1 Samuelova 13

1

Savel je bil (trideset) let star, ko je zakraljeval, in ko je kraljeval dve leti Izraelu,

2

si je izbral tri tisoč mož iz Izraela, katerih sta bila dva tisoča s Savlom v Mikmasu in na Betelskem gorovju in en tisoč je bil z Jonatanom v Gibei Benjaminovi; drugo ljudstvo pa je razpustil, vsakega v šator njegov.

3

In Jonatan je pobil stražo Filistejcev, ki je bila v Gebi, in Filistejci so to slišali. Savel pa veli trobentati po vsej deželi, rekoč: Naj slišijo Hebrejci!

4

In ves Izrael je slišal praviti: Savel je pobil Filistejcev stražo, in tudi Izrael se je omrzil Filistejcem. In ljudstvo je bilo sklicano za Savlom v Gilgal.

5

Tedaj se zbero Filistejci na boj zoper Izraela, trideset tisoč voz, šest tisoč konjikov in ljudstva množina, kolikor je peska na bregu morskem; in pridejo gori in se utabore v Mikmasu, vzhodno od Betavena.

6

In možje Izraelovi vidijo, da so v tesnobi, kajti ljudstvo je bilo prestrašeno. In ljudstvo se je poskrilo po votlinah in šumah in po skalnih razpoklinah in kleteh in jamah.

7

Nekateri Hebrejci pa so šli čez Jordan v Gadsko in Gileadsko pokrajino; a Savel je bil še v Gilgalu, in vse ljudstvo je šlo trepetajoč za njim.

8

In čakal je sedem dni, toliko, kolikor je bil določil Samuel. Samuel pa ni prišel v Gilgal, in ljudstvo se je raztekalo od njega.

9

Tedaj veli Savel: Prinesite žgalne in mirovne daritve sem k meni! In daroval je žgalščino.

10

Komaj pa konča darovanje žgalščine, glej, pride Samuel. In Savel mu stopi naproti, da ga pozdravi.

11

Samuel pa reče: Kaj si storil? Savel odgovori: Ko sem videl, da se mi ljudstvo razteka in da nisi prišel ob določenih dnevih ter da so se Filistejci zbrali v Mikmasu,

12

sem dejal: Zdaj pridero Filistejci doli nadme v Gilgal, in naklonjenosti GOSPODOVE še nisem izprosil; tedaj sem se osmelil, in daroval sem žgalno daritev.

13

Samuel pa reče Savlu: Nespametno si ravnal, nisi ohranil zapovedi GOSPODA, Boga svojega, ki ti jo je zapovedal; zakaj zdaj bi bil GOSPOD potrdil kraljestvo tvoje nad Izraelom za vekomaj.

14

Sedaj pa kraljestvu tvojemu ni obstanka. Poiskal si je GOSPOD moža po srcu svojem, in njemu je GOSPOD zapovedal, naj bo vojvoda ljudstvu njegovemu; ker ti nisi ohranil, kar ti je bil zapovedal GOSPOD.

15

In Samuel vstane ter odide gori iz Gilgala v Gibeo Benjaminovo. Savel pa prešteje ljudstvo, ki je bilo pri njem, okoli šeststo mož.

16

In Savel in Jonatan, sin njegov, in ljudstvo, ki je bilo pri njiju, ostanejo v Gebi Benjaminovi; Filistejci pa so taborili v Mikmasu.

17

In iz tabora Filistejcev pridejo tri krdela, da bi plenili deželo: prvo krdelo se obrne na pot, ki drži v Ofro, proti Sualski pokrajini;

18

drugo krdelo pa krene na pot v Bet-horon, in tretje krene na pot proti meji, ki se vzdiguje nad Zeboimsko dolino proti puščavi.

19

Kovača pa ni bilo dobiti po vsej Izraelovi deželi, kajti Filistejci so bili rekli: Da si ne napravijo Hebrejci mečev in sulic!

20

Zato so morali vsi Izraelci hoditi doli k Filistejcem, kadar je kdo dal ostriti lemež svoj, motiko in sekiro in lopato svojo,

21

kadar se je skrhala ostrina na lopatah in motikah in vilah in sekirah; in tudi poostriti osten.

22

Tako je prišlo, ko je nastala vojska, da ni bilo ne meča ne sulice v roki vsega ljudstva, ki je bilo s Savlom in Jonatanom; samo Savel in Jonatan, sin njegov, sta imela nekaj orožja.In prednja straža Filistejcev se je pomeknila naprej do soteske pri Mikmasu.

23

In prednja straža Filistejcev se je pomeknila naprej do soteske pri Mikmasu.