Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 1882

Jakobovo 5

1

Dejte torej, bogatini, jokajte javkajoč o bedah, katere vam pridejo;

2

Bogastvo vaše je iztrohnelo, in oblačila vaša so moli snedli;

3

Zlato vaše in srebro je zrujavelo, in njih ruja bode v pričanje vam, in žrla meso vaše kakor ogenj; zaklade ste zbirali v zadnjih dnevih.

4

Glej, plačilo delalcev, kateri so kosili polja vaša, ki ste ga jim utrgali, kriči; in vpitje ženjic prišlo je do ušes Gospoda Sabaot.

5

V požréšnosti ste na zemlji živeli in razkošnosti; srca svoja ste redili kakor o dnevi klanja.

6

Obsodili, ubili ste pravičnega; ne ustavlja se vam!

7

Bodite torej potrpežljivi, bratje, do prihoda Gospodovega. Glej, ratar pričakuje drazega sadú zemljé, potrpežljiv zanj, da dobi dež zgodnji in kasni;

8

Bodite potrpežljivi tudi vi, pokrepčajte srca svoja, ker prihod Gospodov se je približal.

9

Ne zdihujte drug zoper druzega, bratje, da ne bodete obsojeni; glej, sodnik stoji pred vrati!

10

Za zgled vzemite trpljenja in potrpežljivosti, bratje, preroke, kateri so govorili v imenu Gospodovem.

11

Glej, blagrujemo stanovitne; o stanovitnosti Jobovi ste čuli, in konec Gospodov ste videli; ker usmiljen je Gospod in milosrčen.

12

Pred vsem pa, bratje moji, ne prisezajte; ne pri nebu, ne pri zemlji, ne kake druge prisege; bodi pa vaše; dá, dá, in ne, ne! da ne padete pod sodbo.

13

Trpi li kdo med vami? moli naj; je li kdo dobre volje? prepeva naj.

14

Je-li kdo bolan med vami? pokliče naj k sebi starejšine občine, in molijo naj nad njim, ter pomazilijo ga z oljem v imenu Gospodovem;

15

In molitev vere bode pomagala bolniku, in ozdravil ga bode Gospod; in ako je storil grehe, odpustilo se mu bode.

16

Izpovedujte si med seboj grehe, in molite zase med seboj, da bodete ozdravljeni! Mnogo more krepka molitev pravičnega.

17

Elija je bil človek enakočuten z nami in v molitvi je molil, naj ne dežuje, in deževalo ni na zemlji tri leta in mesece tri;

18

In zopet je molil, in nebo je dalo dežja, in zemlja je rodila sad svoj.

19

Bratje, ako kdo med vami zabrede od resnice in ga kdo nazaj pripelje,

20

Vedi, da kdor nazaj pripelje grešnika s krive poti, rešil bode dušo njegovo smrti, in pokril grehov obilost.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)