Sodniki 12

1

A efraimski možje so se zbrali in prešli na sever [Ali: v Zafon.], in reko Jeftu: Zakaj si se šel bojevat zoper Amonove sinove in nas nisi poklical, da idemo s teboj? Sežgemo hišo tvojo nad teboj z ognjem!

2

Jefta jim reče: Jaz in ljudstvo moje smo bili v hudem sporu z Amonovimi sinovi, in ko sem vas klical, mi niste pomogli iz njih roke.

3

In videč, da mi niste v pomoč, sem izpostavil nevarnosti življenje svoje in šel proti Amonovim sinovom, in GOSPOD mi jih je dal v roko. Zakaj pa danes hodite gori k meni, da se bojujete z menoj?

4

In Jefta zbere vse može iz Gileada in se vojskuje zoper Efraima. In gileadski možje udarijo Efraimce, ker so govorili: Begunci ste Efraimovi, vi Gileadovci, sredi Efraima in sredi Manaseja.

5

In Gileadovci zasedejo jordanske brodove proti Efraimskim; in ko je bežečih Efraimskih kdo rekel: Daj, da grem na ono stran, mu vele možje iz Gileada: Si li Efraimec? in ako je rekel: Nisem,

6

mu velé: Reci: Šibolet! on pa je rekel: Sibolet, ker ni pazil na pravo izreko. Tedaj ga zgrabijo in umorijo ob jordanskih brodovih. In padlo jih je tisti čas iz Efraima dvainštirideset tisoč.

7

Jefta pa je sodil Izraela šest let. Potem je umrl Jefta Gileadec in je bil pokopan v enem izmed, gileadskih mest.

8

Po njem je sodil Izraela Ibzan iz Betlehema.

9

Ta je imel trideset sinov, in je vdal iz hiše svoje trideset hčera in trideset jih je vzel sinovom svojim oddrugod; in sodil je Izraela sedem let.

10

In Ibzan je umrl in je bil pokopan v Betlehemu.

11

In po njem je sodil Izraela Elon Zebulonovec; in sodil je Izraelu deset let.

12

In Elon Zebulonovec je umrl in je bil pokopan v Ajalonu, v Zebulonovi deželi.

13

In po njem je sodil Izraelu Abdon, sin Hilelov, Piratončan.

14

Ta je imel štirideset sinov in trideset vnukov, ki so jezdili na sedemdesetih osličih; in sodil je Izraelu osem let.In Abdon, sin Hilelov, Piratončan, je umrl in je bil pokopan v Piratonu v Efraimovi deželi, na gorovju Amalekovcev.

15

In Abdon, sin Hilelov, Piratončan, je umrl in je bil pokopan v Piratonu v Efraimovi deželi, na gorovju Amalekovcev.