Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 1882

Rimljanom 4

1

Kaj torej porečemo, da je Abraham naš oče našel po mesu?

2

Kajti če se je Abraham iz del opravičil, ima hvalo, ali ne pri Bogu.

3

Ker kaj pravi pismo? "Veroval pa je Abraham in zaračunilo se mu je za pravico."

4

A tistemu, kteri dela, ne računi se plača po milosti, nego po dolgu;

5

Tistemu pa, kteri ne dela, a veruje v tistega, kteri opravičuje nepobožnega, računi se njegova vera za pravico.

6

Kakor tudi David pravi, da je blago človeku, komur Bog računi pravico brez del.

7

"Blagor jim, kterim so se odpustile nepostavnosti, in kterih grehi so se pokrili."

8

"Blagor možu, kteremu ni zaračunil Gospod greha."

9

Blago torej to le je v obrezi ali v neobrezi? Kajti pravimo, da se je zaračunila Abrahamu vera za pravico.

10

Kako torej se mu je zaračunila? kedar je bil v obrezi ali v neobrezi? Ne v obrezi, nego v neobrezi.

11

In prejel je znamenje obreze, pečat pravice vere, ktera je v neobrezi, da bi bil oče vseh, kteri verujejo v neobrezi, da bi se zaračunilo tudi njim za pravico;

12

In da bi bil oče obreze ne samo tistim, kteri so iz obreze, nego tudi tistim, kteri hodijo po stopinjah vere v neobrezi očeta našega Abrahama;

13

Kajti ni se dala s postavo obljuba Abrahamu ali njegovemu semenu, da bo dedič sveta, nego s pravico vere.

14

Ker če so dediči ti, kteri so iz postave, prazna je vera in brez veljave obljuba.

15

Kajti postava jezo napravlja, ker kjer ni postave, tudi ni prestopa.

16

Za to iz vere, da po milosti, da bi bila trdna obljuba vsakemu semenu, ne samo tistemu, ktero je iz postave, nego tudi tistemu, ktero je iz vere Abrahama, kteri je oče vseh nas,

17

(Kakor je pisano: "Za očeta mnogih narodov sem te postavil.") pred Bogom, kteremu je veroval, kteri oživlja mrtve in kliče to, kar ni, kakor da je.

18

Kteri je veroval na up proti upu, da postane oče mnogih narodov poleg rečenega: "Tako bo seme tvoje."

19

In ne oslabevši v veri ni premislil svojega telesa uže umrtvljenega, ker je imel blizu sto let, in mrtvosti maternice Sarine.

20

A na obljubo Božjo ni posumnjil z nevero, nego ojačil se je v veri davši čast Bogu.

21

In popolnoma prepričavši se, da je, kar je obljubil, mogoč tudi storiti.

22

Za to se mu je tudi zaračunilo za pravico.

23

Ali ni napisano samo za njega, da se mu je zaračunilo;

24

Nego tudi za nas, kterim ima biti zaračunjeno, kteri verujemo v tistega, kteri je obudil Jezusa Gospoda našega iz mrtvih,

25

Kteri je bil dan za grehe naše in je vstal za opravičenje naše.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)