1 Samuelova 16

1

In GOSPOD reče Samuelu: Doklej boš žaloval nad Savlom, ker sem ga jaz zavrgel, da ne bo kralj Izraelu? Napolni rog svoj z oljem in pojdi, pošljem te k Jeseju Betlehemskemu; zakaj med njegovimi sinovi sem si ugledal kralja.

2

Samuel pa reče: Kako naj grem? Ako zve Savel, me umori. GOSPOD veli: Vzemi junico s seboj in reci: Prišel sem darovat GOSPODU!

3

In povabi Jeseja k daritvi, in pokažem ti, kaj naj storiš; in pomazili mi njega, za katerega ti bom velel.

4

Samuel torej stori, kar je rekel GOSPOD, in pride v Betlehem. In mestni starejšine mu pridejo s trepetom naproti in reko: Je li tvoj prihod miren?

5

On odgovori: Miren; prišel sem darovat GOSPODU. Posvetite se in pridite z menoj k daritvi. In posvetil je Jeseja in sinove njegove ter jih povabil k daritvi.

6

In ko pridejo noter, pogleda Eliaba in reče: Gotovo je maziljenec GOSPODOV pred Njim.

7

GOSPOD pa veli Samuelu: Ne glej lica njegovega, ne visokosti njegove postave, ker sem ga zavrgel: zakaj ne gledam, kar gleda človek. Človek namreč gleda, kar je pred očmi, GOSPOD pa gleda v srce.

8

Nato pokliče Jesej Abinadaba in mu veli iti pred Samuela. In on reče: Tega tudi ni GOSPOD izvolil.

9

In Jesej veli, naj pristopi Sama. A on reče: Tega tudi ni GOSPOD izbral.

10

Tako je velel Jesej sedmerim sinovom svojim iti pred Samuela. A Samuel reče: GOSPOD ni izvolil nobenega izmed teh.

11

Nato vpraša Samuel Jeseja: So li že dečki vsi? On odvrne: Še eden je, najmlajši, in glej, pase ovce! In Samuel veli Jeseju: Pošlji tja in ga pripelji, zakaj ne sedemo za mizo, dokler ne pride sem.

12

Pošlje torej, in ga privede noter. In bil je rdečkast in lepega obličja in zale postave. In GOSPOD veli: Vstani in ga pomazili, zakaj ta je.

13

Tedaj vzame Samuel rog z oljem in ga pomazili sredi bratov njegovih. In Duh GOSPODOV je prišel z močjo nad Davida od tega dne in poslej. In Samuel je vstal in šel v Ramo.

14

Duh GOSPODOV pa je šel od Savla, in hud duh od GOSPODA ga je vznemirjal.

15

In Savlovi služabniki mu reko: Glej, prosim, hud duh od Boga te vznemirja.

16

Ukaži, gospod naš, služabnikom svojim, ki so pred teboj, naj ti poiščejo moža, ki zna dobro igrati na harfo; in kadar pride nate hudi duh od Boga, bo igral mož z roko svojo, in bolje ti bode.

17

In Savel veli služabnikom svojim: Ozrite se mi torej po možu, ki dobro zna na strune, ter mi ga pripeljite.

18

Nato odgovori eden iz mladeničev in reče: Glej, videl sem sina Jeseja Betlehemskega, ta zna dobro na strune in je hraber junak in vojščak ter pameten v govoru in lepe postave mož, in GOSPOD je ž njim.

19

Zato pošlje Savel sle k Jeseju in sporoči: Pošlji mi Davida, sina svojega, ki je pri ovcah.

20

Tedaj vzame Jesej osla in mu naloži kruha in meh vina in kozliča, in pošlje to Savlu po svojem sinu Davidu.

21

Tako je prišel David k Savlu, in stal je v službo pred njim, in silno se mu je priljubil in je postal njegov oproda.

22

In Savel pošlje k Jeseju in sporoči: Prosim, naj ostane David pred mano, zakaj našel je milost v mojih očeh.In bilo je, kadar je tisti duh od Boga prišel nad Savla, da je David vzel harfo in udarjal z roko na strune, in Savlu se je polajšalo in mu je bilo bolje, in hudi duh je šel od njega.

23

In bilo je, kadar je tisti duh od Boga prišel nad Savla, da je David vzel harfo in udarjal z roko na strune, in Savlu se je polajšalo in mu je bilo bolje, in hudi duh je šel od njega.