Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Matheu 1

1

Puku ya pego ya mabapi le Jesu Kriste, morwa wa Dafida, morwa wa Aborahama še:

2

Aborahama e bile tatago Isaka; Isaka ya ba tatago Jakobo; Jakobo ya ba tatago Juda le bana babo;

3

Juda ya ba tatago Peretse le Sera ka Thamara; Peretse ya ba tatago Hetserone; Hetserone ya ba tatago Rame;

4

Rame ya ba tatago Aminadaba; Aminadaba ya ba tatago Nahashone; Nahashone ya ba tatago Salamone;

5

Salamone ya ba tatago Boase ka Rahaba; Boase ya ba tatago Obede ka Ruthe; Obede ya ba tatago Jese;

6

Jese ya ba tatago kgoši Dafida. Dafida ya ba tatago Solomone ka mosadi wa Uria;

7

Solomone ya ba tatago Rehoboama; Rehoboama ya ba tatago Abija; Abija ya ba tatago Asa;

8

Asa ya ba tatago Jehoshafate; Jehoshafate ya ba tatago Jehorama; Jehorama ya ba tatago Usia;

9

Usia ya ba tatago Jothama; Jothama ya ba tatago Ahasi; Ahasi ya ba tatago Hesekia;

10

Hesekia ya ba tatago Manase; Manase ya ba tatago Amone; Amone ya ba tatago Josia;

11

Josia ya ba tatago Jekonia le bana babo nakong ya go išwa ga Bajuda bothopša Babilona.

12

Ka morago ge ba le bothopša Babilona, Jekonia ya ba tatago Shealathiele; Shealathiele ya ba tatago Serubabele;

13

Serubabele ya ba tatago Abiudi; Abiudi ya ba tatago Eliakima; Eliakima ya ba tatago Asoro;

14

Asoro ya ba tatago Tsadoko; Tsadoko ya ba tatago Akima; Akima ya ba tatago Eliudi;

15

Eliudi ya ba tatago Eleasara; Eleasara ya ba tatago Mathane; Mathane ya ba tatago Jakobo;

16

Jakobo ya ba tatago Josefa monna wa Maria yoo a belegego Jesu yo a bitšwago Kriste.

17

Ka gona, meloko ka moka go tloga go Aborahama go fihla go Dafida e bile meloko e lesomenne, go tloga go Dafida go fihla nakong ya go išwa ga Bajuda bothopša Babilona ya ba meloko e lesomenne, go tloga nakong ya go išwa ga Bajuda bothopša Babilona go fihla go Kriste ya ba meloko e lesomenne.

18

Eupša matswalo a Jesu Kriste a bile ka tsela ye. Nakong yeo Maria mmagwe a bego a holofeditšwe lenyalo ke Josefa, o ile a hwetšwa a imišitšwe ke moya o mokgethwa pele ba nyalana.

19

Lega go le bjalo, Josefa monna wa gagwe, ka gobane o be a lokile gomme a sa nyake go mo dira sebogwa sa bohle, a ikemišetša go mo hlala ka sephiring.

20

Eupša ka morago ga ge a naganišišitše ka dilo tše, morongwa wa Jehofa a tšwelela go yena ka toro, a re: “Josefa, morwa wa Dafida, o se tšhabe go iša Maria mosadi wa gago gae, gobane seo a se imilego ke ka moya o mokgethwa.

21

Yena o tla belega morwa gomme leina la gagwe o mmitše Jesu, gobane o tla phološa batho ba gabo dibeng tša bona.”

22

Ge e le gabotse, se ka moka se diregile gore go phethagale seo se ilego sa bolelwa ke Jehofa ka moporofeta wa gagwe, ge a be a re:

23

“Tsebang gore kgarebe e tla ima ya belega morwa, leina la gagwe ba tla mmitša Imanuele,” yeo e bolelago gore, “Modimo o na le Rena.”

24

Ke moka Josefa a tsoga borokong, a dira ka mo morongwa wa Jehofa a mo laetšego, a iša mosadi wa gagwe gae.

25

Eupša ga se a ka a robala le yena go fihla a belega morwa; leina la gagwe a mmitša Jesu.

Sotho Bible
Public Domain: No Info