Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

1 Marena 8

1

Ka nako yeo Solomone a kgoboketša banna ba bagolo ba Isiraele, dihlogo ka moka tša meloko ya bona, tšona dikgošana tša botatago bona tša barwa ba Isiraele, a di kgobokeletša Jerusalema go yena Kgoši Solomone gore areka ya kgwerano ya Jehofa e rotošwe go tšwa Motseng wa Dafida, ke gore Tsione.

2

Ka gona banna ka moka ba Isiraele ba kgobokana go Kgoši Solomone monyanyeng ka kgwedi ya Ethanima, e lego kgwedi ya bošupa.

3

Ka gona banna ba bagolo ka moka ba Isiraele ba tla gomme baperisita ba rwala Areka.

4

Ba rotoša areka ya Jehofa, tente ya kopano le dibjana tšohle tše kgethwa tšeo di bego di le ka tenteng; tšona di rotošitšwe ke baperisita le Balefi.

5

Kgoši Solomone le setšhaba ka moka sa Baisiraele seo se bego se na le yena, seo se bego se le moo ka nako yeo se dumelelanego le yena ka yona, ba be ba le pele ga Areka, ba dira dihlabelo ka dinku le dikgomo tšeo di sa balwego goba go sa tsebjego palo ya bontši bja tšona.

6

Ke moka baperisita ba tliša areka ya kgwerano ya Jehofa lefelong la yona, ka phapošing ya ka garegare ya ntlo, e lego ka Sekgethwakgethweng, ba e bea ka fase ga maphego a bakerubi.

7

Bakerubi ba be ba phurolletše maphego a bona ka godimo ga Areka, moo e lego gore bona bakerubi bao ba be ba okametše Areka le dikota tša yona.

8

Eupša dikota tšeo e be e le tše telele, moo dintlha tša tšona di bego di bonagala ka Sekgethweng ka pele ga phapoši ya ka garegare, eupša di be di sa bonagale ka ntle. Di sa le moo go ba go fihla lehono le.

9

Go be go se na selo ka Arekeng ge e se matlapa a mabedi ao Moshe a a beilego ka moo kua Horebe, ge Jehofa a be a dira kgwerano le bana ba Isiraele ge ba be ba etšwa nageng ya Egipita.

10

Ya re ge baperisita ba etšwa ka lefelong le lekgethwa, leru la tlala ka ntlong ya Jehofa.

11

Baperisita ba se kgone go ema gore ba hlankele moo ka baka la leru, gobane letago la Jehofa le be le tletše ka ntlong ya Jehofa.

12

Ka yona nako yeo Solomone a re: “Wena Jehofa o itše o tla dula leswiswing le leso.

13

Ke go agetše ntlo ya bodulo bjo bo phagamego, e lego lefelo la gago leo le tsepamego, gore o dule go lona go iša mehleng ya neng le neng.”

14

Ke moka kgoši ya retologa ya lebana le setšhaba ka moka sa Isiraele ya se šegofatša, mola setšhaba seo ka moka sona se be se eme.

15

Ya iša pele ya re: “A go retwe Jehofa Modimo wa Isiraele, yena yo a boletšego ka molomo wa gagwe le Dafida tate gomme a phetha seo ka seatla sa gagwe, a re:

16

‘Go tloga letšatšing leo ke ntšhitšego setšhaba sa ka sa Isiraele Egipita, ga se ka kgetha motse mo melokong ka moka ya Isiraele gore ke agele leina la ka ntlo gomme le be moo; eupša ke tla kgetha Dafida gore a buše setšhaba sa ka sa Isiraele.’

17

Dafida tate pelong ya gagwe o be a ratile kudu go agela leina la Jehofa Modimo wa Isiraele ntlo.

18

Eupša Jehofa a re go Dafida tate: ‘Ka ge pelong ya gago o be o ratile kudu go agela leina la ka ntlo, o dirile gabotse ka ge pelong ya gago o be o ratile kudu go dira seo.

19

Feela wena o ka se age ntlo yeo, eupša morwa wa gago yo a tlago go tšwa mathekeng a gago ke yena a tlago go agela leina la ka ntlo.’

