← 11 13 →

Psalmi 12

1

Načelniku godbe; za globoke glasove. Psalm Davidov. Pomagaj, GOSPOD, ker preminil je dobrodelnik, ker izginila so zvesta srca izmed sinov človeških.

2

Lažnivost govoré drug z drugim, s priliznjenimi ustnami in z dvojnim srcem govoré.

3

GOSPOD pokonča vse priliznjene ustne in jezik, ki bahavo govori,

4

nje, ki govore: Našega jezika moč obvelja, ustne naše so v naši oblasti; kdo bi nam bil gospodar?

5

Zavoljo zatiranja ubožcev, zavoljo zdihovanja revežev vstanem sedaj, govori GOSPOD; na varno postavim njega, ki po tem koprni.

6

Besede GOSPODOVE so čiste besede, kakor srebro, očiščeno v topilni peči na zemlji, osnaženo sedemkrat.

7

Ti, GOSPOD, ohraniš uboge, branil jih boš tega rodu na veke.Brezbožni šopirno hodijo vseokrog, ko se povzdiguje malopridnost med človeškimi otroki.

8

Brezbožni šopirno hodijo vseokrog, ko se povzdiguje malopridnost med človeškimi otroki.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version