gomme maina a bona šea: Aserikama, Bokeru, Ishimaele, Shearia, Obadia le Hanana. Ba ka moka e be e le barwa ba Atsele.

39

Barwa ba Esheke ngwanabo e be e le Ulama wa leitšibulo, wa bobedi e le Jeushi gomme wa boraro e le Elifelete.

40

Barwa ba Ulama e ile ya ba bagale, banna ba matla, ba go nganga bora e bile ba na le bana le ditlogolo tše dintši, e le ba lekgolo-masomehlano (150). Ba ka moka ba be ba etšwa go barwa ba Benjamini.

Sotho Bible
Public Domain: No Info