20

Jehofa a phetha lentšu leo a bego a le boletše, la gore ke eme legatong la Dafida tate gomme ke dule sedulong sa bogoši sa Isiraele, feela bjalo ka ge Jehofa a be a boletše, gore ke agele leina la Jehofa Modimo wa Isiraele ntlo,

21

le gore ke nyakele Areka lefelo moo go nago le diphaphathi tše pedi tša maswika a kgwerano ya Jehofa yeo a e dirilego le borakgolokhukhu ba rena ge a be a ba ntšha nageng ya Egipita.”

22

Solomone a ema pele ga aletare ya Jehofa ka pele ga setšhaba ka moka sa Isiraele, a phurollela diatla tša gagwe magodimong;

23

a re: “Wena Jehofa Modimo wa Isiraele, ga go na Modimo yo a swanago le wena godimo magodimong goba fase lefaseng, yo a lotago kgwerano le go bontšha botho go bahlanka ba gagwe bao ba sepelago pele ga gago ka dipelo tša bona ka moka,

24

wena yo a phethilego seo o bego o se holofeditše Dafida tate mohlanka wa gago, moo o ilego wa dira kholofetšo ka molomo wa gago gomme wa e phetha ka seatla sa gago go etša lehono le.

25

Bjale wena Jehofa Modimo wa Isiraele, phetha se o se holofeditšego Dafida tate mohlanka wa gago wa re: ‘Go ka se hlokwe monna mo go wena pele ga ka gore a dule sedulong sa bogoši sa Isiraele, ge feela barwa ba gago ba ka hlokomela tsela ya bona ka gore ba sepele pele ga ka feela bjalo ka ge wena o sepetše pele ga ka.’

26

Bjale wena Modimo wa Isiraele, anke hle o phethagatše kholofetšo yeo o e holofeditšego Dafida tate mohlanka wa gago.

27

“Eupša na wena Modimo ruri o ka dula lefaseng? Bona! Magodimo, ee, lona legodimo la magodimo ga le kgone go go lekana; bjale ntlo ye ke e agilego yona e tla ba e nyenyane gakaakang!

28

Hle Jehofa Modimo wa ka, retologela go thapelo ya ka, nna mohlanka wa gago, le go kgopelo ya gore o nkgaugele, ka gore o theetše sello sa ge ke go lopa le thapelo yeo nna mohlanka wa gago ke e rapelago pele ga gago lehono;

29

gore mahlo a gago a dule a bulegetše ntlo ye bošego le mosegare, lona lefelo le o boletšego ka lona gore: ‘Leina la ka le tla ba moo,’ gore o theetše thapelo yeo nna mohlanka wa gago ke e rapelago ke lebeletše lefelo le.

30

Anke o theetše ge nna mohlanka wa gago le setšhaba sa gago sa Isiraele re rapela re lebeletše lefelong le gore o re gaugele; le gona anke o kwe o le lefelong leo o dulago go lona, o le magodimong, gomme o re kwe o be o re lebalele.

31

“Ge motho a ka senyetša wa gabo gomme a ena keno yeo e mo dirago gore a swanelwe ke thogako, gomme a re a le boemong bjoo a tla pele ga aletare ya gago ntlong ye,

32

gona anke wena o kwe o le magodimong, o gate mogato o be o ahlole bahlanka ba gago ka go bolela gore yo kgopo ke yo kgopo ka go mo rweša molato wa gagwe hlogong, le ka go bolela gore yo a lokilego o lokile ka go mo nea seo se swanetšego go loka ga gagwe.

33

“Ge setšhaba sa gago sa Isiraele se ka fenywa pele ga manaba a sona ka ge se be se go direla sebe, eupša sa boela go wena, sa reta leina la gago, sa rapela gomme sa kgopela gore o se gaugele se le ka ntlong ye,

34

gona anke wena o kwe o le magodimong, o lebalele setšhaba sa gago sa Isiraele sebe sa sona gomme o se bušetše nageng yeo o e neilego borakgolokhukhu ba sona.

35

“Ge legodimo le ka tswalelwa pula ya se ne ka ge setšhaba se be se go direla sebe, eupša sa go rapela se lebeletše lefelong le, sa reta leina la gago sa ba sa gomela sebe sa sona ka baka la ge o se otla,

36

gona anke wena o kwe o le magodimong, o lebalele sebe sa bahlanka ba gago, bona bao e lego setšhaba sa gago sa Isiraele, ka gobane o ba ruta tsela e botse yeo ba swanetšego go sepela go yona; o neše pula nageng ya gago yeo o e neilego setšhaba sa gago e le bohwa.

