Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

1 Samuelova 3

1

Deček Samuel pa je služil GOSPODU pred Elijem. In beseda GOSPODOVA je bila redka v tistih dneh, prikazen se ni ponavljala.

2

In zgodi se v tistem času, ko je Eli ležal na svojem mestu – oči njegove pa so bile že slabotne, da ni videl –

3

in svetilnica Božja ni bila še ugasnjena, in Samuel je ležal ob svetišču GOSPODOVEM, kjer je bila skrinja Božja,

4

da pokliče GOSPOD Samuela; in ta reče: Tu sem!

5

In teče k Eliju in reče: Tu sem, ker si me klical. On veli: Nisem klical; vrni se in spi! In je šel in legel.

6

In GOSPOD zopet kliče: Samuel! In Samuel vstane ter pride k Eliju in reče: Tu sem, ker si me klical. Ta veli: Nisem klical, sin moj, vrni se in spi!

7

Samuel pa še ni poznal GOSPODA, in beseda GOSPODOVA mu še ni bila razodeta.

8

In GOSPOD zopet kliče v tretje: Samuel! In vstane ter pride k Eliju in reče: Tu sem, ker si me klical. Tedaj spozna Eli, da je GOSPOD klical dečka.

9

Zato veli Eli Samuelu: Pojdi in spi! in če te še pokliče, reci: Govóri, GOSPOD, ker posluša hlapec tvoj. In Samuel odide in leže na svoje mesto.

10

In GOSPOD pride ter stoji in kliče kakor poprej: Samuel, Samuel! In Samuel reče: Govóri, ker posluša hlapec tvoj.

11

In GOSPOD reče Samuelu: Glej, jaz storim stvar v Izraelu, da bo zvenelo v obeh ušesih vsakemu, kdor bo slišal o njej.

12

Tisti dan uresničim proti Eliju vse, kar sem govoril o hiši njegovi; začnem to in dovršim.

13

Kajti povedal mu sem, da bom sodil hišo njegovo vekomaj zavoljo krivice, ki je vedel zanjo, da si spravljata sinova njegova prokletstvo nadse, pa jima ni zabranil.

14

In zato sem prisegel hiši Elijevi: Krivica hiše Elijeve se ne bo poravnala z žgalnimi in jedilnimi žrtvami na vekomaj!

15

In Samuel je ležal do jutra in je odprl vrata hiše GOSPODOVE. Bal se pa je povedati prikazen Eliju.

16

Tedaj pokliče Eli Samuela, rekoč: Samuel, sin moj! On reče: Glej, tu sem!

17

In vpraša: Kaj je beseda, ki ti jo je govoril? Prosim, ne zamolči mi ničesar! Bog ti stóri to in ono, ako mi besede zamolčiš iz vsega, kar ti je govoril.

18

In Samuel mu pove vse do besede, ničesar mu ne zataji. Eli pa reče: GOSPOD je; naj stori, kar se mu vidi prav!

19

A Samuel je napredoval, in GOSPOD je bil ž njim in ni pustil, da pade na zemljo ne ena besed njegovih.

20

In ves Izrael od Dana do Bersebe je spoznal, da je Samuel potrjen, da bodi prorok GOSPODOV.In GOSPOD se je zopet prikazoval v Silu; kajti GOSPOD se je razodeval Samuelu v Silu po besedi GOSPODOVI.

21

In GOSPOD se je zopet prikazoval v Silu; kajti GOSPOD se je razodeval Samuelu v Silu po besedi GOSPODOVI.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version