Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 1882

Marku 13

1

In ko je šel iz tempeljna, reče mu eden učencev njegovih: Učenik, glej, kakošno kamenje in kakošne zidine!

2

In odgovarjajoč Jezus, reče mu: Vidiš té-le zidine velike? Ne bo ostal kamen na kamenu, kteri se ne bi podrl.

3

In ko je sedel na Oljskej gori tempeljnu nasproti, vpraševali so ga posebej Peter in Jakob in Janez in Andrej:

4

Povéj nam, kedaj bo to? in kaj bo znamenje, kedar se ima vse to izpolniti?

5

Jezus jim pa odgovorí in začne praviti: varujte se, da vas kdo ne premoti!

6

Kajti veliko jih bo prišlo v ime moje, govoreč: Jaz sem Kristus; in veliko jih bodo premotili.

7

Kedar pa zaslišite boje in glasove o bojih, ne ustrašite se! Kajti to mora biti. Ali to še ni konec.

8

Kajti vstal bo narod na narod, in kraljestvo na kraljestvo; in potresi bodo po krajih, in lakote bodo in prekucije.

9

Začetek nadlogam je to. A vi se varujte! Kajti izročevali vas bodo sodnijam in shajališčem; bičali vas bodo, in pred vladarje in kralje vas popeljejo za voljo mene, njim za pričo.

10

In pri vseh narodih se mora poprej oznaniti evangelj.

11

Kedar vas pa popeljejo, da vas izročé, ne skrbite naprej, kaj bi govorili, in ne premišljujte! nego kar vam se bo dalo tisto uro, to govorite: ker ne boste govorili vi, nego Duh sveti.

12

Izdajal bo pa brat brata na smrt, in oče sina; in otroci bodo vstali zoper roditelje, in morili jih bodo.

13

In sovražili vas bodo vsi za voljo imena mojega; kdor pa pretrpí do konca, ta se bo zveličal.

14

A kedar ugledate "gnjusobo razdevanja," za ktero je povedal prerok Danijel, da stojí, kjer ne bi imela, (kdor bere, naj ume!) tedaj naj tisti, kteri so v Judeji, zbežé na gore.

15

A kdor je na strehi, ne stopaj dol v hišo, in ne hódi noter, da bi kaj vzel iz hiše svoje.

16

In kdor je na polji, naj se ne vrača, da vzeme plašč svoj.

17

Gorjé pa nosečim in doječim v tistih dnéh!

18

Molite pa, naj ne bo beg vaš po zimi.

19

Kajti tisti dnevi bodo stiska, kakoršne ni bilo od začetka stvarjenja, ktero je stvaril Bog, doslej, in je tudi ne bo.

20

In ko ne bi bil Gospod prikrajšal dnî, to se ne bi noben človek zveličal; ali za voljo izvoljencev, ktere je izvolil, prikrajšal je dní.

21

In če vam tedaj kdo reče: Glej, tu je Kristus; ali: Glej, ondej je, ne verjemite.

22

Kajti vstali bodo lažnjivi kristusi in lažnjivi preroki, in delali bodo znamenja in čudeže, da bi premotili, ko bi bilo mogoče, tudi izvoljence.

23

A vi se varujte; glej, povedal sem vam vse poprej.

24

Tiste dní pa, po tej stiski, otemnelo bo solnce in mesec ne bo dajal svetlobe svoje,

25

In zvezde nebeške bodo padale, in sile, ktere so na nebesih, pregibale se bodo.

26

In tedaj bodo ugledali sina človečjega, da gre na oblakih z veliko močjó in slavo.

27

In tedaj bo poslal angelje svoje, in zbral bo izvoljence svoje od čveterih vetrov, od konca zemlje do kraja neba.

28

A od smokve se naučite priliko: Kedar se veja njena pomladí, in požene liste, véste, da je blizu pomlad;

29

Tako tudi vi, kedar ugledate, da se te reči godé, védite, da je blizu pri vratih.

30

Resnično vam pravim, da ne bo prešel ta rod, dokler se vse te reči ne zgodé.

31

Nebo in zemlja bosta prešla; a besede moje ne bodo nikoli prešle.

32

Za tisti dan in uro pa nihče ne vé, tudi angelji na nebu ne, tudi sin ne, razen oče.

33

Pazite, čujte in molite, ker ne véste, kedaj je čas.

34

Kakor je človek, kteri je odpotoval, zapustil dom svoj, in dal hlapcem svojim oblast, in vsakemu svoje delo, in zapovedal vratarju, da naj čuje.

35

Čujte torej, (ker ne véste, kedaj bo prišel hišni gospodar zvečer, ali o polnoči, ali o petelinjem petji, ali zjutraj;)

36

Da ne pride nenadoma, in vas ne najde spéčih.

37

Kar pa vam pravim, pravim vsem: Čujte!

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)