37

“Ge go ka wa tlala mo nageng, gwa ba le leuba la bolwetši, gwa ba le phišo e kgolo le bolwetši bja dibjalo, gwa ba le ditšie le maphene; ge lenaba la bona le ka ba rakelela mo nageng ya dikgoro tša bona—ba welwa ke mohuta le ge e le ofe wa kotlo le mohuta le ge e le ofe wa bolwetši—

38

gona thapelo le ge e le efe, kgopelo le ge e le efe ya go gaugelwa yeo e ka dirwago ke motho le ge e le ofe goba ke setšhaba sa gago ka moka sa Isiraele, ka baka la ge yo mongwe le yo mongwe a tseba mohlako wa pelo ya gagwe, gomme ba phurollela diatla tša bona ntlong ye,

39

anke wena o kwe o le magodimong, lona lefelong la gago le le tsepamego la bodulo, o ba lebalele o be o gate mogato ke moka o direle yo mongwe le yo mongwe go ya kamoo go swanetšego ditsela tša gagwe, ka gobane o tseba pelo ya gagwe (gobane ke wena feela o tsebago dipelo tša bana ba batho ka moka);

40

e le gore ba go boife mehla ka moka ya ge ba phela nageng yeo o e neilego borakgolokhukhu ba rena.

41

“Le motho o šele yo e sego wa setšhaba sa gago sa Isiraele yoo a tšwago nageng ya kgole ka baka la ge a kwele ka leina la gago

42

(gobane ba tla kwa ka leina la gago le legolo le seatla sa gago se matla le letsogo la gago leo le otlolotšwego), ge a ka tla a rapela a lebeletše ntlong ye,

43

gona anke wena o theetše o le magodimong, o le lefelong la gago le le tsepamego la bodulo gomme o dire sohle seo motho o šele a se kgopelago go wena; e le gore merafo ka moka ya lefaseng e tsebe leina la gago gore e go boife go etša ge setšhaba sa gago sa Isiraele se go boifa, le gore e tle e tsebe gore leina la gago le bitšwa mo ntlong ye ke e agilego.

44

“Ge setšhaba sa gago se ka ya ntweng go yo lwa le lenaba la sona ka tsela yeo o se laetšego ka yona, sa rapela wena Jehofa se lebeletše motse wo o o kgethilego le ntlo ye ke e agetšego leina la gago,

45

gona anke wena o le magodimong o kwe thapelo ya sona le kgopelo ya sona ya gore o se gaugele gomme o se ahlolele.

46

“Ge se ka go direla sebe (gobane ga go na motho yo a sa dirego sebe), gomme wena wa se tukela bogale wa ba wa se gafela lenaba, ke moka bao ba se thopilego ba se iša bothopša nageng ya lenaba ya kgole goba ya kgauswi;

47

ya re ge se le nageng yeo se thopetšwego go yona sa hlaphogelwa, sa sokologa ke moka sa kgopela gore o se gaugele se le nageng ya bao ba se thopilego, sa re: ‘Re dirile sebe, re fošitše e bile re dirile tša bokgopo’;

48

sa boela go wena ka dipelo tša sona ka moka le ka moya wa sona ka moka se le nageng ya manaba a sona ao a se thopilego, sa rapela se lebeletše thoko ya naga ya sona yeo o e neilego borakgolokhukhu ba sona le motse woo o o kgethilego gotee le ntlo yeo ke e agetšego leina la gago;

49

gona anke o kwe o le magodimong, lona lefelo la gago le le tsepamego la bodulo, o kwe thapelo ya sona le kgopelo ya sona ya gore o se gaugele gomme o se ahlolele,

50

o be o lebalele setšhaba sa gago seo se go diretšego sebe, o se lebalele le dikarogo tšeo se go diretšego tšona; o dire gore bathopi ba sona ba se šokele

51

(gobane ke setšhaba sa gago le bohwa bja gago, sona seo o se ntšhitšego Egipita, wa se ntšha ka gare ga sebešo sa tšhipi),

52

gore mahlo a gago a bulegele kgopelo ya mohlanka wa gago le ya setšhaba sa gago sa Isiraele ya gore o ba gaugele, ka gore o ba theetše go tšohle tšeo ba tla bego ba go biletša tšona.

