Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Ruta 4

1

Boaz pa je šel gori v mestna vrata in je sedel ondi; in glej, sorodnik – odkupitelj, ki je govoril Boaz o njem, gre mimo. Tedaj mu reče: Hej, ti, stopi sem in tu sedi! In krene tja in sede.

2

In Boaz pokliče deset mož iz mestnih starejšin in reče: Sedite tukaj! In so sedli.

3

Nato ogovori sorodnika: Naomi, ki se je vrnila z Moabske poljane, ima naprodaj kos polja, ki je bil našega brata Elimeleka;

4

in hotel sem ti to razodeti in te pozvati: Kupi ga vpričo njih, ki tu sede, in vpričo starejšin mojega ljudstva. Če ga hočeš odkupiti, ga odkupi; ako pa ga nočeš odkupiti, povej mi, da vem; kajti ni ga, ki bi ga odkupil, razen tebe, in jaz sem za tabo. On odgovori: Hočem ga odkupiti.

5

Na to veli Boaz: Kateri dan kupiš tisto polje iz roke Naomine, ga tudi pridobiš od Rute Moabke, žene umrlega sorodnika, da obudiš ime mrtvega za dediščino njegovo.

6

In sorodnik reče: Ne morem ga odkupiti, da ne skazim svoje dediščine. Odkupi zase, kar bi moral odkupiti jaz, ker jaz ne morem odkupiti.

7

Bila pa je v starih časih navada v Izraelu, če se je kaj kupilo ali zamenjalo, da se potrdi vsaka reč: da je mož sezul čevelj svoj in ga dal drugemu. To je bilo v potrdilo v Izraelu.

8

Tako je rekel sorodnik Boazu: Kupi ga zase! In sezul je čevelj svoj.

9

Tedaj reče Boaz starejšinam in vsemu ljudstvu: Priče ste danes, da sem kupil vse, kar je bilo Elimelekovo, in vse, kar je bilo Kiljonovo in Mahlonovo, iz roke Naomine.

10

Vrhutega sem pridobil Ruto Moabko, ženo Mahlonovo, da bodi moja žena, da obudim ime umrlega za dediščino njegovo, da ne izgine ime mrtvega izmed bratov njegovih in iz vrat mesta njegovega. Temu ste priče danes.

11

In vse ljudstvo, ki je bilo v vratih, in starejšine reko: Priče smo. GOSPOD stóri, da bodi žena, ki pride v hišo tvojo, kakor Rahela in Leja, kateri dve sta postavili dom Izraelov! In pridóbi krepost v Efrati in ime si ustanóvi v Betlehemu!

12

In naj bode hiša tvoja kakor hiša Pereza, ki ga je Tamara rodila Judi, iz zaroda, ki ti ga da GOSPOD od te mlade žene.

13

Vzame torej Boaz Ruto, in bila je žena njegova; in gre k njej, in GOSPOD ji da, da je spočela in rodila sina.

14

In žene reko Naomi: Hvaljen bodi GOSPOD, ki te danes ni pustil brez odkupitelja, čigar ime naj bo slovelo v Izraelu!

15

On poživi dušo tvojo in te bo podpiral v starosti tvoji; zakaj snaha tvoja, ki te ljubi, ga je rodila, in ona ti je boljša nego sedem sinov.

16

In Naomi vzame dete in si ga položi na kolena, in mu je bila pestunja.

17

In njene sosedinje so mu dale ime, rekoč: Rodil se je sin Naomi; in so ga imenovale Obeda. On je oče Jeseja, očeta Davidovega.

18

Ti pa so rodovi Perezovi: Perez je rodil Hezrona,

19

Hezron je rodil Rama, in Ram je rodil Aminadaba;

20

Aminadab pa je rodil Nahsona, in Nahson je rodil Salmona,

21

Salmon pa je rodil Boaza, Boaz pa je rodil Obeda,Obed pa je rodil Jeseja, in Jesej je rodil Davida.

22

Obed pa je rodil Jeseja, in Jesej je rodil Davida.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version