Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 1882

Rimljanom 6

1

Kaj torej porečemo? bomo li ostali v grehu, da se milost pomnoži?

2

Bog ne daj! Kteri smo umrli grehu, kako bomo še živeli v njem?

3

Ne veste li, kterikoli smo se pokrstili v Kristusa Jezusa, da smo se v njegovo smrt pokrstili?

4

Torej smo se vkup ž njim pokopali po krstu v smrt, da bi, kakor je vstal Kristus iz mrtvih po očetovej slavi, tako tudi mi hodili v novem življenji.

5

Kajti če smo ž njim enaki po podobnosti njegove smrti, tudi bomo po podobnosti vstajenja,

6

Vedoč to, da je bil stari naš človek ž njim na križ razpet, da se grešno telo zatare, da bi več ne služili grehu.

7

Kajti kteri je umrl, opravičen je od greha.

8

Če smo pa umrli s Kristusom, verujemo, da bomo tudi živeli ž njim,

9

Vedoč, da Kristus, vstavši iz mrtvih, več ne umira; smrt nad njim več ne gospoduje.

10

Ker da je umrl, grehu je umrl na enkrat, a da živi, živi Bogu.

11

Tako tudi vi za se mislite, da ste mrtvi grehu, a živi Bogu v Kristusu Jezusu Gospodu našem.

12

Ne kraljuje naj torej greh v vašem smrtnem telesu, da ga poslušate v poželenjih njegovih.

13

Tudi ne dajte svojih udov grehu za orožje krivice, nego dajte sebe Bogu kakor kteri ste živi iz mrtvih, in ude svoje Bogu za orožje pravice.

14

Kajti greh ne bo nad vami gospodoval, ker niste pod postavo, nego pod milostjo.

15

Kaj torej? bomo li grešili, ker nismo pod postavo, nego pod milostjo? Bog ne daj!

16

Ne veste li, komur dajete sebe za sluge v poslušnost, da ste tistega sluge, kogar poslušate; ali greha za smrt, ali pa poslušnosti za pravico?

17

A hvala Bogu, da ste bili sužnji grehu, pa ste iz srca posluhnili podobo nauka, v ktero ste se izročili.

18

Osvobodivši se pa greha postali ste služabniki pravice.

19

Po človeški govorim za voljo slabosti vašega mesa. Kajti kakor ste dali svoje ude za sužnje nečistosti in nepostavnosti na nepostavnost, tako dajte sedaj svoje ude za sluge pravici na posvečenje.

20

Kajti kedar ste bili sužnji greha, svobodni ste bili pravice.

21

Kakošen sad ste torej imeli ta krat od tega, za kar se sedaj sramujete? Kajti konec onega je smrt.

22

Sedaj pa, osvobodivši se greha, a postavši Božji služabniki, imate sad svoj posvečenje, a konec večno življenje.

23

Kajti plača za greh je smrt, a dar Božji večno življenje v Kristusu Jezusu Gospodu našem.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)