Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 1882

Janezu 19

1

Tedaj Pilat Jezusa vzeme, in biča.

2

In vojaki spletó krono s trnja in mu jo denejo na glavo, in oblečejo mu škrlaten plašč,

3

In govorili so: Zdrav, kralj Judovski! in bíli so ga po licu.

4

Pilat pa zopet izide ven, in reče jim: Glej, peljem vam ga ven, da spoznate, da ne nahajam na njem nobene krivice.

5

In Jezus izide ven, noseč trnjevo krono, in škrlatni plašč. In reče jim: Glej, človek!

6

Ko ga pa véliki duhovni in služabniki ogledajo, zavpijejo, govoreč: Križaj! križaj! Velí jim Pilat: Vzemite ga vi in križajte; kajti jaz ne nahajam nobene krivice na njem.

7

Odgovoré mu Judje: Mi imamo postavo, in po postavi našej je dolžen umreti, ker se je sina Božjega naredil.

8

Ko je pa Pilat to besedo slišal, zbojí se bolj.

9

In vnide zopet v sodnišnico, in reče Jezusu: Odkod si ti? Jezus pa mu ne dá odgovora.

10

Tedaj mu Pilat reče: Meni ne govoriš? Ne véš li, da imam oblast križati te, in da imam oblast izpustiti te?

11

Jezus odgovorí: Ne imel bi nobene oblasti nad menoj, da ti ni dano od zgorej: za to ima tisti, kteri me je tebi izročil, veči greh.

12

Odsihmal je Pilat gledal, da bi ga izpustil. A Judje so kričali, govoreč: Če tega izpustiš, nisi prijatelj cesarju.

13

Ko je pa Pilat to besedo slišal, pripelje ven Jezusa, in sede na sodišče, na mesto, ktero se imenuje Litostroton, Hebrejski pa Gabata.

14

Bilo je pa v petek pred Veliko nočjó, okoli šeste ure. In reče Judom: Glej, kralj vaš!

15

Oni pa zavpijejo: Vzemi, vzemi, križaj ga! Reče jim Pilat: Kralja vašega bom križal? Véliki duhovni odgovoré: Nimamo kralja, razen cesarja.

16

Tedaj jim ga izročí, naj ga križajo. Ter vzemó Jezusa in odpeljejo.

17

In noseč križ svoj, izide na mesto, imenovano Črepinjek, ktero se Hebrejski imenuje Golgota.

18

Tu ga razpnó, in ž njim dva druga od ene in druge straní, posredi pa Jezusa.

19

Napisal je pa Pilat, tudi napis, in del ga je na križ; bilo je pa pisano: Jezus Nazarečan kralj Judovski.

20

Ta napis je torej veliko Judov bralo, ker je bil kraj, kjer so Jezusa razpeli, blizu mesta; in bilo je pisano Hebrejski, Grški, Latinski.

21

Pravili so torej véliki duhovni Judovski Pilatu: Ne piši: Kralj Judovski; nego, da je sam rekel: Kralj sem Judovski.

22

Pilat odgovorí: Kar sem pisal, pisal sem.

23

Vojaki pa, ko so bili Jezusa razpeli, vzemó obleko njegovo, (in napravijo štiri dele, vsakemu vojaku del,) in suknjo. A suknja ni bila šivana, nego od vrha vsa iztkana.

24

Za to rekó med seboj: Trgali je ne bomo, nego srečkajmo za njo, čegava bo; da se izpolni pismo, ktero pravi: "Razdelili so obleko mojo med seboj, in za oblačilo moje so vrgli kocko." In vojaki storé tako.

25

Stale so pa pri križu Jezusovem mati njegova in sestra matere njegove Marija Kleopova, in Marija Magdalena.

26

Ko pa ugleda Jezus mater, in učenca, da stojí, kterega je ljubil, reče materi svojej: Žena, glej, sin tvoj!

27

Po tem reče učencu: Glej, mati tvoja! In od tega časa jo je vzel učenec k sebi.

28

Po tem, vedoč Jezus, da je uže vse dopolnjeno, da se izpolni pismo, reče: Žejen sem!

29

Stala je pa tam posoda polna octa; in oni napolnijo gobo z octom, in ovijejo jo okoli izopa, ter mu pritaknejo k ustom.

30

Ko je pa Jezus ocet okusil, reče: Dopolnjeno je! in nakloni glavo, in izročí duha.

31

Judje pa, da ne ostane truplo v soboto na križu, ker je bil petek, (bil je namreč ta dan sobotni velik.) zaprosijo Pilata, naj jim goleni prebijejo, in jih snemejo.

32

Vojaki torej pridejo in prebijejo prvemu goleni in drugemu, kteri je bil ž njim križan.

33

Ko pa pridejo do Jezusa, in vidijo, da je uže umrl, ne polomijo mu goleni:

34

Nego eden od vojakov mu prebode s sulico rebra, in precej izide kri in voda.

35

In ta, ki je videl, priča, in pričanje njegovo je resnično, in on vé, da govori resnico, da boste vi verovali.

36

Zgodilo pa se je to, da se izpolni pismo: "Kost njegova se ne bo prelomila."

37

In zopet drugo pismo pravi: "Pogledali bodo, kterega so prebodli."

38

Po tem pa zaprosi Pilata Jožef iz Arimateje, (ker je bil učenec Jezusov, to da skrivaj za voljo strahú Judovskega,) da bi snel truplo Jezusovo: in Pilat dovoli. Ter pride in sneme truplo Jezusovo.

39

Pride pa tudi Nikodem, (kteri je bil poprej po noči prišel k Jezusu, in prinese z miro pomešane aloje kakih sto funtov.

40

In vzemeta truplo Jezusovo, in zavijeta ga v prte z dišavami vred, kakor imajo Judje navado pokopavati.

41

Bil je pa na mestu, kjer je bil križan, vrt, in na vrtu nov grob, v kterega še nikoli nobeden ni bil položen.

42

Tu torej, za voljo petka Judovskega, ker je bil grob blizu, položita Jezusa.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)