Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Razodetje 8

1

In ko je odprlo sedmi pečat, je nastal molk v nebesih za kake pol ure.

2

In videl sem sedmere angele, ki stoje pred Bogom; in bilo jim je danih sedem tromb.

3

In drug angel je prišel in stopil pred oltar, držeč zlato kadilnico; in mu je bilo dano mnogo kadil, da jih daruje z molitvami vseh svetih na oltarju zlatem pred prestolom.

4

In šel je kvišku dim kadil z molitvami svetih iz roke angelove pred Boga.

5

In angel vzame kadilnico in jo napolni z ognjem z oltarja in vrže na zemljo; in nastali so gromi in glasovi in bliski in potres.

6

In sedmeri angeli, ki so imeli sedmere trombe, se pripravijo, da zatrobijo.

7

In prvi zatrobi in nastane toča in ogenj, namešana s krvjo, in je bila vržena na zemljo; in tretjina zemlje je pogorela in tretjina dreves je pogorela in vsa trava zelena je pogorela.

8

In drugi angel zatrobi, in kakor gora velika, z ognjem goreča, je bila vržena v morje; in tretjina morja postane kri,

9

in tretjina stvari, ki so v morju in imajo življenje, pomrje in tretjina ladij se razbije.

10

In tretji angel zatrobi, in z neba pade zvezda velika, goreča kakor bakla, in pade na tretjino rek in na studence vodá;

11

in ime zvezde se imenuje Pelin, in tretjina voda postane pelin in mnogo ljudi je umrlo od voda, ker so bile ogrenele.

12

In četrti angel zatrobi, in udarjena je bila tretjina solnca in tretjina meseca in tretjina zvezd, da otemni tretjina njih in dan ne sije, tretjina njegova, in noč enako.In videl sem in slišal sem enega orla, letečega po sredi neba, govoriti z glasom velikim: Gorje, gorje, gorje prebivalcem na zemlji zaradi ostalih glasov trombe treh angelov, ki imajo še trobiti.

13

In videl sem in slišal sem enega orla, letečega po sredi neba, govoriti z glasom velikim: Gorje, gorje, gorje prebivalcem na zemlji zaradi ostalih glasov trombe treh angelov, ki imajo še trobiti.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version