Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 1882

Razodetje 22

1

In pokazal mi je čisto reko vode življenja, svetlo kakor kristal, izhajajočo iz prestola Božjega in jagnjetovega.

2

Sredi ulic njegovih in reke tam pa tam drevo življenja, ki dela sadov dvanajst, vsak mesec dajoč sad svoj; in listje drevesovo je v ozdravljenje narodov.

3

In nobenega prokletstva ne bode več; in prestol Božji in jagnjetov bode v njem; in hlapci njegovi bodo mu služili;

4

In gledali bodo obličje njegovo, in ime njegovo na njih čelih.

5

In noči ne bode tam; in potreba jim ni svetilnice in uči solnčne, ker Gospod Bog jih razsvetljuje; in kraljevali bodo na vekov veke.

6

In reče mi: Té besede so gotove in resnične; in Gospod, svetih prerokov Bog, poslal je angela svojega, kazat hlapcem svojim, kaj se ima zgoditi hitro.

7

Glej, hitro pridem. Blagor mu, kdor hrani besede prerokovanja té knjige!

8

In jaz Janez sem, ki sem videl to in slišal; in ko sem slišal in videl, padel sem molit pred noge angelove, kateri mi je to kazal.

9

In reče mi: Nikar! kajti sohlapec sem tvoj in izmed bratov tvojih, prerokov, in njih, ki hranijo besede te knjige; Boga môli.

10

In reče mi: Ne zapečati besed prerokovanja te knjige; ker čas je blizu.

11

Kdor dela krivico, naj jo dela še, in kdor je nesnažen bodi še nesnažen; in pravični opravičuj se še, in sveti naj se še posvečuje.

12

In glej, hitro pridem, in plačilo moje z menoj povrnit vsakemu, kakor bode delo njegovo.

13

Jaz sem A in O, začetek in konec, prvi in zadnji.

14

Blagor jim, kateri delajo zapovedi njegove, da bode njih oblast do drevesa življenja, in skozi vrata vnidejo v mesto.

15

Zunaj pa psi in čarovniki in kurbirji in morilci in malikovalci, in vsak, kdor ljubi in dela laž.

16

Jaz Jezus poslal sem angela svojega, pričat vam to po občinah. Jaz sem korenina in rod Davidov, zvezda svetla in jutranja.

17

In Duh in nevesta govorita: Pridi! in kdor sliši, naj reče: Pridi! in kdor je žejen, pridi, in kdor hoče, vzemi vodo življenja zastonj!

18

Pričam namreč vsakemu, kdor sliši besede prerokovanja té knjige: Če temu kdo pridene, njega zadene Bog sè šibami, zapisanimi v tej knjigi.

19

In če kdo odvzame od besed knjige tega prerokovanja, odvzame mu Bog dél njegov od knjige življenja, in iz mesta svetega in kar je pisano v tej knjigi.

20

On, ki to priča, govori: Dà, hitro pridem. Amen, dà, pridi, Gospod Jezus!

21

Milost Gospoda našega Jezusa Kristusa z vami vsemi! Amen.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)