Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Genese 1

1

Mathomong Modimo o hlodile magodimo le lefase.

2

Lefase le be le se na sebopego e bile le se na selo gomme leswiswi le apareditše bodiba; matla a šomago a Modimo a be a eya pele le morago godimo ga meetse.

3

Modimo a re: “Seetša a se be gona.” Ke moka seetša sa ba gona.

4

Ka morago ga moo Modimo a bona gore seetša ke se sebotse, ke moka Modimo a aroganya seetša le leswiswi.

5

Modimo a bitša seetša a re ke Mosegare eupša leswiswi a le bitša gore ke Bošego. Ya ba mantšiboa, ya ba mesong, e lego letšatši la pele.

6

Ke moka Modimo a re: “A go be le sebakabaka magareng ga meetse le meetse gomme meetse ao a aroganywe.”

7

Ke moka Modimo a dira sebakabaka gomme a aroganya meetse ao a swanetšego go ba ka tlase ga sebakabaka le meetse ao a swanetšego go ba ka godimo ga sebakabaka. Gwa ba bjalo.

8

Sebakabaka seo Modimo a se bitša gore ke Legodimo. Ya ba mantšiboa, ya ba mesong, e lego letšatši la bobedi.

9

Modimo a buša a re: “Anke meetse a ka tlase ga magodimo a kgobokane felo gotee gomme anke go bonagale naga e omilego.” Gwa ba bjalo.

10

Modimo a bitša naga e omilego gore ke Lefase, eupša meetse a kgobokanego felo gotee a a bitša Mawatle. Le gona moo Modimo a bona e le mo gobotse.

11

Modimo a re: “Anke lefase le mediše bjang, dimela tšeo di tšweletšago peu, dihlare tša dienywa go ya ka mehuta ya tšona, tšeo di nago le peu. Anke go be bjalo lefaseng.” Gwa ba bjalo.

12

Lefase la mediša bjang, dimela tše di tšweletšago peu go ya ka mehuta ya tšona le dihlare tše di enywago tšeo di nago le peu go ya ka mehuta ya tšona. Ke moka Modimo a bona e le mo gobotse.

13

Ya ba mantšiboa, ya ba mesong, e lego letšatši la boraro.

14

Ke moka Modimo a re: “Anke go be le diediši sebakabakeng sa magodimo go aroganya mosegare le bošego; di tla bontšha dihla, matšatši le nywaga.

15

Di tla ba diediši sebakabakeng sa magodimo gore di bonegele lefase.” Gwa ba bjalo.

16

Modimo a dira diediši tše pedi tše dikgolo, a dira gore seediši se segolo go tšona se buše mosegare gomme se senyenyane se buše bošego. A dira le dinaledi.

17

Modimo a di bea sebakabakeng sa magodimo gore di bonegele lefase,

18

le gore di buše mosegare le bošego gomme di aroganye seetša le leswiswi. Ke moka Modimo a bona e le mo gobotse.

19

Ya ba mantšiboa, ya ba mesong, e lego letšatši la bone.

20

Modimo a buša a re: “Anke meetse a nyeume nyabanyaba ya diphedi, le gona anke dinonyana di fofe godimo ga lefase sebakabakeng sa magodimo.”

21

Modimo a bopa diphedi tše dikgolokgolo tša ka lewatleng le sephedi se sengwe le se sengwe se se thalago ka moo, e lego diphedi tšeo di bego di nyeuma ka meetseng go ya ka mehuta ya tšona gotee le sephedi se sengwe le se sengwe sa maphego go ya ka mohuta wa sona. Modimo a bona e le mo gobotse.

22

Ke moka Modimo a di šegofatša a re: “Tswalang le ate le tlale ka meetseng a lewatle, le gona anke dinonyana e be tše dintši lefaseng.”

23

Ya ba mantšiboa, ya ba mesong, e lego letšatši la bohlano.

24

Modimo a tšwela pele a re: “Anke lefase le tšweletše diphedi go ya ka mehuta ya tšona, diruiwa, digagabi le diphoofolo tša naga go ya ka mehuta ya tšona.” Gwa ba bjalo.

25

Modimo a dira diphoofolo tša naga go ya ka mehuta ya tšona le diruiwa go ya ka mehuta ya tšona le segagabi se sengwe le se sengwe go ya ka mohuta wa sona. Modimo a bona e le mo gobotse.

26

Ke moka Modimo a re: “A re dire motho ka seswantšho sa rena, a swane le rena, a buše dihlapi tša lewatle, dinonyana tše di fofago magodimong, diruiwa, lefase ka moka le segagabi se sengwe le se sengwe seo se gagabago lefaseng.”

27

Modimo a bopa motho ka seswantšho sa gagwe, a mmopa ka go swantšha ka yena Modimo; a bopa yo motona le yo motshadi.

28

Ke moka Modimo a ba šegofatša gomme a re go bona: “Tswalang le ate le tlale lefase le be le le fenye, le buše dihlapi tša lewatle le dinonyana tše di fofago magodimong le sephedi se sengwe le se sengwe se se gagabago lefaseng.”

29

Modimo a buša a re: “Tsebang gore ke le neile dimela ka moka tše di tšweletšago peu tše di lego lefaseng ka moka le sehlare se sengwe le se sengwe seo se tšweletšago peu seo se nago le dienywa. A e be dijo tša lena.

30

Phoofolo e nngwe le e nngwe ya naga, nonyana e nngwe le e nngwe e fofago magodimong le segagabi se sengwe le se sengwe seo se gagabago lefaseng seo e lego moya o phelago ke di neile dimela ka moka tše tala gore e be dijo tša tšona.” Gwa ba bjalo.

31

Eitše ge Modimo a lebelela se sengwe le se sengwe seo a se dirilego a bona e le se sebotse kudu. Ya ba mantšiboa, ya ba mesong, e lego letšatši la botshelela.

Sotho Bible
Public Domain: No Info