Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 1882

Rimljanom 5

1

Opravičivši se torej z vero, imamo mir z Bogom po Gospodu našem Jezusu Kristusu,

2

Po kterem smo tudi pristop dobili z vero v to milost, v kterej stojimo in hvalimo se z upom slave Božje.

3

Pa ne samo to, nego se tudi hvalimo v stiskah vedoč, da stiska potrpljivost dela,

4

A potrpljivost izkušenost, izkušenost pa up,

5

A up ne osramočuje, ker je ljubezen Božja izlita v srcih naših po Duhu svetem danem nam.

6

Kajti Kristus je, ko smo mi še slabi bili, svoj čas za nepobožne umrl,

7

Ker bo težko kdo za pravičnega umiral, za dobrega lahko da se kdo drzne umreti.

8

Pokazuje pa Bog svojo ljubezen do nas, da je, ko smo mi še grešniki bili, Kristus za nas umrl.

9

Mnogo bolje se bomo torej, opravičivši se sedaj v krvi njegovej, po njem jeze rešili.

10

Kajti če smo se spravili z Bogom s smrtjo njegovega sina, dokler smo sovražniki bili, s tem bolje se bomo zveličali spravivši se v njegovem življenji.

11

Pa ne samo to, nego se tudi hvalimo z Bogom po Gospodu svojem Jezusu Kristusu, po kterem smo sedaj spravo dobili.

12

Za to kakor je po enem človeku greh na svet prišel in po grehu smrt, in tako je na vse ljudî smrt prišla, v komer so vsi pregrešili.

13

Kajti greh je bil noter do postave na svetu, ali se greh ne računi, dokler ni postave.

14

Nego zakraljevala je smrt od Adama do Mojzesa tudi nad temi, kteri niso pregrešili na spodobo Adamovega prestopa, kteri je podoba tega, kteri je imel priti.

15

Ali ni kakor pregreha tako tudi dar, kajti če so po pregrehi enega mnogi pomrli, za mnogo boljo se jo milost Božja in dar v milosti enega človeka Jezusa Kristusa na mnoge poobilšal.

16

In dar ni kakor greh enega, ker obsojenje je bilo iz ene pregrehe na pogubo, a dar iz mnogih pregreh na opravičenje.

17

Kajti če je za pregreho enega smrt zakraljevala po tem enem, za mnogo bolje bodo tisti, kteri prejemajo obilnost milosti in darú pravice, v življenji kraljevali po enem Jezusu Kristusu.

18

Kakor je torej po pregrehi enega prišlo obsojenje na vse ljudi, tako je tudi po pravičnosti enega prišlo na vse ljudi opravičenje življenja.

19

Kajti kakor so po neposlušnosti enega človeka grešni postali mnogi, tako bodo tudi po poslušnosti enega pravični postali mnogi.

20

A postava je zravni tega prišla, da se pomnoži pregreha, a kjer se pregreha pomnoži, tam se še bolje poobilša milost,

21

Da bi, kakor je zakraljeval greh za smrt, tako tudi zakraljevala milost s pravico na večno življenje po Jezusu Kristusu Gospodu našem.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)