53

Gobane wena Mmuši Morena Jehofa o se hlaotše mo go merafo ka moka ya lefaseng gore e be bohwa bja gago, go etša ge o boletše o diriša Moshe mohlanka wa gago ge o be o ntšha borakgolokhukhu ba rena Egipita.”

54

Eitše gateetee ge Solomone a feditše go rapela Jehofa thapelo ye ka moka le kgopelo ye ya go kgopela go gaugelwa, a ema pele ga aletare ya Jehofa, moo a bego a khuname ka matolo e bile a phurolletše diatla tša gagwe magodimong;

55

a ema a šegofatša setšhaba ka moka sa Isiraele ka lentšu la go hlaboša, a re:

56

“A go retwe Jehofa, yena yoo a neilego setšhaba sa gagwe sa Isiraele lefelo la boikhutšo ka go dumelelana le tšohle tšeo a di holofeditšego. Ga go lentšu le letee leo le sego la phethagala la dikholofetšo tša gagwe ka moka tše botse tšeo a di holofeditšego ka Moshe mohlanka wa gagwe.

57

Anke Jehofa Modimo wa rena a be le rena, feela bjalo ka ge a bile le borakgolokhukhu ba rena. Anke a se ke a re tlogela goba a re lahla,

58

e le gore dipelo tša rena di mo kgomarele gomme re sepele ditseleng tšohle tša gagwe, re lote ditaelo tša gagwe, melao ya gagwe le dikahlolo tša gagwe tšeo a di laetšego borakgolokhukhu ba rena.

59

Anke mantšu a a ka ao ke kgopetšego ke le pele ga Jehofa gore a re amogele, a gopolwe ke yena Jehofa Modimo wa rena mosegare le bošego, gore a ahlolele mohlanka wa gagwe le go ahlolela setšhaba sa gagwe sa Isiraele letšatši le letšatši ge seo se nyakega;

60

e le gore merafo ka moka ya lefaseng e tsebe gore Jehofa ke Modimo wa therešo. Ga go na yo mongwe.

61

Le hlankele Jehofa Modimo wa lena ka dipelo tše di feletšego, ka gore le sepele melaong ya gagwe le be le lote ditaelo tša gagwe go etša ge le dira lehono le.”

62

Kgoši le setšhaba ka moka sa Isiraele seo se bego se na le yona ba be ba dira sehlabelo se segolo ba le pele ga Jehofa.

63

Solomone a dira dihlabelo tša mohlakanelwa tšeo a bego a swanetše go di direla Jehofa, a di dira ka dikgomo tše dikete tše masomepedi-pedi (22 000) le dinku tše dikete tše lekgolo-masomepedi (120 000), gore yona kgoši le bana ba Isiraele ka moka ba kgakole ntlo ya Jehofa.

64

Letšatšing leo kgoši ya kgethagatša bogare bja lapa leo le lego pele ga ntlo ya Jehofa, ka gobane gona moo e be e tlo neela sehlabelo sa go fišwa, sebego sa mabele le dikarolo tše di nonnego tša dihlabelo tša mohlakanelwa; gobane aletare ya koporo yeo e lego pele ga Jehofa e be e le e nyenyane kudu gore mo go yona go ka felela sehlabelo sa go fišwa, sebego sa mabele le dikarolo tše di nonnego tša dihlabelo tša mohlakanelwa.

65

Mohlang woo Solomone a swara monyanya gomme Isiraele ka moka e na le yena, e le setšhaba se segolo sa go tloga ge o tsena ka Hamathi go theoga go ba go fihla moeding wa mafula wa Egipita. Ba o swarela pele ga Jehofa Modimo wa bona ka matšatši a šupago, le ka a mangwe gape a šupago, ya ba matšatši a lesomenne.

66

Letšatšing la seswai kgoši ya bušetša setšhaba morago; ke moka sa e šegofatša, sa ya magaeng a sona se thabile e bile dipelo tša sona e le tše tšhweu ka baka la botse bjohle bjoo Jehofa a bo diretšego Dafida mohlanka wa gagwe le setšhaba sa gagwe sa Isiraele.

Sotho Bible
Public Domain: No Info