Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Genese 36

1

Ye ke pego ya Esau, ke gore Edomo.

2

Esau o tšere basadi ba gagwe go barwedi ba Kanana, bona ke: Ada morwedi wa Elone wa Mohethe le Oholibama morwedi wa Ana e bile e le setlogolo sa Tsibeone wa Mohefe,

3

gotee le Basematha morwedi wa Ishimaele e bile e le kgaetšedi ya Nebayothe.

4

Ada a belegela Esau Elifase, Basematha a belega Reguele,

5

Oholibama a belega Jeushi, Jalama le Kora. Bao ke bona barwa ba Esau bao a ba belegetšwego nageng ya Kanana.

6

Ka morago ga moo Esau a tšea basadi ba gagwe, barwa ba gagwe, barwedi ba gagwe, batho ka moka ba ntlo ya gagwe, mohlape wa gagwe, diruiwa tše dingwe tša gagwe ka moka le lehumo la gagwe ka moka, tšeo a bilego le tšona nageng ya Kanana, gomme a ya nageng e nngwe kgole le Jakobo ngwanabo,

7

ka gobane dithoto tša bona e be e šetše e le tše dintši kudu gore ba ka dula gotee, gomme naga yeo ba bego ba diiletše go yona e be e sa kgone go ba lekana ka baka la mehlape ya bona.

8

Ka gona Esau a dula dithabeng tša Seire. Esau ke yena Edomo.

9

Ye ke yona pego ya Esau tatago Baedomo ge a be a le dithabeng tša Seire.

10

Maina a barwa ba Esau šea: Elifase morwa wa Ada mosadi wa Esau; Reguele morwa wa Basematha mosadi wa Esau.

11

Barwa ba Elifase e be e le Themane, Omara, Tsefo, Gatama le Kenase.

12

Timina a ba mosadi wa serethe wa Elifase morwa wa Esau. Ka morago a belegela Elifase Amaleke. Bao ke bona barwa ba Ada mosadi wa Esau.

13

Barwa ba Reguele šeba: Nahathe le Tsera, Shaama le Misa. Bao e bile bona barwa ba Basematha mosadi wa Esau.

14

Oholibama morwedi wa Ana setlogolo sa Tsibeone mosadi wa Esau, o belegetše Esau barwa bao maina a bona e lego Jeushi, Jalama le Kora.

15

Dikgošana tša barwa ba Esau šidi: Barwa ba Elifase leitšibulo la Esau ke: Kgošana Themane, kgošana Omara, kgošana Tsefo le kgošana Kenase,

16

kgošana Kora, kgošana Gatama le kgošana Amaleke. Barwa ba ba Elifase e be e le dikgošana tša nageng ya Edomo. Bao ke bona barwa ba Ada.

17

Barwa ba Reguele, morwa wa Esau šeba: Kgošana Nahathe, kgošana Tsera, kgošana Shaama le kgošana Misa. Tše ke tšona dikgošana tše di tšwilego go Reguele nageng ya Edomo. Bao ke bona barwa ba Basematha mosadi wa Esau.

18

Barwa ba Oholibama mosadi wa Esau šeba: Kgošana Jeushi, kgošana Jalama le kgošana Kora. Tšeo ke tšona dikgošana tše di tšwilego go Oholibama mosadi wa Esau morwedi wa Ana.

19

Bao ke bona barwa ba Esau, gomme tšeo ke dikgošana tša bona. Ke yena Edomo.

20

Barwa ba Seire wa Mohori bao e lego badudi ba nageng yeo šeba: Lotane, Shobala, Tsibeone le Ana,

21

le Dishone, Esere le Dishane. Tše ke tšona dikgošana tša Bahori, barwa ba Seire nageng ya Edomo.

22

Barwa ba Lotane e bile Hori le Hemama; kgaetšedi ya Lotane e be e le Timina.

23

Barwa ba Shobala šeba: Alifane, Manahathe, Ebala, Shefo le Onama.

24

Barwa ba Tsibeone šeba: Aya le Ana. Yo ke yena Ana yo a ilego a hwetša methopo ya meetse a fišago lešokeng ge a be a dišitše dipokolo tša Tsibeone tatagwe.

25

Bana ba Ana šeba: Ke Dishone morwa wa gagwe le Oholibama morwedi wa gagwe.

26

Barwa ba Dishone šeba: Hemudane, Eshibana, Ithirana le Kerane.

27

Barwa ba Esere šeba: Bilihana, Tsafane le Akani.

28

Barwa ba Dishane šeba: Utsi le Arane.

29

Dikgošana tša Bahori šidi: Kgošana Lotane, kgošana Shobala, kgošana Tsibeone le kgošana Ana,

30

kgošana Dishone, kgošana Esere le kgošana Dishane. Tše ke dikgošana tša Bahori nageng ya Seire.

31

Bjale tše ke dikgoši tše di bušitšego nageng ya Edomo pele ga ge kgoši le ge e le efe e buša bana ba Isiraele.

32

Bela morwa wa Beoro o bušitše Edomo, gomme leina la motse wa gagwe e be e le Dinihaba.

33

Ge Bela a ehwa, Jobaba morwa wa Tsera yo a tšwago Botsera o ile a buša legatong la gagwe.

34

Ge Jobaba a ehwa, Hushama yo a tšwago nageng ya Bathemane o ile a buša legatong la gagwe.

35

Ge Hushama a ehwa, Hadada morwa wa Bedada yo a fentšego Bamidiane nageng ya Moaba o ile a buša legatong la gagwe, gomme leina la motse wa gagwe e be e le Afithi.

36

Ge Hadada a ehwa, Samula yo a tšwago Masereka o ile a buša legatong la gagwe.

37

Ge Samula a ehwa, Shaulo yo a tšwago Rehobothe kgauswi le Noka o ile a buša legatong la gagwe.

38

Ge Shaulo a ehwa, Baali-hanana morwa wa Akiboro o ile a buša legatong la gagwe.

39

Ge Baali-hanana morwa wa Akiboro a ehwa, Hadara o ile a buša legatong la gagwe; leina la motse wa gagwe e be e le Pau, gomme leina la mosadi wa gagwe e be e le Mehetabele morwedi wa Matirede morwedi wa Mesahaba.

40

Maina a dikgošana tša Esau go ya ka malapa a tšona le go ya ka mafelo a tšona šea: Kgošana Timina, kgošana Alifa le kgošana Jethethe,

41

kgošana Oholibama, kgošana Elaa le kgošana Pinoni,

42

kgošana Kenase, kgošana Themane le kgošana Mibisara,

43

kgošana Magadiele le kgošana Irama. Tše ke tšona dikgošana tša Edomo go ya kamoo di bego di dula ka gona nageng ya tšona. Yo ke yena Esau tatago Baedomo.

Sotho Bible
Public Domain: No Info