1 Samuelova 11

1

Tedaj pride gori Nahas, Amonec, in se utabori proti Jabesu v Gileadu. In vsi prebivalci v Jabesu reko Nahasu: Skleni zavezo z nami, in hočemo ti služiti.

2

Nahas pa, Amonec, jim reče: S tem pogojem se vam zavežem, da vam iztaknem vsem desno oko, in to sramoto spravim nad vsega Izraela.

3

In starejšine v Jabesu mu reko: Daj nam sedem dni odloga, da pošljemo sle po vseh Izraelovih krajih. Ako ne bo nikogar, da bi nas otel, pridemo k tebi ven.

4

In pridejo sli v Gibeo Savlovo, in govore te besede vpričo ljudstva; in vse ljudstvo vzdigne glas in zaplaka.

5

In glej, Savel pride gredoč za voli s polja in vpraša: Kaj je ljudstvu, da joče? In mu pripovedujejo besede mož v Jabesu.

6

Ko sliši take besede, pride nadenj duh Božji z močjo, in srd njegov se silno razvname.

7

In vzame par volov in ju razseka in pošlje kosce po slih v vse Izraelove kraje in sporoči: Kdorkoli ne pojde za Savlom in za Samuelom, ž njegovo govedjo naredimo enako! In prešine strah GOSPODOV ljudstvo, in se vzdignejo kakor en mož.

8

In preštel jih je v Bezeku, in sinov Izraelovih je bilo tristokrat tisoč in mož Judovih trideset tisoč.

9

In reko slom, ki so bili prišli: Tako povejte možem v Gileadskem Jabesu: Jutri, ko bo solnce najbolj pripekalo, vam pride rešitev. Ko dospejo sli in oznanijo to možem v Jabesu, se razvesele.

10

Zato reko meščani v Jabesu sovražniku: Jutri pridemo k vam, in storite nam, karkoli se vam zdi prav.

11

Drugega jutra razpostavi torej Savel ljudstvo v tri krdela, in ob jutranji straži pridero v tabor Amoncev in jih pobijajo, dokler ni dan prevroč; in kar jih je preostalo, so bili razkropljeni, da nista dva ostala vkup.

12

Tedaj reče ljudstvo Samuelu: Kdo je ta, ki je rekel: Ali nam bo Savel gospodoval? Dajte sem tiste može, da jih umorimo!

13

A Savel veli: Ta dan ne sme nihče umreti, zakaj danes je dal GOSPOD rešitev v Izraelu.

14

Nato reče Samuel ljudstvu: Pojdite, naj gremo v Gilgal in ondi ponovimo kraljestvo!In vse ljudstvo gre v Gilgal in ondi postavijo Savla za kralja pred GOSPODOM v Gilgalu, in tam so darovali žrtve, mirovne daritve pred GOSPODOM. In Savel in vsi Izraelovi možje so se ondi silno veselili.

15

In vse ljudstvo gre v Gilgal in ondi postavijo Savla za kralja pred GOSPODOM v Gilgalu, in tam so darovali žrtve, mirovne daritve pred GOSPODOM. In Savel in vsi Izraelovi možje so se ondi silno veselili.