A A A A A
Sotho Bible

2 Samuele 2

1

  Ka morago ga moo Dafida a botšiša Jehofa a re: “Na ke rotogele go o mongwe wa metse ya Juda?” Jehofa a re go yena: “Rotogela.” Dafida a buša a re: “Ke rotogele kae?” Modimo a re: “Rotogela Heburone.”

2

  Ke moka Dafida a rotogela moo a na le basadi ba gagwe ba babedi, e lego Ahinoama wa Jeseriele le Abigaile mosadi wa Nabala wa Karamele.

3

  Dafida a tloga le banna bao ba bego ba na le yena, yo mongwe le yo mongwe wa bona a na le lapa la gagwe; ba dula metseng ya selete sa Heburone.

4

  Banna ba Juda ba tla moo ba tlotša Dafida gore e be kgoši ya ntlo ya Juda. Ba tla ba re go Dafida: “Banna ba Jabeshe-gileada ke bona bao ba bolokilego Saulo.”

5

  Dafida a roma baromiwa go banna ba Jabeshe-gileada a re go bona: “Anke Jehofa a le šegofatše ka gobane le bontšhitše mong wa lena Saulo botho ka gore le mmoloke.

6

  Bjale anke Jehofa a le bontšhe botho le go le botegela gomme le nna ke tla le bontšha botho bjo ka ge le dirile se.

7

  Bjale tiišang diatla tša lena gomme le itlhatsele le le bagale, ka gobane mong wa lena Saulo o hwile, le gona ke nna yoo ba ntlo ya Juda ba ntloditšego gore ke be kgoši ya bona.”

8

  Abenere morwa wa Nere molaodi wa madira a Saulo a tšea Ishi-boshethe morwa wa Saulo a mo tliša Mahanaime,

9

  a mo dira kgoši ya Gileada le ya Baashuri le ya Jeseriele le ya Efuraime le ya Benjamini gotee le ya Isiraele ka moka.

10

  Ishi-boshethe morwa wa Saulo o be a na le nywaga e masomenne ge a eba kgoši ya Isiraele, gomme a buša ka nywaga e mebedi. Ke ba ntlo ya Juda feela bao e ilego ya ba balatedi ba Dafida.

11

  Palo ya matšatši ao Dafida e bilego kgoši ka wona kua Heburone ntlong ya Juda ya ba a lekanago nywaga e šupago le dikgwedi tše tshelelago.

12

  Abenere morwa wa Nere le bahlanka ba Ishi-boshethe morwa wa Saulo ba tloga Mahanaime ba ya Gibeoni.

13

  Joaba morwa wa Tseruya le bahlanka ba Dafida ba tšwa gomme ka morago ba gahlana bodibeng bja Gibeoni; ba dula moo, ba bangwe ba le ka thoko e nngwe ya bodiba mola ba bangwe ba le ka thoko e nngwe ya bjona.

14

  Mafelelong Abenere a re go Joaba: “Hle e re masogana a eme gomme a lwe pele ga rena.” Joaba a re: “A a eme.”

15

  Masogana ao a ema ka palo ya ona a tshelela ka mošola, a lesomepedi a ona e be e le a Benjamini le Ishi-boshethe morwa wa Saulo, mola a mangwe a lesomepedi a etšwa go bahlanka ba Dafida.

16

  Ba swarana ka meriri ya bona ba hlabana gomme ba wela fase gotee. Lefelo leo la bitšwa Helekathe-hatsurimi ya Gibeoni.

17

  Ntwa ya ba e šoro kudu letšatšing leo, Abenere le banna ba Isiraele ba fenywa ke bahlanka ba Dafida.

18

  Barwa ba bararo ba Tseruya ba be ba le moo, e le Joaba, Abishai le Asahele; Asahele o be a na le lebelo go etša tshepe ya lešoka.

19

  Asahele a rakediša Abenere, a mo leba thwii.

20

  Abenere a lebelela morago gomme a re go Asahele: “Na ke wena Asahele?” Yena a re: “Ee, ke nna.”

21

  Abenere a re go yena: “Fapogela ka go le letona goba ka go le letshadi o sware le lengwe la masogana o tšee tšeo e lego tša lona.” Asahele yena a se ke a rata go mo gomela.

22

  Abenere a buša a re go Asahele: “O se ke wa ntatela. O re’ng o mpakela gore ke go bolaye? Ke tla re’ng go Joaba ngwaneno?”

23

  Eupša a gana go goma; Abenere a mo hlaba mpeng ka lerumo la phuleletša mokokotlong; Asahele a wa ke moka a hwela mo a bego a le gona. Bohle bao ba bego ba etla mo Asahele a hwetšego gona ge a ewa, ba be ba ema moo.

24

  Joaba le Abishai ba rakediša Abenere. Ge letšatši le sobela ba fihla mmotong wa Ama yeo e lego pele ga Gia tseleng yeo e yago lešokeng la Gibeoni.

25

  Bana ba Benjamini ba kgobokanela Abenere, ya ba sehlopha setee seo se emego godimo ga mmoto.

26

  Abenere a goeletša Joaba a re: “Le tla hlabana ka ditšhoša go fihla neng? Na ga o tsebe gore se se tla baka lehloyo le legolo? Ke ka baka la’ng o sa botše batho ba gore ba lese go lwa le bana babo bona?”

27

  Joaba a re: “Ke ikana ka Modimo yo a phelago gore ge nkabe o sa ka wa bolela, batho ba be ba tla tlogela go lwa gosasa gomme ba lesa go lwa le bana babo bona.”

28

  Joaba a letša naka gomme batho ka moka ba ema, ba se hlwe ba sa rakediša Isiraele, ba se sa tsoša ntwa gape.

29

  Abenere le banna ba gagwe ba sepela bošego ka moka nageng ya Araba, ba tshela Noka ya Jorodane, ba sepela leopeng gomme ba fihla Mahanaime.

30

  Joaba yena a lesa go rakediša Abenere gomme a kgobokanya batho ka moka. Go bahlanka ba Dafida gwa hlokwa banna ba lesomesenyane gotee le Asahele.

31

  Bahlanka ba Dafida bona ba be ba bolaile banna ba Benjamini le ba Abenere ba makgolotharo-masometshela (360).

32

  Ba rwala Asahele ba mmoloka lebitleng la tatagwe leo le bego le le Betlelehema. Joaba le banna ba gagwe ba sepela bošego ka moka gomme ge go esa ba tsena Heburone.

Sotho Bible
Public Domain: No Info