Sodniki 4

1

In sinovi Izraelovi so zopet delali, kar je bilo zlo v očeh GOSPODOVIH, ko je bil Ehud umrl.

2

In GOSPOD jih je prodal v roko Jabina, kralja Kanaancev, ki je kraljeval v Hazorju, in vojski njegovi poveljnik je bil Sisera, ki je stanoval v Harosetu poganskem.

3

In sinovi Izraelovi so vpili h GOSPODU; kajti on je imel devetsto železnih voz in hudo jih je stiskal dvajset let.

4

In Debora, prorokinja, žena Lapidotova, je v tem času sodila Izraelu.

5

In sedevala je pod palmovim drevesom Debore med Ramo in Betelom v Efraimskem gorovju, in sinovi Izraelovi so hodili gori k njej s svojimi pravdami.

6

Ta pošlje in pokliče Baraka, sina Abinoamovega iz Kedes-neftalima, in mu reče: Ali ni zapovedal GOSPOD, Bog Izraelov: Pojdi in stopi na goro Tabor in vzemi s seboj deset tisoč mož iz Neftalijevih in Zebulonovih sinov!

7

Kajti jaz ti hočem pripeljati k potoku Kisonu Sisera, poveljnika Jabinove vojske, ž njegovimi vozovi in ž njegovo množico, in dam ti ga v roko.

8

In Barak ji reče: Ako greš z mano, pojdem, ako pa ne greš z mano, ne pojdem.

9

Ona reče: Seveda pojdem s teboj, toda pot, na katero greš, ne bode v tvojo čast, kajti v roko žene izda GOSPOD Sisera. In Debora vstane in gre z Barakom v Kedes.

10

Tedaj skliče Barak Zebulona in Neftalija v Kedes, in gre gori peš z deset tisoč možmi; tudi Debora ga spremlja.

11

Heber pa, Kenejec, se je bil ločil od Kenejskih, od sinov Hobaba, Mojzesovega svaka, in je postavil svoje šatore tja do hrasta v Zaananimu, ki je poleg Kedesa.

12

In sporoči se Siseru, da je šel Barak, sin Abinoamov, na goro Tabor.

13

In Sisera zbere vse vozove svoje, devetsto železnih voz, in vse ljudstvo, ki je bilo pri njem, od Haroseta poganskega k potoku Kisonu.

14

Debora pa reče Baraku: Vstani, kajti to je dan, v katerem ti je dal GOSPOD Sisera v roko; ni li šel GOSPOD pred teboj? Tedaj stopi Barak doli z gore Tabora in deset tisoč mož za njim.

15

In GOSPOD je spravil v zmešnjavo Sisera in vse vozove njegove in vso vojsko njegovo z ostrino meča pred Barakom, tako da skoči Sisera s svojega voza in beži peš.

16

Barak pa tira vozove in vojsko do Haroseta poganskega, in vsa vojska Siserova pade z ostrino meča; ni ostalo enega moža.

17

Sisera pa je bežal peš v šator Jaele, žene Heberja, Kenejca; kajti mir je bil med Jabinom, kraljem v Hazorju, in hišo Heberja Kenejca.

18

In Jaela gre ven Siseru naproti ter mu reče: Stópi noter, gospod moj, stopi noter k meni in se ne boj! In stopi noter k njej v šator, in ona ga pokrije z odejo.

19

On pa ji reče: Daj mi, prosim, malo vode piti, žejen sem. Ona odveže meh z mlekom in mu da piti in ga pokrije.

20

In on ji veli: Stoj ob vhodu v šator, in ako kdo pride in te vpraša, je li kdo tukaj, mu reci: Ni nikogar.

21

Tedaj vzame Jaela, Heberjeva žena, klin od šatora in kladivo v roko in gre tiho noter k njemu ter mu zabije klin skozi sence, da predere do zemlje. Kajti utrujen je trdo zaspal, in tako je umrl.

22

In glej, Barak se žene za Siserom; in Jaela mu pride naproti ter mu reče: Pojdi sem, jaz ti pokažem moža, ki ga iščeš. In stopi noter za njo, in glej, Sisera leži tu mrtev, in klin tiči v sencih njegovih.

23

Tako je Bog tisti dan potlačil Jabina, kralja Kanaancev, pred Izraelovimi sinovi.In roka Izraelovih sinov je bolj in bolj pritiskala na Jabina, kralja Kanaancev, dokler ga niso zatrli.

24

In roka Izraelovih sinov je bolj in bolj pritiskala na Jabina, kralja Kanaancev, dokler ga niso zatrli.