Sodniki 10

1

In po Abimeleku je vstal, da reši Izraela, Tola, sin Pua, sina Dodovega, mož iz Isaharja; in prebival je v Samirju v Efraimskem gorovju.

2

In sodil je Izraela trindvajset let, in je umrl in bil pokopan v Samirju.

3

In po njem je vstal Jair, Gileadski; in je sodil Izraela dvaindvajset let.

4

In imel je trideset sinov, ki so jezdili na tridesetih mladih oslih in so imeli trideset mest, ki se imenujejo Jairovi trgi do današnjega dne in so v pokrajini Gileadski.

5

In Jair je umrl in je bil pokopan v Kamonu.

6

In Izraelovi sinovi so še dalje delali, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH, in služili so Baalom in Astartam in bogovom Sircev in bogovom Sidoncev in bogovom Moabcev in bogovom sinov Amonovih in bogovom Filistejcev, GOSPODA pa so zapustili ter mu niso služili.

7

Tedaj se je vnela jeza GOSPODOVA zoper Izraela in jih je prodal v roko Filistejcev in v roko Amonovih sinov.

8

In stiskali so in mučili Izraelove sinove tisto leto; osemnajst let so stiskali vse sinove Izraelove, ki so bili za Jordanom, v deželi Amorejcev, ki je v Gileadu.

9

Vrhutega so Amonovi sinovi prešli Jordan, da se bojujejo z Judo in z Benjaminom in z Efraimovo hišo; in Izrael je bil silno stiskan.

10

In sinovi Izraelovi so vpili h GOSPODU, govoreč: Grešili smo zoper tebe, kajti zapustili smo Boga svojega in služili Baalom.

11

A GOSPOD reče sinovom Izraelovim: Nisem li vas rešil Egipčanov in Amorejcev, sinov Amonovih in Filistejcev?

12

Tudi Sidonjani in Amalekovci in Maonci so vas stiskali, in ko ste vpili do mene, sem vas rešil njih roke.

13

In vendar ste me zapustili in služili drugim bogovom; zato vas ne bom več rešil.

14

Pojdite in kličite k bogovom, ki ste si jih izvolili: naj vas rešijo v dan stiske vaše.

15

Sinovi Izraelovi pa reko GOSPODU: Grešili smo, stóri nam, karkoli se ti dobro zdi; samo reši nas, prosimo, tačas!

16

In odpravili so tuje bogove izmed sebe in so služili GOSPODU. In njemu se je v srce smililo, da je Izrael tolikanj trpel.

17

In Amonovi sinovi so se sklicali in so se utaborili v Gileadu. Sinovi Izraelovi pa so se zbrali in se utaborili v Micpi.In ljudstvo, gileadski prvaki, so dejali drug drugemu: Kdo se začne vojskovati zoper Amonove otroke? Ta bodi poglavar vsem prebivalcem v Gileadu!

18

In ljudstvo, gileadski prvaki, so dejali drug drugemu: Kdo se začne vojskovati zoper Amonove otroke? Ta bodi poglavar vsem prebivalcem v Gileadu!