1 Samuelova 7

1

In pridejo možje kirjat-jearimski in vzemo gori skrinjo GOSPODOVO in jo prineso v hišo Abinadabovo na griču, in Eleazarja, sina njegovega, posvetijo, da varuje skrinjo GOSPODOVO.

2

In preminilo je od dne, ko je ostala skrinja v Kirjat-jearimu, dosti časa, da je bilo dvajset let; in vsa hiša Izraelova je žalovala za GOSPODOM.

3

In Samuel ogovori vso družino Izraelovo, rekoč: Ako se hočete iz vsega srca izpreobrniti h GOSPODU, odpravite izmed sebe tuje bogove in Astarte in obrnite srce svoje h GOSPODU in služite njemu samemu; in otme vas iz pesti Filistejcev.

4

Tedaj so sinovi Izraelovi odpravili izmed sebe Baale in Astarte, in so služili GOSPODU samemu.

5

In Samuel veli: Skličite vsega Izraela v Micpo, in molil bom za vas GOSPODA.

6

In ko so se zbrali v Micpi, so zajemali vodo in jo izlivali pred GOSPODOM, in so se postili tisti dan in priznavali: Grešili smo zoper GOSPODA. In Samuel je sodil sinove Izraelove v Micpi.

7

Ko pa zaslišijo Filistejci, da so se zbrali sinovi Izraelovi v Micpi, odrinejo knezi Filistejcev gori proti Izraelu. Ko to slišijo sinovi Izraelovi, se zboje Filistejcev.

8

In reko sinovi Izraelovi Samuelu: Ne nehaj za nas vpiti h GOSPODU, Bogu našemu, da nas reši roke Filistejcev!

9

In Samuel vzame jagnje od sesca ter celo daruje v žgalno žrtev za Izraela; in Samuel vpije h GOSPODU zastran Izraela, in GOSPOD mu je odgovoril.

10

Ko je namreč Samuel daroval žgalno žrtev, se približajo Filistejci, da se vojskujejo z Izraelom, ali GOSPOD zagrmi tisti dan nad Filistejci z grmenjem velikim in jih zbega; in bili so poraženi pred Izraelom.

11

In možje Izraelovi pridejo iz Micpe ter pode Filistejce in jih pobijajo do kraja, ki je pod Betkarjem.

12

Tedaj vzame Samuel kamen in ga postavi med Micpo in Šenom ter mu da ime Eben-ezer [T. j. kamen pomoči.], rekoč: Doslej nam je pomagal GOSPOD.

13

Tako so bili Filistejci ponižani, in niso prišli več v Izraelovo pokrajino. In roka GOSPODOVA je bila zoper Filistejce vse Samuelove dni.

14

Tudi mesta, ki so jih bili vzeli Filistejci Izraelu, je dobil Izrael nazaj, od Ekrona do Gata; tudi njih pokrajine je otel Izrael iz roke Filistejcev. Bil pa je mir med Izraelom in Amorejci.

15

In Samuel je sodil Izraela vse svoje žive dni.

16

In hodeč vsako leto okrog, je postajal v Betelu, Gilgalu in Micpi, in je sodil Izraelu v vseh teh krajih.Potem se je vračal v Ramo, zakaj ondi je bila hiša njegova, in ondi je sodil Izraelu, in ondi je zgradil oltar GOSPODU.

17

Potem se je vračal v Ramo, zakaj ondi je bila hiša njegova, in ondi je sodil Izraelu, in ondi je zgradil oltar GOSPODU.